1. Ürün:% s
 2.   eKitap
 3.   Java
 4.   Epublib
 
  

EPUB Belgeleri Manipülasyonu için Java Kitaplığı

EPUB Dosyalarını Kendi uygulamalarınızdan Oluşturmak, Okumak ve Yönetmek için Açık Kaynak Java API'si.

Epublib, yazılım geliştiricilerin Java uygulamaları içindeki EPUB dosyalarıyla çalışmasını sağlayan çok kullanışlı bir açık kaynaklı Java kitaplığıdır. EPUB dosyalarını kolaylıkla okumayı, yazmayı ve değiştirmeyi tamamen destekler. .epub uzantılı bir dosya, yayıncılar ve kullanıcılar için standart bir dijital yayın formatı sunan bir e-kitap dosya formatıdır. Kitaplık, EPUB dosyalarının yanı sıra komut satırı aracından programlı olarak okumak ve yazmak için kullanılabilir.

Epublib kütüphanesi çok basit bir şekilde tasarlanmıştır ancak aynı zamanda karmaşık görevleri kolaylıkla gerçekleştirmek de mümkündür. Kitaplık, aracın çekirdeği ve koleksiyonu olmak üzere iki bölümden oluşur. Araçlar, EPUB için bir temizleme aracı, HTML dosyalarından EPUB'lar Oluşturma, sıkıştırılmamış bir HTML dosyasından EPUB Oluşturma gibi birçok önemli aracı bir araya getirdi ve ayrıca kitaplığın bir parçası olan swing tabanlı bir EPUB görüntüleme aracı.

Kitaplık ayrıca (sıkıştırılmamış) Windows yardım (.chm) dosyalarının EPUB'lara dönüştürülmesini de destekler. Windows yardım dosyası, chmlib gibi bir araçla sıkıştırıldıktan sonra, Epublib kitaplığı sonuçta ortaya çıkan HTML ve Windows yardım dizin dosyalarından kolayca bir EPUB dosyası oluşturabilir.

Previous Next

Epublib'e Başlarken

Epublib'i bir maven yapısına dahil etmek için aşağıdakileri yapın:

Bunu depo kümenize ekleyin:

<repositories>
 <repository>
  <id>psiegman-repo</id>
  <url>https://github.com/psiegman/mvn-repo/raw/master/releases</url>
 </repositories>
</repositories>

Maven Bağımlılığı - pom.xml dosyanıza şunu ekleyin:

<dependency>
 <groupId>nl.siegmann.epublib</groupId>
 <artifactId>epublib-core</artifactId>
 <version>3.1</version>
</dependency>

Manuel olarak da kurabilirsiniz; en son sürüm dosyalarını doğrudan GitHub deposundan indirin.

Java Kitaplığı aracılığıyla EPUB Dosyaları Oluşturun ve Düzenleyin

Açık kaynaklı Epublib kitaplığı, yazılım geliştiricilerin kendi Java uygulamalarında kolaylıkla yeni EPUB belgeleri oluşturmasına olanak tanır. Dosya oluşturulduktan sonra, istediğiniz başlığı ayarlayabilir, bir yazar ekleyebilir, kapak resmi ayarlayabilir, CSS stilleri uygulayabilir, bölümler ve bölüm için kapak resmi ekleyebilir, dosyaya bölüm ekleyebilir, Epub-Yazar Oluştur vb. Aynı dosya Android'de de oluşturulabilir.

Java Kitaplığı aracılığıyla Basit EPUB Kitabı Oluşturun

package nl.siegmann.epublib.examples;
package nl.siegmann.epublib.epub;
import java.io.FileOutputStream;
import nl.siegmann.epublib.domain.Author;
import nl.siegmann.epublib.domain.Book;
import nl.siegmann.epublib.domain.Resource;
import nl.siegmann.epublib.domain.TOCReference;
public class Simple1 {
public static void main(String[] args) {
try {
// Create new Book
Book book = new Book();
// Set the title
book.getMetadata().addTitle("Epublib test book 1");
// Add an Author
book.getMetadata().addAuthor(new Author("Joe", "Tester"));
// Set cover image
book.getMetadata().setCoverImage(new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/test_cover.png"), "cover.png"));
// Add Chapter 1
book.addSection("Introduction", new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/chapter1.html"), "chapter1.html"));
// Add css file
book.getResources().add(new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/book1.css"), "book1.css"));
// Add Chapter 2
TOCReference chapter2 = book.addSection("Second Chapter", new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/chapter2.html"), "chapter2.html"));
// Add image used by Chapter 2
book.getResources().add(new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/flowers_320x240.jpg"), "flowers.jpg"));
// Add Chapter2, Section 1
book.addSection(chapter2, "Chapter 2, section 1", new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/chapter2_1.html"), "chapter2_1.html"));
// Add Chapter 3
book.addSection("Conclusion", new Resource(Simple1.class.getResourceAsStream("/book1/chapter3.html"), "chapter3.html"));
// Create EpubWriter
EpubWriter epubWriter = new EpubWriter();
// Write the Book as Epub
epubWriter.write(book, new FileOutputStream("test1_book1.epub"));
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

Java Kitaplığı Üzerinden Mevcut EPUB Nasıl Okunur?

Açık kaynaklı Epublib kitaplığı, mevcut bir EPUB belgelerini açmak ve kendi Java uygulamalarında okumak için eksiksiz işlevsellik içermektedir. Önce kitabı Giriş akışından yüklemeniz gerekir, ardından başlıkları ve alt başlıkları, içindekiler tablosunu, kitabın yazarını, varsa EPUB kitabının kapak resmini vb. yükleyebilirsiniz. Dokümanın içeriğini satır satır okumak da mümkündür.

Java API kullanarak EPUB Dosyası Nasıl Okunur?

// read epub file
EpubReader epubReader = new EpubReader();
Book book = epubReader.readEpub(new FileInputStream(“mybook.epub”));
// print the first title
List titles = book.getMetadata().getTitles();
 Türkçe