Presentation C++ için Dosya Biçimi API'leri

 
 

Sunum Belgeleri için C++ API'leri

Açık kaynak C++ API'lerini kullanarak Microsoft PowerPOint sunum dosyalarını oluşturun, düzenleyin, dönüştürün ve değiştirin.

 Türkçe