1. Ürün:% s
 2.   PDF
 3.   JavaScript
 4.   PDF-Lib
 
  

PDF Creation & Editing via Open Source JavaScript API

Open Source JavaScript Library for Making & Changeing PDF Files, add & copy pages & add image to PDF through JavaScript.

PDF-Lib, yazılım profesyonellerinin PDF dosya ile çalışmak için güçlü uygulamaları geliştirmelerini sağlayan açık bir kaynak JavaScript kütüphanedir. Kütüphane çok değerli ve modern JavaScript run zamanında çalışmak için tasarlanmıştır. Yeni PDF dosya oluşturma, düzenleme mevcut PDF dokümanlar, formlar oluşturmak, PDF sayfa çıkarmak, PDF sayfayı kopyalamak, PDF'ler, çizim metin ve görüntüler, metin genişliğini ve yüksekliğini ölçmek, PDF metadata, Ve Drawctor Graphics ve daha fazlası.

Kitaplık, TypeScript ile yazılmıştır ve başka hiçbir bağımlılık olmaksızın saf JavaScript'te derlenmiştir. PDF-Lib kitaplığının oluşturulmasının büyük bir amacı, JavaScript ekosisteminin PDF düzenleme veya değiştirme için sağlam destek eksikliğini gidermekti. PDF dosyalarının oluşturulmasını destekleyen çeşitli iyi JavaScript kitaplıkları vardır, ancak çok azı PDF değişikliği için güçlü destek içerir. PDF-Lib, tüm JavaScript ortamlarında (yalnızca Düğüm veya Tarayıcı değil) çalışmanın yanı sıra PDF değişikliği için tam destek içerir.

Previous Next

DF-Lib ile başlayın

Başlamak ve kurmak için önerilen ve en kolay yol DF-Lib, ipte olduğu gibi, aşağıda komut.

install DF-Lib via num

 npm install --save pdf-lib 

install DF-Lib via ip

 yarn add pdf-lib 

PDF Belgeler Yaratılış ve Değiştirilmesi JavaScript

Açık kaynak PDF-Lib kütüphanesi PDF belge yaratımı için de tam işlevselliği içeriyordu. Yazılım geliştiricileri, kendi uygulamaları içinde sadece birkaç JavaScript kod hattı ile sıfırdan yeni PDF belge oluşturabilir. Oluşturulduğunda geliştiriciler metin ekleyebilir, görüntüler veya vektör grafikleri çizebilir, yazılarını diğer PDF'lardan kopyalar ve sayfalar gömebilir, onların seçim biçimini ve daha fazlasını uygulayın.

PDF Belge Nasıl Oluşturulur JavaScript

import { PDFDocument, StandardFonts, rgb } from 'pdf-lib'
// Create a new PDFDocument
const pdfDoc = await PDFDocument.create()
// Embed the Times Roman font
const timesRomanFont = await pdfDoc.embedFont(StandardFonts.TimesRoman)
// Add a blank page to the document
const page = pdfDoc.addPage()
// Get the width and height of the page
const { width, height } = page.getSize()
// Draw a string of text toward the top of the page
const fontSize = 30
page.drawText('Creating PDFs in JavaScript is awesome!', {
 x: 50,
 y: height - 4 * fontSize,
 size: fontSize,
 font: timesRomanFont,
 color: rgb(0, 0.53, 0.71),
})
// Serialize the PDFDocument to bytes (a Uint8Array)
const pdfBytes = await pdfDoc.save()

S Kütüphane aracılığıyla PDF belge arasında kopya Pages

PDF belge içinde yeni bir sayfa oluşturmak yerine mevcut bir sayfa kullanmak genellikle çok faydalıdır. Açık kaynak PDF-Lib kütüphanesi, bilgisayar programcılarının çeşitli PDF belgeden sayfa kopyalamasını sağlar ve bunları dış bağımlılık olmadan istenen PDF belgeye ekleyin. İlk olarak, istenen sayfaları kopyalamak için copyPages() komutunu kullanabilirsiniz ve sonra PDF belge içinde istenen yerde sayfa eklemek için addPage() komutunu kullanabilirsiniz.

