Open Source Ruby API สำหรับการแยกวิเคราะห์และผสานไฟล์ PDF

Ruby PDF Library ช่วยให้นักพัฒนาสามารถรวมไฟล์ PDF, เพิ่มเนื้อหา, ประทับตรา, ลายน้ำให้กับไฟล์ PDF ที่มีอยู่ภายใน Ruby Apps

CombinePDF เป็นไลบรารี Ruby แบบโอเพ่นซอร์สแบบโอเพ่นซอร์สที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถทำงานกับไฟล์ PDF ภายในแอป Ruby ได้ ไฟล์ Portable Document Format (PDF) เป็นหนึ่งในรูปแบบไฟล์ที่ใช้มากที่สุดในโลกสำหรับการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลทั่วโลก ไฟล์ PDF จะสะดวกเป็นพิเศษสำหรับเอกสารต่างๆ เช่น บทความในนิตยสาร โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ ใบปลิว ฯลฯ

ไลบรารีช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถโหลดและแยกไฟล์ PDF และรวมเข้ากับไฟล์ PDF อื่นๆ เพิ่มตราประทับและลายน้ำลงใน PDF เพิ่มเนื้อหาลงในหน้า PDF ที่มีอยู่ เพิ่มหมายเลขหน้า การแสดงข้อมูล PDF (ทั้งหมดโดยใช้รูปแบบไฟล์ PDF และรหัสทับทิมแท้) ไลบรารีได้ให้การสนับสนุนอย่างจำกัดสำหรับไฟล์ที่เข้ารหัส เช่นเดียวกับการสนับสนุนขั้นพื้นฐานสำหรับไฟล์บีบอัด ไลบรารี่ CombinePDF เขียนด้วยภาษา Ruby และทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์ม Ruby ทั้งหมดที่เป็นไปตามความเข้ากันได้ของ Ruby 2.0

.

Previous Next

เริ่มต้นใช้งาน CombinePDF

ในการติดตั้ง CombinePDF บนระบบของคุณ โปรดรันคำสั่งต่อไปนี้ 

ติดตั้ง CombinePDF ด้วยอัญมณีทับทิม

gem install combine_pdf 

โหลดและแยกวิเคราะห์ข้อมูล PDF ผ่าน Ruby API

ไลบรารี PDF โอเพ่นซอร์ส CombinePDF ได้รวมการรองรับการโหลดและการแยกวิเคราะห์ไฟล์ PDF ภายในแอปพลิเคชัน Ruby ตามที่แนะนำ การโหลดข้อมูลจากไฟล์ PDF นั้นง่าย นักพัฒนายังสามารถแยกวิเคราะห์ไฟล์ PDF จากหน่วยความจำ มีประสิทธิภาพมากในการโหลดข้อมูลจากหน่วยความจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลที่ได้รับผ่านอินเทอร์เน็ตหรือจากไลบรารีอื่น เช่นเดียวกับการแยกวิเคราะห์ การเรนเดอร์สามารถทำได้ทั้งกับหน่วยความจำหรือกับไฟล์

โหลดและแยกวิเคราะห์ข้อมูล PDF ผ่าน Ruby API


 # Loading & Parsing PDF Data
 pdf = CombinePDF.load("file.pdf")
 pdf_data = prawn_pdf_document.render # Import PDF data from Prawn
 pdf = CombinePDF.parse(pdf_data)
 # Loading & Parsing Data from a Remote Location
 require 'combine_pdf'
 require 'net/http'
 url = "https://example.com/my.pdf"
 pdf = CombinePDF.parse Net::HTTP.get_response(URI.parse(url)).body

รวมเอกสาร PDF หรือหน้า

ไลบรารี PDF โอเพ่นซอร์ส CombinePDF รองรับการโหลดและรวมไฟล์ PDF ผ่านคำสั่ง Ruby อย่างสมบูรณ์ นักพัฒนาสามารถเพิ่มข้อมูล PDF ได้อย่างง่ายดายผ่านระบบไฟล์หรือจากหน่วยความจำโดยตรง ไลบรารียังอนุญาตให้เพิ่มเฉพาะหน้าเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเพิ่มหน้าคู่หรือหน้าคี่ โปรดทราบว่าการเพิ่มทั้งไฟล์จะเร็วกว่าการเพิ่มแต่ละหน้าแยกกัน

รวมเอกสาร PDF ผ่าน Ruby Library


 # Combine PDF Document 
 pdf = CombinePDF.new
 pdf << CombinePDF.load("file1.pdf") # one way to combine, very fast.
 pdf << CombinePDF.load("file2.pdf")
 pdf.save "combined.pdf"

เพิ่มเนื้อหาไปยังหน้า PDF ที่มีอยู่ผ่าน Ruby

CombinePDF API ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเพิ่มรูปภาพ ข้อความ หรือโลโก้ลงในไฟล์ PDF ที่มีอยู่ได้โดยใช้โค้ด Ruby สองสามบรรทัด ในการแทรกเนื้อหาลงในเอกสาร PDF ที่มีอยู่ ก่อนอื่นคุณต้องนำเข้าข้อความจากหน้า PDF ที่มีอยู่ เมื่อนำเข้าแล้ว คุณสามารถเพิ่มลงในหน้า PDF ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มรูปภาพ/โลโก้ใน PDF ที่มีอยู่ผ่าน Ruby

 
 company_logo = CombinePDF.load("company_logo.pdf").pages[0]
 pdf = CombinePDF.load "content_file.pdf"
 pdf.pages.each {|page| page << company_logo} # notice the << operator is on a page and not a PDF object.
 pdf.save "content_with_logo.pdf"

เพิ่มเลขหน้าเป็น PDF

การเพิ่มหมายเลขหน้าลงใน PDF นั้นมีประโยชน์เสมอ เนื่องจากการค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยหมายเลขหน้า การเพิ่มหมายเลขหน้าทำให้ไฟล์ของคุณเป็นระเบียบและติดตามได้ง่ายขึ้น ไลบรารีโอเพนซอร์ส CombinePDF ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มหมายเลขหน้าลงในออบเจ็กต์หรือไฟล์ PDF นักพัฒนาสามารถใช้ตัวเลือกต่างๆ เพื่อเพิ่มเลขหน้า เช่น บน ล่าง ซ้าย ขวา หรือตรงกลาง เป็นต้น

เพิ่มเลขหน้าลงในไฟล์ PDF ผ่าน Ruby

 
 pdf = CombinePDF.load "file_to_number.pdf"
 pdf.number_pages
 pdf.save "file_with_numbering.pdf"
 # Place the Page Number at a custom location 
 pdf.number_pages(location: [:bottom_right]) 
 ไทย