1. Ürün:% s
  2.   Ses
  3.   .NET
  4.   Taglib-Sharp
 
  

Ses Belgelerinin Meta Verilerini Yönetmek için Ücretsiz .NET Kitaplığı

Ses Dosyası Formatının Meta Verilerini Okuyun ve Yazın.

Taglib-Sharp, ses dosyası formatlarında meta verileri okumak ve yazmak için geliştirilmiş açık kaynaklı bir API'dir. API'yi kullanarak, ses dosyası formatının standart etiketlerini okuyabilir ve yazabilir ve ayrıca özel etiketlerin meta verilerini oluşturabilir ve ayıklayabilirsiniz. API, herhangi bir formatı, ses dosyası formatının kullandığı herhangi bir kapsayıcıyı çıkarmak için tasarlanmıştır.

TagLib-Sharp, LGPL altında yayınlanan ücretsiz yazılımda. Geliştirici, API'yi kullanarak kendi meta veri çıkarma ve oluşturma uygulamalarını oluşturabilir. Ayrıca API, meta veri işleme için çok çeşitli ses dosyası formatlarıyla çalışmalarına izin verir.

Previous Next

Taglib-Sharp'a Başlarken

Taglib-Sharp'ı kurmanın en iyi yolu NuGet üzerinden aşağıdaki komutu çalıştırabilir ve Taglib-Sharp'ı uygulamanıza kurabilirsiniz.

NuGet'ten Taglib-Sharp'ı yükleyin

 Install-Package Taglib-Sharp

Ücretsiz .NET API aracılığıyla Sesten Meta Veri Etiketlerini Çıkarın

Taglib-Sharp, .NET programcılarının ses dosyası biçimlerinden meta veri etiketlerini kolayca çıkarmasına olanak tanır. Etiketleri, etiket biçiminin kapsayıcısından bağımsız olarak çıkarabilirsiniz. Meta veri etiketini çıkarmak için önce, ses dosyasını TagLib.File.Create() yöntemini kullanarak yüklemeniz ve örneğin TagFile.Tag.Title özelliğini kullanarak Title etiketini okumanız gerekir.

Ses Meta Veri Etiketlerini Yazmak için Ücretsiz C# API'si

Açık kaynak API TagLib-Sharp, .NET geliştiricilerinin ses dosyası formatlarında standart ve özel meta veri etiketleri yazmasına olanak tanır. Yazmak için TagLib.File.Create() metodunu kullanarak bir ses dosyasını ve Tag.Tile özelliğini kullanarak yeni tag değerini okuyabilirsiniz.

 Türkçe