วีดีโอ รูปแบบไฟล์ API สำหรับ C++

 
 

C++ API สำหรับรูปแบบไฟล์วิดีโอ

เรียกใช้ บันทึก แยกข้อมูลเมตา เข้ารหัสและจัดการรูปแบบไฟล์วิดีโอโดยใช้โอเพ่นซอร์ส C++ API

 ไทย