JavaScript kullanarak Mevcut PDF'ye Metin Ekleme

import { PDFDocument } from 'pdf-lib'
// Create a new PDFDocument
const pdfDoc = await PDFDocument.create()
const firstDonorPdfBytes = ...
const secondDonorPdfBytes = ...
// Load a PDFDocument from each of the existing PDFs
const firstDonorPdfDoc = await PDFDocument.load(firstDonorPdfBytes)
const secondDonorPdfDoc = await PDFDocument.load(secondDonorPdfBytes)
// Copy the 1st page from the first donor document, and
// the 743rd page from the second donor document
const [firstDonorPage] = await pdfDoc.copyPages(firstDonorPdfDoc, [0])
const [secondDonorPage] = await pdfDoc.copyPages(secondDonorPdfDoc, [742])
// Add the first copied page
pdfDoc.addPage(firstDonorPage)
// Insert the second copied page to index 0, so it will be the
// first page in `pdfDoc`
pdfDoc.insertPage(0, secondDonorPage)
// Serialize the PDFDocument to bytes (a Uint8Array)
const pdfBytes = await pdfDoc.save()

Parke & Metadata'yı PDF Files

PDF-Lib kitaplığı, PDF belgelerinin meta verilerine erişmeyi ve bunları okumayı tam olarak destekler. Meta veriler, PDF belgelerinin çok önemli bir parçasıdır ve PDF ve içeriği hakkında başlık, konu, yazar, telif hakkı bilgileri, yaratıcısı, oluşturulma veya değiştirilme tarihi vb. gibi çok önemli bilgileri içerir. Geliştiriciler, PDF-Lib kitaplığı kullanarak, yalnızca birkaç satır JavaScript koduyla bir PDF belgesindeki meta verileri kolayca ayrıştırabilir ve ayıklayabilir.

JavaScript kullanarak PDF'ye resim ekleyin


import { PDFDocument, StandardFonts } from 'pdf-lib'
// Create a new PDFDocument
const pdfDoc = await PDFDocument.create()
// Embed the Times Roman font
const timesRomanFont = await pdfDoc.embedFont(StandardFonts.TimesRoman)
// Add a page and draw some text on it
const page = pdfDoc.addPage([500, 600])
page.setFont(timesRomanFont)
page.drawText('The Life of an Egg', { x: 60, y: 500, size: 50 })
page.drawText('An Epic Tale of Woe', { x: 125, y: 460, size: 25 })
// Set all available metadata fields on the PDFDocument. Note that these fields
// are visible in the "Document Properties" section of most PDF readers.
pdfDoc.setTitle('🥚 The Life of an Egg 🍳')
pdfDoc.setAuthor('Humpty Dumpty')
pdfDoc.setSubject('📘 An Epic Tale of Woe 📖')
pdfDoc.setKeywords(['eggs', 'wall', 'fall', 'king', 'horses', 'men'])
pdfDoc.setProducer('PDF App 9000 🤖')
pdfDoc.setCreator('pdf-lib (https://github.com/Hopding/pdf-lib)')
pdfDoc.setCreationDate(new Date('2018-06-24T01:58:37.228Z'))
pdfDoc.setModificationDate(new Date('2019-12-21T07:00:11.000Z'))
// Serialize the PDFDocument to bytes (a Uint8Array)
const pdfBytes = await pdfDoc.save()

JavaScript API ile PDF'e ekler

Bazen PDF dosya hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlamamız gerekiyor, bu yüzden bu dosyaya başka bir dosya ekleyebiliriz. Şimdi bu dosyanın yararı, ekin onu farklı bir yere hareket ederseniz PDF ile seyahat etmesi olacaktır. Açık kaynak PDF-Lib kütüphanesi, yazılım geliştiricilerine JavaScript uygulamalarındaki PDF belgeye diğer dosyaları ekleme yeteneğine sahiptir. Microsoft Word, Excel, görüntüler, video veya diğer PDF gibi PDF'e çeşitli dosyaları eklemek mümkündür.

JavaScript kullanarak PDF'ye ekler

const jpgAttachmentBytes = ...
const pdfAttachmentBytes = ...
// Create a new PDFDocument
const pdfDoc = await PDFDocument.create()
// Add the JPG attachment
await pdfDoc.attach(jpgAttachmentBytes, 'cat_riding_unicorn.jpg', {
 mimeType: 'image/jpeg',
 creationDate: new Date('2019/12/01'),
 modificationDate: new Date('2020/04/19'),
})
// Add the PDF attachment
await pdfDoc.attach(pdfAttachmentBytes, 'us_constitution.pdf', {
 mimeType: 'application/pdf',
 creationDate: new Date('1787/09/17'),
 modificationDate: new Date('1992/05/07'),
})
// Add a page with some text
const page = pdfDoc.addPage();
page.drawText('This PDF has two attachments', { x: 135, y: 415 })
// Serialize the PDFDocument to bytes (a Uint8Array)
const pdfBytes = await pdfDoc.save()
 Türkçe