JavaScript API เพื่อสร้างการนำเสนอ PPTX

Open Source JavaScript PowerPoint Library เพื่อสร้าง แก้ไข และแปลงไฟล์ PPTX เพิ่มแผนภูมิ สไลด์ และรูปภาพ

JS-PPTX เป็นไลบรารี JavaScript แบบโอเพ่นซอร์สที่มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับการอ่าน เขียน และแก้ไขงานนำเสนอ PowerPoint PPTX ภายในแอปพลิเคชัน JavaScript ของตนเอง นักพัฒนาต้องใช้ Node.js หรือเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น API นั้นเป็นมิตรกับผู้ใช้มากและให้พลังแก่นักพัฒนาในการสร้างงานนำเสนอด้วยคำสั่ง JavaScript เพียงไม่กี่คำ

API ช่วยให้อ่าน เขียน และแก้ไขงานนำเสนอบนเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมทั้งหมด เช่น Chrome, Firefox และ IE ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนคุณลักษณะที่สำคัญหลายอย่าง เช่น อ่านงานนำเสนอที่มีอยู่ เพิ่มสไลด์ รูปร่าง และแผนภูมิ แทรกตาราง ตลอดจนข้อความในสไลด์ และอื่นๆ อีกมากมาย

Previous Next

เริ่มต้นใช้งาน JS-PPTX

โปรดใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง JS-PPTX

ติดตั้งผ่านคำสั่ง npm

 npm install protobi/js-pptx 

คุณสามารถติดตั้งผ่านเบราว์เซอร์ได้ แต่ไม่แนะนำ

ติดตั้งผ่านเบราว์เซอร์

 <script src="/js-pptx.js"></script> 

สร้างงานนำเสนอ PowerPoint PPTX ใหม่โดยใช้ JavaScript API

ไลบรารี JS-PPTX ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์สามารถสร้างงานนำเสนอ PowerPoint PPTX ใหม่ได้ คุณสามารถระบุตำแหน่งและชื่อของไฟล์ใหม่ได้ หลังจากสร้างงานนำเสนอแล้ว นักพัฒนาสามารถสร้างเวิร์กชีตใหม่ด้วยจำนวนแถวและคอลัมน์ที่ต้องการได้ API ยังให้ความสามารถในการเพิ่มสไลด์ แผนภูมิ ตาราง รูปร่าง รูปภาพ เป็นต้น

เพิ่มสไลด์และรูปภาพในการนำเสนอ PPTX

API แบบโอเพนซอร์สรองรับสไลด์และรูปภาพเพิ่มเติมในงานนำเสนอ PowerPoint PPTX ได้อย่างเต็มที่ โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์สามารถเพิ่มสไลด์ลงในงานนำเสนอที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ณ ตำแหน่งที่ต้องการ เช่นเดียวกับสไลด์ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพในงานนำเสนอที่มีอยู่เพื่อแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และเป็นวิธีที่ดีกว่า

การเพิ่มแผนภูมิลงในงานนำเสนอ PowerPoint

JS-PPTX API ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเพิ่มแผนภูมิลงในงานนำเสนอ PowerPoint PPTX ภายในแอปพลิเคชัน JavaScript ของตนเองได้ ขั้นแรก คุณต้องสร้างไฟล์ excel ชั่วคราวเพื่อจัดเก็บข้อมูลของแผนภูมิ หลังจากนั้น คุณสามารถเขียนส่วนหัวโดยใช้ชื่อชุดข้อมูล และสามารถเขียนคอลัมน์หมวดหมู่ในคอลัมน์แรกได้ ตอนนี้คุณสามารถเขียนข้อมูลในคอลัมน์และแถวที่ต้องการเพื่อทำงานให้เสร็จ

 ไทย