1. สินค้า
  2.   ไฟล์ PDF
  3.   Java
  4.   Apache PDFBox  

Apache PDFBox  

 
 

Java API สำหรับการประมวลผลเอกสาร PDF

Open Source Java Library เพื่อสร้าง พิมพ์ & แยก หรือผสานเอกสาร PDF ภายในแอปพลิเคชัน Java

Apache PDFBox เป็นไลบรารี Java แบบโอเพ่นซอร์สสำหรับการทำงานกับเอกสาร PDF เมื่อใช้ไลบรารีนี้ นักพัฒนา Java สามารถพัฒนาโปรแกรม Java ที่สร้างเอกสาร PDF ใหม่และจัดการเอกสาร PDF ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้นักพัฒนาสามารถอ่านและดึงเนื้อหาจากเอกสาร PDF ได้ นอกจากนี้ PDFBox ยังมียูทิลิตีบรรทัดคำสั่งสำหรับดำเนินการต่างๆ ผ่านเอกสาร PDF โดยใช้ไฟล์ Jar ที่มีอยู่

Portable Document Format (PDF) เป็นรูปแบบไฟล์ที่ช่วยนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่ไม่ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการ Apache PDFBox รองรับคุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่าง เช่น สร้าง แสดงผล พิมพ์ แยก ผสาน แก้ไข ตรวจสอบและแยกข้อความและข้อมูลเมตาของไฟล์ PDF

Previous Next

เริ่มต้นใช้งาน Apache PDFBox

ก่อนอื่น คุณต้องดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดจากหน้า PDFBox ดาวน์โหลด ในการสร้าง PDFBox ให้สำเร็จ คุณต้องติดตั้ง Java 7 หรือสูงกว่า และ Maven 3 เป็น ใช้คำสั่ง build ต่อไปนี้

คำสั่งการติดตั้ง

 mvn clean instal 

คำสั่งจะคอมไพล์ซอร์สของ Java และจะทำแพ็กเกจคลาสไบนารีลงในแพ็กเกจ jar โดยค่าเริ่มต้น

Java API เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร PDF ใหม่

Apache PDFBox ช่วยให้โปรแกรมเมอร์สร้างเอกสาร PDF ใหม่ตั้งแต่ต้น หลังจากสร้างเอกสารแล้ว นักพัฒนาสามารถบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ต้องการได้ PDF เป็นหนึ่งในรูปแบบไฟล์ที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เอกสาร PDF เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มต่างๆ และแสดงเอกสารโดยไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ใช้สร้าง PDFBox ยังอำนวยความสะดวกให้นักพัฒนาแก้ไขเอกสาร PDF ที่มีอยู่ นักพัฒนาสามารถเพิ่มหน้าใหม่รวมถึงข้อความในเอกสารหน้าที่มีอยู่

สร้างเอกสาร PDF - Java

// Create a new PDF document
PDDocument document = new PDDocument();
// Save document
document.save("fileformat.pdf");
// Close document
document.close();

การแยกและรวมเอกสาร PDF โดยใช้ Java Library

Apache PDFBox ให้ความสามารถในการรวมเอกสาร PDF หลายฉบับเป็นเอกสาร PDF เดียว ในการรวมเอกสารหลายฉบับก่อนอื่น คุณต้องโหลดเอกสาร PDF ที่มีอยู่แล้วกำหนดเส้นทางไปยังไฟล์ปลายทาง หลังจากนั้นนักพัฒนาสามารถเพิ่มไฟล์ PDF ต้นฉบับทั้งหมดตามลำดับที่ต้องการค้นหาในไฟล์ PDF ที่ผสานสุดท้าย เราสามารถแบ่งเอกสาร PDF ที่กำหนดเป็นไฟล์ PDF หลายไฟล์ คลาส Splitter นี้ใช้เพื่อแยกเอกสาร PDF ที่กำหนดเป็นเอกสารแยกอื่นๆ

ผสานเอกสาร PDF - Java

// Initialize PDFMergerUtility object
PDFMergerUtility pdfMergerUtility = new PDFMergerUtility();
// Set output file path
pdfMergerUtility.setDestinationFileName("merged.pdf");
// Add source documents
pdfMergerUtility.addSource(new File("document1.pdf"));
pdfMergerUtility.addSource(new File("document2.pdf"));
// Merger documents
pdfMergerUtility.mergeDocuments(MemoryUsageSetting.setupMainMemoryOnly());

เพิ่มและแยกรูปภาพไปยังเอกสาร PDF ภายใน Java Apps

Apache PDFBox ช่วยให้นักพัฒนา Java แทรกรูปภาพลงในเอกสาร PDF ที่มีอยู่ได้ รูปภาพเพิ่มมูลค่าที่แท้จริงให้กับเนื้อหาเสมอ รูปภาพช่วยให้เราเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจ อธิบายแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจ PDFBox มีไลบรารีสำหรับแทรกรูปภาพลงในเอกสาร PDF ไลบรารีนี้ใช้โปรแกรม Java สำหรับการแทรกรูปภาพในเอกสาร PDF API ยังช่วยให้นักพัฒนาสามารถดึงภาพจากเอกสาร PDF ที่มีอยู่และจัดเก็บไว้ในดิสก์ในเครื่องได้

เพิ่มรูปภาพในรูปแบบ PDF - Java

// Create a new PDF document
PDDocument document = new PDDocument();
// Create a new page
PDPage page = new PDPage();
// Add page
document.addPage(page);
// Initialize PDImageXObject object
PDImageXObject pdImage = PDImageXObject.createFromFile("logo.png",document);
// Initialize PDPageContentStream object
PDPageContentStream contents = new PDPageContentStream(document, page);
// Drawing image
contents.drawImage(pdImage, 70, 250);
// Close contents
contents.close();
// save document
document.save("image.pdf");

พิมพ์เอกสาร PDF ด้วยวิธีต่างๆ โดยใช้ Java Library

Apache PDFBox ช่วยให้นักพัฒนา Java พิมพ์เอกสาร PDF โดยใช้ API การพิมพ์ Java มาตรฐาน ช่วยให้นักพัฒนาสามารถพิมพ์เอกสาร PDF ได้หลายวิธี นักพัฒนาสามารถพิมพ์เอกสารตามขนาดจริงได้ ซึ่งเป็นวิธีที่แนะนำในการพิมพ์ รองรับการพิมพ์ด้วยกล่องโต้ตอบการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์รวมถึงแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง นักพัฒนายังสามารถพิมพ์เอกสาร PDF โดยใช้ขนาดหน้าแบบกำหนดเองและระยะขอบแบบกำหนดเอง

พิมพ์ไฟล์ PDF ผ่าน Java API

 import java.awt.print.PrinterException;
 import java.io.IOException;
 import org.apache.pdfbox.pdmodel.PDDocument;
 public class Print {
public static void main(String[] args) throws IOException, PrinterException
{
  PDDocument pdf=PDDocument.load("d:\\filename.pdf");
      pdf.print();
}
}
 ไทย