ไลบรารี Free.NET สำหรับจัดการรูปแบบไฟล์วิดีโอ

แปลงและประมวลผลไฟล์วิดีโอผ่าน .NET API

MediaTookit API is a wrapper for FFmpeg. It is a free multimedia framework containing multiple video codecs.

เมื่อใช้ API คุณสามารถแก้ไขข้อมูลเมตาของวิดีโอและแปลงรหัสวิดีโอเป็นรูปแบบอื่นได้โดยใช้พารามิเตอร์ เช่น อัตราบิต อัตราเฟรม ความละเอียด อัตราส่วนภาพ ตำแหน่งการค้นหา ระยะเวลา อัตราตัวอย่าง และรูปแบบสื่อ

Previous Next

เริ่มต้นใช้งาน MediaToolkit

วิธีที่ดีที่สุดในการติดตั้ง MediaToolkit คือผ่าน NuGet คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้และติดตั้ง MediaToolkit ในแอปพลิเคชันของคุณ

ติดตั้ง MediaToolkit จาก NuGet

 Install-Package MediaToolkit

ฟรี C # API เพื่อดึงข้อมูลเมตาของวิดีโอ

API ช่วยให้นักพัฒนาสามารถดึงข้อมูลเมตาของรูปแบบไฟล์วิดีโอได้ นักพัฒนาสามารถดึงข้อมูลเมตาของเสียงภายในแอปพลิเคชันของตนเองได้ ในการรับข้อมูลเมตาของรูปแบบไฟล์เสียง API จะจัดเตรียมเมธอด GetMetadata() ด้วยการใช้โค้ดบรรทัดต่อไปนี้ คุณสามารถรับข้อมูลเมตาของรูปแบบไฟล์เสียงได้อย่างง่ายดาย

ดึงข้อมูลเมตาของเสียง

  1. นำเข้า MediaFile
  2. เริ่มต้นเครื่องยนต์ของ MediaToolkit และรับข้อมูลเมตาของเสียงโดยใช้วิธี Engine.GetMetadata(inputFile) และส่ง MediaFile เป็นพารามิเตอร์
  3. พิมพ์ข้อมูลเมตา

ดึงข้อมูลเมตาของเสียงผ่าน C# API . ฟรี

var inputFile = new MediaFile {Filename = @"C:\Path\Audio.mp3"};
using (var engine = new Engine())
{
  engine.GetMetadata(inputFile);
}
Console.WriteLine(inputFile.Metadata.Duration);
 ไทย