การนำเสนอ รูปแบบไฟล์ API สำหรับ .NET

 
 

.NET API สำหรับเอกสารการนำเสนอ

สร้าง แก้ไข แปลง และจัดการเอกสารการนำเสนอของ Microsoft โดยใช้โอเพ่นซอร์ส .NET API

 ไทย