Open Source .NET APIs สำหรับจัดการ PDF

ฟรี .NET API เพื่อสร้าง แก้ไข แปลงรูปภาพเป็น PDF เพิ่มความปลอดภัย ตาราง ลายน้ำ ข้อความ และรูปร่างให้กับไฟล์ PDF

ไลบรารี .NET แบบสแตนด์อโลนแบบโอเพ่นซอร์สอันทรงพลังที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เปิด อ่าน สร้าง แก้ไข และจัดการเอกสาร PDF โดยไม่ต้องติดตั้งส่วนประกอบ Adobe Acrobat ห้องสมุดมีความเสถียรมากและรองรับ PDF ขนาดใหญ่อย่างเต็มที่ เอกสารขนาด 100+ Mb ส่วนใหญ่มีให้ใช้งาน ไลบรารีต้องการ .NET framework 4.0+ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและสามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชัน WinForms และ ASP.NET ของเดสก์ท็อปได้อย่างง่ายดาย

ไลบรารีได้รองรับการเพิ่มลายน้ำให้กับเอกสาร PDF และสามารถปรับแต่งตำแหน่ง ขนาด และสีได้อย่างง่ายดาย นักพัฒนาสามารถสร้างลายน้ำข้อความหรือใส่ลายน้ำรูปภาพที่มีสีสันตามลิขสิทธิ์ได้อย่างง่ายดาย มีคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมายส่วนหนึ่งของไลบรารี เช่น สร้าง PDF ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น โหลดและอ่านไฟล์ PDF ที่มีอยู่ ความปลอดภัยของ PDF การเข้ารหัสหรือถอดรหัสเอกสาร PDF เพิ่มรูปภาพลงใน PDF, แปลงรูปภาพ เช่น JPEG, PNG และ TIFF เป็นเอกสาร PDF, แทรกหรือลบหน้าใหม่, ใส่ข้อความเป็น PDF, เพิ่มรูปร่างภายใน PDF และอื่นๆ อีกมากมาย

ไลบรารี PDF ได้รวมการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับตารางและจัดเตรียมคุณลักษณะต่างๆ สำหรับการจัดการตารางภายในเอกสาร PDF ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างตารางในรูปแบบ PDF สร้างเค้าโครงตารางเพื่อวางเนื้อหา แทรกแถวและคอลัมน์ลงในตาราง และผสานเซลล์ตารางได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลในหน้ากำหนดเป้าหมาย PDF หรือส่วนเฉพาะเพื่อให้ปลอดภัยจากการรบกวนจากภายนอก

Previous Next

เริ่มต้นใช้งาน PDF

วิธีที่ดีที่สุดในการติดตั้ง PDF คือผ่าน GitHub โปรดใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง API

ติดตั้ง PDF จาก GitHub

 go get https://github.com/iditectweb/pdf.git 

สร้างและแก้ไขไฟล์ PDF ผ่าน .NET Library

ไลบรารี PDF แบบโอเพ่นซอร์สช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF ใหม่ภายในแอปพลิเคชัน C# .NET ของตนเองได้อย่างง่ายดาย หลังจากสร้างเอกสารแล้ว คุณสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของคุณ คุณสามารถแทรกหน้าใหม่ แก้ไขหน้าที่มีอยู่ เปลี่ยนขนาดหน้า ลบส่วนที่ไม่ต้องการของเอกสาร และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถโหลดและอ่านเอกสาร PDF ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

สร้างไฟล์ PDF ใหม่ผ่าน .NET Library

 //Create new pdf document
PdfDocument document = new PdfDocument();
document.DocumentInfo.Author = "test author";
document.DocumentInfo.Description = "test description";
document.DocumentInfo.Title = "test title";
//Insert a new page
PdfPage page = document.Pages.AddPage();
//The default page size is A4
//Customize the page sie directly
page.Size = new Size(800, 1000);
//Or change the value by standard paper size
//page.Size = PaperTypeConverter.ToSize(PaperTypes.A4);
PdfFile pdfFile = new PdfFile();
//Save pdf to file using stream
using (FileStream fs = File.Create("CreateNew.pdf"))
{
  pdfFile.Export(document, fs);
} 

