การนำเสนอ รูปแบบไฟล์ API สำหรับ JavaScript

 
 

JavaScript APIs สำหรับรูปแบบไฟล์การนำเสนอ

อ่าน เขียน และจัดการรูปแบบไฟล์การนำเสนอ Microsoft PowerPoint ผ่าน Open Source JavaScript APIs

 

รูปแบบไฟล์การนำเสนอ API สำหรับ JavaScript รวม

 
 ไทย