Xlnt

 
 

Excel Elektronik Tablosu için Platformlar Arası C++ Kitaplığı 

Açık Kaynak API'si, Microsoft Excel XLSX Elektronik Tablo Dosyalarını C++ API aracılığıyla Okumaya, Yazmaya, Değiştirmeye ve Dışa Aktarmaya olanak tanır.

Xlnt, XLSX elektronik tablo dosyalarını işlemek için özellikler sağlayan modern bir açık kaynaklı C++ kitaplığıdır. Yazılım geliştiricilerin XLSX dosyalarından/dosyalarından elektronik tablo dosyalarını okumasını ve yazmasını sağlar. 10 Mayıs 2017'de Xlnt sürüm 1.0'ın ilk genel sürümü genel kullanıma sunuldu. Son çalışmalar çoğunlukla uyumluluk geliştirmelerine ve daha iyi performansa odaklanıyor.

Xlnt kitaplığı, Excel stili çalışma kitapları ve sayı stili çalışma kitapları oluşturma, şifreli Çalışma Kitabı oluşturma, Excel İkili Çalışma Kitabı, belge Özellikleri, köprü desteği, Sayfa Kenar Boşlukları, Yorumlar, Hücre Stilleri ve daha pek çok önemli özellik için işlevsellik sunar.

Previous Next

Xlnt'e Başlarken

Aşağıdaki adımlar derleyiciyi günceller ve uygun ortam değişkenlerini ayarlar.

PIP Komutunu Yükle

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install gcc-6 g++-6
export CC=/usr/bin/gcc-6 
export CXX=/usr/bin/g++-6

Mevcut Bir XLSX Elektronik Tablosundan Okunacak C++ API'si

Açık kaynaklı Xlnt kitaplığı, C++ uygulamaları içinde mevcut bir XLSX elektronik tablosunu okumak için işlevsellik sağlar. Ayrıca geliştiricilerin dize değerlerini ekrana yazdırmasını sağlar. Ayrıca, içeriği okuduktan sonra, içeriği bir dosyaya aktarmak ve istediğiniz yerde saklamak da mümkündür.

LS yayın sayfasını C++ API ile okuyun

int main()
{
  xlnt::workbook wb;
  wb.load("/home/timothymccallum/test.xlsx");
  auto ws = wb.active_sheet();
  std::clog << "Processing spread sheet" << std::endl;
  for (auto row : ws.rows(false)) 
  { 
    for (auto cell : row) 
  { 
    std::clog << cell.to_string() << std::endl;
  }
  }
  std::clog << "Processing complete" << std::endl;
  return 0;
}

Excel Elektronik Tablosuna Biçimlendirme ve Stil Uygulayın

Xlnt kitaplığı, programcıların bir Excel elektronik tablosu içindeki verilerine biçimlendirme ve stiller uygulamalarına olanak tanır. Xlnt'deki bir biçim, bir hücreye uygulanan hizalama, kenarlık, dolgu, yazı tipi, sayı biçimi ve koruma ayarlarına karşılık gelir. Öte yandan stil, Excel'deki "Hücre stilleri" açılır menüsünde oluşturulan adlandırılmış bir stildir. Bir ada ve isteğe bağlı olarak herhangi bir hizalama, kenarlık, dolgu, yazı tipi, sayı biçimi ve korumaya sahip olması gerekir. Bir hücrenin hem biçimi hem de stili olabilir.

C++ API üzerinden Sayı Biçimlendirme

#include 
#include 
int main()
{
  xlnt::workbook wb;
  auto cell = wb.active_sheet().cell("A1");
  cell.number_format(xlnt::number_format::percentage());
  cell.value(0.513);
  std::cout << cell.to_string() << std::endl;
  return 0;
}

Bir Çalışma Sayfasının Sayfa Kenar Boşluklarını Ayarlama

Açık kaynak Xlnt, programcıların kendi C++ uygulamalarının içindeki bir Excel çalışma sayfası sayfasına sayfa kenar boşlukları uygulamasına olanak tanır. Sayfa kenar boşlukları, bir Excel çalışma sayfasındaki bilgilerin etrafında ne kadar boş alan bırakılması gerektiğini belirtir. Kullanıcının yazdırılan sayfaları için görsel bir kenarlık ve sayfanın tutulabileceği veya ciltlenebileceği bir alan sağlarlar.

 Türkçe