แปลงรูปภาพเป็น PDF ผ่าน C# Library

ไลบรารี PDF ช่วยให้โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์สร้างรูปภาพจากเอกสาร PDF ได้อย่างง่ายดายด้วยโค้ด .NET เพียงไม่กี่บรรทัด ไลบรารียังรองรับคุณสมบัติที่มีค่าและต้องการมากสำหรับการแปลงเอกสาร TIFF หลายหน้าเป็น PDF รองรับการนำเข้าไฟล์รูปภาพหลากหลายประเภท เช่น JPGE, PNG, TIFF, BMP และ GIF เพื่อให้บรรลุผล คุณต้องสร้างหน้า PDF เปล่าเป็นขนาดภาพต้นฉบับ และวาดภาพไปยังหน้าที่ตำแหน่ง (0,0) เพื่อให้ภาพแสดงเป็นทั้งหน้า นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มหน้านี้ในไฟล์ PDF ที่มีอยู่หรือสร้างใหม่

ส่งออกรูปภาพเป็น PDF ผ่าน C# .NET API

 PdfDocument document = new PdfDocument();
using (Stream imgStream = File.OpenRead("sample.jpg"))
{
  iDiTect.Pdf.Resources.ImageSource image = new iDiTect.Pdf.Resources.ImageSource(imgStream);
  //Create a new page with image's size
  PdfPage page = new PdfPage();
  page.Size = new Size(image.Width, image.Height);
  PageContentBuilder builder = new PageContentBuilder(page);
  //draw image to page at position (0,0)
  builder.DrawImage(image);
  document.Pages.Add(page);
}      
using (FileStream fs = File.OpenWrite("ConvertImageToPdf.pdf"))
{
  PdfFile pdfFile = new PdfFile();
  pdfFile.Export(document, fs);
}

วิธีเพิ่มลายน้ำให้กับ PDF ผ่าน .NET

ไลบรารี PDF แบบโอเพ่นซอร์สช่วยให้โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์สามารถเพิ่มลายน้ำลงใน PDF ด้วยวิธีที่เป็นมืออาชีพและง่ายดาย สามารถเพิ่มข้อความและลายน้ำรูปภาพลงในเอกสาร PDF ได้อย่างง่ายดาย มันมีคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับจัดการลายน้ำ เช่น เปลี่ยนชื่อฟอนต์ข้อความ ขนาดฟอนต์ สไตล์ฟอนต์ การหมุนข้อความสีฟอนต์ และตำแหน่งในหน้า PDF ให้การสนับสนุนในการเพิ่มลายน้ำที่มีสีสันหรือโปร่งใสพร้อมพื้นหลัง

วิธีเพิ่มลายน้ำรูปภาพเป็น PDF ผ่าน C#

 PdfFile pdfFile = new PdfFile();
PdfDocument document;
using (FileStream fs = File.OpenRead("sample.pdf"))
{
  //Read pdf document from stream
  document = pdfFile.Import(fs);
}
//Get first page of pdf
PdfPage page = document.Pages[0];
PageContentBuilder builder = new PageContentBuilder(page);
//Set watermark image position
builder.Position.Translate(100, 100);
using (Stream stream = File.OpenRead("watermark.png"))
{
  //Insert watermark image as original size
  builder.DrawImage(stream);
  //Insert watermark image in customized size
  //builder.DrawImage(stream, new Size(80, 80));
}
using (FileStream fs = File.OpenWrite("ImageWatermark.pdf"))
{
  pdfFile.Export(document, fs);
}

เพิ่มและจัดการตารางในรูปแบบ PDF ผ่าน C# API

ตารางเป็นส่วนสำคัญของเอกสาร PDF ที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ของเซลล์ และใช้เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับการประมวลผล ไลบรารี PDF แบบโอเพ่นซอร์สช่วยให้สามารถสร้างและแก้ไขตารางภายในเอกสาร PDF โดยใช้ C #.NET ในการสร้างตารางมาตรฐาน คุณต้องกำหนดสี รูปแบบเส้นขอบที่ใช้ในตาราง และเพิ่มชื่อตาราง หลังจากนั้นคุณสามารถเพิ่มส่วนหัวของตาราง เพิ่มคอลัมน์และแถวด้วยค่าข้อมูล

 ไทย