.NET API สําหรับการสร้างเอกสารการประมวลผลคํา

เปิดแหล่งที่มา .NET ห้องสมุดเพื่อสร้างแก้ไขค้นหาหรือผสานและจัดการกําหนดเอง Headers/Footers ในไฟล์ Microsoft Word

Word เป็นไลบรารีโอโอเพนซอร์สที่มีประสิทธิภาพแบบสแตนด์อโลนซึ่งช่วยให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคชันของตัวเองสําหรับการจัดการเอกสาร Word รวมถึงการสนับสนุนที่สมบูรณ์สําหรับการสร้างการโหลดการปรับเปลี่ยนและการบันทึกเอกสาร Microsoft Word ในกรอบ EET โดยไม่ต้องใช้ Microsoft Office Interior Assemblies

ห้องสมุด Word นั้นง่ายต่อการจัดการและสามารถรวมเข้ากับ WinForms, WP และ SP.NET มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่สําหรับการเปิดคุณสมบัติที่สําคัญต่าง ๆ และอ่านเอกสาร Word ที่มีอยู่เพิ่มส่วนหัวและส่วนท้ายถึง DOCX แทรกข้อความไปยัง DOCX เอกสาร, ประทับลายน้ําไปยัง DOCX หน้า, เพิ่มข้อความไปยัง DOCX เอกสาร, จัดการเอกสาร, จัดการจดหมาย

Previous Next

เริ่มต้นใช้งาน Word

ก่อนอื่นคุณต้องติดตั้ง .NET กรอบ 4.0 และ Visual Studio 2010 หรือในภายหลังเพื่อใช้ Word ได้อย่างราบรื่น 

วิธีการติดตั้งที่แนะนําคือการใช้ GitHub

ติดตั้งห้องสมุด Word จาก GitHub

 https://github.com/iditectweb/word.git

.NET API เพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร Word

ห้องสมุด Word ให้โปรแกรมเมอร์ .NET พลังในการสร้างและแก้ไขเอกสาร Word ภายในแอปพลิเคชัน .NET ของตัวเอง เมื่อเอกสารใหม่ถูกสร้างขึ้นนักพัฒนาสามารถแทรกตารางภาพและข้อความที่มีเพียงสองสามบรรทัดของรหัส นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะแทรกเอกสารหนึ่งลงในเอกสารอื่น ๆ หรือแทรกเนื้อหาจากเอกสารอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

สร้างไฟล์ Word ใหม่โดยใช้ .NET API

WordDocument document = new WordDocument();
Paragraph para = document.Sections.AddSection().Blocks.AddParagraph();
//add content below

ค้นหาและแทนที่ข้อความในไฟล์ Word โดยใช้ C #

การค้นหามีบทบาทสําคัญในทุกประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้น ห้องสมุด Word ที่เปิดช่วยให้โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ค้นหาและค้นพบข้อความเป้าหมายในเอกสาร Microsoft Word และเน้นข้อความผลลัพธ์ในไฟล์ Docx ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถปรับรูปแบบไฮไลต์เช่นสีรูปแบบตัวอักษรเส้นใต้ตัวหนา ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะค้นหาและแทนที่ข้อความในเอกสารคํา

วิธีการค้นหาและเน้นข้อความใน Docx เอกสาร va C #?

WordFile wordFile = new WordFile();
WordDocument document = wordFile.Import(File.ReadAllBytes("Sample.docx"));
WordDocumentBuilder builder = new WordDocumentBuilder(document);
//Apply new highlight style 
Action action = new Action((state) =>
{
    state.HighlightColor = Colors.Yellow;
});
//Highlight all the "Page" text in the document
builder.ReplaceStyling("Page", true, true, action);
File.WriteAllBytes("HighlightText.docx", wordFile.Export(document));

เพิ่มผู้นําและท้ายกระดาษไปยังไฟล์ Word ผ่าน C # API

ห้องสมุดโอเพนซอร์สช่วยให้โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์สามารถเพิ่มส่วนหัวและส่วนท้ายภายในเอกสาร Microsoft Word ด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด ห้องสมุดสนับสนุนหลายวิธีในการใส่ส่วนหัวและส่วนท้ายเช่นการเพิ่มส่วนหัวข้อความ / ส่วนท้ายแบบง่ายการใส่ในหน้าแม้แต่ / odd การเพิ่มข้อความและภาพส่วนหัว / ส่วนท้ายเพิ่มส่วนหัว / เท้า

การเพิ่มผู้นําและส่วนท้ายในเอกสาร Word ผ่าน C # API

WordFile wordFile = new WordFile();
WordDocument document = wordFile.Import(File.ReadAllBytes("Sample.docx"));
//Add header at the left
Header header = document.Sections[0].Headers.Add();
Paragraph paragraphHeader = header.Blocks.AddParagraph();
paragraphHeader.TextAlignment = Styles.Alignment.Left;
paragraphHeader.Inlines.AddText("simple header");
//Add footer at the right
Footer footer = document.Sections[0].Footers.Add();
Paragraph paragraphFooter = footer.Blocks.AddParagraph();
paragraphFooter.TextAlignment = Styles.Alignment.Right;
paragraphFooter.Inlines.AddText("simple footer");
File.WriteAllBytes("SimpleHeaderFooter.docx", wordFile.Export(document));

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word ผ่าน C # API

ห้องสมุด Word ที่ใช้งานง่ายมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์สําหรับการใส่ข้อความลงใน M Word Docx เอกสารที่มีเพียงสองบรรทัดของรหัส ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถปรับแต่งขนาดข้อความแบบอักษรน้ําหนักตัวอักษรและสีข้อความ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการสไตล์ย่อหน้าของคุณโดยการตั้งค่าการจัดตําแหน่งข้อความความสูงของสายการเยื้องบรรทัดแรกชายแดนและอื่น ๆ

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word ผ่าน C # API

WordDocument document = new WordDocument();
WordDocumentBuilder builder = new WordDocumentBuilder(document);
//Set global style for text and paragraph
builder.CharacterState.FontFamily = new ThemableFontFamily("Arial");
builder.CharacterState.FontSize = 16;
builder.ParagraphState.LineSpacing = 1.2;
builder.ParagraphState.FirstLineIndent = 40;
//Insert text using builder directly
builder.InsertText("Nomal text. ");
//Insert one line with text, it will add line break automatically
builder.InsertLine("Nomal line with auto line break. ");
//So the text below will be added in a second paragraph
builder.InsertText("Nomal text. ");
//Insert text using TextInline object
TextInline textInline = new TextInline(document);
textInline.Text = "This text content is using TextInline object. ";
textInline.FontSize = 20;
builder.InsertInline(textInline);
 ไทย