1. Ürün:% s
 2.   E-tablo
 3.   GO
 4.   Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Aspose.Cells Cloud SDK for Go

 
 

Excel Elektronik Tablolarını Oluşturmak ve Dönüştürmek için API'ye gidin

Go Excel kitaplığını kullanarak bulutta Excel Elektronik Tablo belgeleri oluşturun, değiştirin, yönetin, yazdırın, ayrıştırın, bölün, birleştirin ve dönüştürün.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go, yazılım geliştiricilerin çalışmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenilir bir bulut tabanlı çözümdür buluttaki Excel dosyalarıyla. Aspose.Cells Cloud SDK for Go'yu kullanmanın temel avantajlarından biri bulut tabanlı olmasıdır. Bu, Excel dosyalarınıza her yerden ve her cihazdan kolayca erişebileceğiniz anlamına gelir. Böylece kullanıcıların herhangi bir yazılım yüklemesine veya dosya uyumluluğu sorunları konusunda endişelenmesine gerek kalmaz ve her şey bulutta güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. SDK, Windows, Linux, Mac OS ve diğerleri gibi çok çeşitli işletim sistemlerine yönelik yazılım uygulamaları geliştirmek için kullanılabilir.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go, yazılım geliştiricilerin karmaşık hesaplamalar yapma, hücreleri biçimlendirme, grafik ekleme ve çok daha fazlası gibi Excel ile ilgili birçok görevi otomatikleştirmesine yardımcı olabilecek zengin bir dizi özellik içerir. Kullanımı çok kolaydır ve XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT (TabDelimited), HTML, MHTML gibi bazı popüler Microsoft Excel dosya formatlarını destekler. DIF, PDF, XPS, TIFF, SVG, SXC, FODS ve çok daha fazlası. Aspose.Cells Cloud SDK yazılım geliştiricilerini kullanarak Excel dosyalarını bir parola ile koruyabilir ve parola korumalı dosyaların korumasını kaldırabilirsiniz.

Aspose.Cells Cloud SDK for Go'nun kullanımı çok kolaydır ve otomatik filtreleme uygulama, pivot tabloları işleme, koşullu biçimlendirmeyi yönetme, ListObject'i veya tabloyu hücre aralığı, satırları ve hücreleri yönetme, Excel Çalışma Sayfasındaki metni arama ve değiştirme, çalışma kitabına arka plan ekleme, çalışma sayfasına şekil ekleme, Excel çalışma sayfasına pivot tablo ekleme, Excel çalışma sayfasındaki satırları gizleme, sütunları otomatik sığdırma çalışma kitabında ve çok daha fazlasında.

Previous Next

Aspose.Cells Cloud SDK for Go'ya Başlarken

Aspose.Cells Cloud SDK for Go'yu kurmanın önerilen yolu GitHub'u kullanmaktır. Sorunsuz bir kurulum için lütfen aşağıdaki komutu kullanın.

GitHub aracılığıyla Aspose.Cells Cloud SDK for Go'yu yükleyin

go get -u github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/cellsapi 
Ayrıca doğrudan Aspose ürün sürüm sayfasından indirebilirsiniz.

Excel Dosyasını Go API aracılığıyla koruyun

Aspose.Cells Cloud Go SDK, yazılım geliştiricilerin Excel Elektronik Tablolarını kendi Go uygulamaları içinden yetkisiz erişime karşı korumalarına olanak tanıyan çok kullanışlı bir özellik içermektedir. Kitaplık, Excel çalışma kitabı için dijital imza ekleme, Excel dosyalarını depolama kullanmadan koruma, Excel çalışma kitaplarını şifreleme, Excel çalışma kitaplarının şifresini çözme, Excel çalışma kitaplarının korumasını kaldırma, depolama kullanmadan Excel dosyalarının kilidini açma vb. gibi Excel elektronik tablolarını korumaya yönelik çeşitli özellikler içerir. Aşağıdaki örnek, yazılım geliştiricilerin Go uygulamaları içindeki Excel çalışma kitaplarına nasıl dijital imza ekleyebileceklerini göstermektedir.

GO aracılığıyla Excel Çalışma Kitabı için Dijital İmza Ekleme

package main
import (
"os"
asposecellscloud "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v22"
)

func main() {
instance := asposecellscloud.NewCellsApiService(os.Getenv("ProductClientId"), os.Getenv("ProductClientSecret"))
uploadOpts := new(asposecellscloud.UploadFileOpts)
uploadOpts.Path = "roywang.pfx"
file, err := os.Open("roywang.pfx")
if err != nil {
return
}
_, _, err = instance.UploadFile(file, uploadOpts)

if err != nil {

return

}

requestOpts := new(asposecellscloud.CellsWorkbookPostDigitalSignatureOpts)
requestOpts.Digitalsignaturefile = "roywang.pfx"
requestOpts.Folder = "CellsTests"
requestOpts.Name = "Book1.xlsx"
requestOpts.Password = "123456"
_, _, err = instance.CellsWorkbookPostDigitalSignature(requestOpts)

if err != nil {
return

}

}

Go API aracılığıyla Excel Çalışma Kitabını ve Dahili Nesneleri Dışa Aktarma

Aspose.Cells Cloud Go SDK, bir Excel çalışma kitabını ve dahili nesnelerini Go uygulamaları içindeki desteklenen diğer dosya formatlarına aktarmak için çok güçlü özellikler içerir. Çalışma kitabı, liste nesnesi, grafik, şekil, resim ve diğer birçok nesnenin excel dosyasından PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS gibi belirli bir formata aktarılmasına olanak tanır. FODS ve benzeri. Aşağıdaki örneklerde, Go komutları kullanılarak Excel çalışma kitabının PDF biçimine nasıl aktarılacağı gösterilmektedir.

Excel çalışma kitabını Go API aracılığıyla PDF formatına aktarın

outputFile := "Book1.pdf"

pdfSaveOptions := &models.PdfSaveOptions{
  OnePagePerSheet:  true,
  Quality:     "Print",
  SecurityOptions: &models.PdfSecurityOptions{ 
    // set PDF security options if needed
  },
}

exportRequest := &cellsapi.PostWorkbookSaveAsRequest{
  Name:      "Book1.xlsx",
  Newfilename:  outputFile,
  SaveOptions:  pdfSaveOptions,
  Folder:     "input",
  Format:     "pdf",
}

_, _, err = cellsApi.PostWorkbookSaveAs(context.Background(), exportRequest)
if err != nil {
  fmt.Println("Error:", err)
  return
}

Go API aracılığıyla Excel Çalışma Kitabı Oluşturun ve Yönetin

Aspose.Cells Cloud Go SDK, yazılım geliştiricilerin Microsoft Office Excel veya başka bir uygulamayı kullanmadan Excel çalışma kitabı oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Kitaplık, boş bir Excel çalışma kitabı oluşturma, bir şablon dosyasından Excel çalışma kitabı oluşturma, mevcut çalışma kitabına yeni çalışma sayfası ekleme, çalışma sayfasını yeniden adlandırma, mevcut çalışma kitabına grafik ekleme, akıllı bir programdan Excel çalışma kitabı oluşturma gibi Excel çalışma sayfalarıyla çalışmaya yönelik çeşitli özellikler içerir. işaretleyici şablonu ve daha fazlası.

Go API aracılığıyla yeni bir Excel çalışma kitabı oluşturun

ctx := context.Background()
request := &models.PutWorkbookCreateRequest{
  Name: "MyWorkbook.xlsx",
}
response, _, err := cellsApi.PutWorkbookCreate(ctx, request)
if err != nil {
  fmt.Println("Error creating workbook:", err)
  return
}
fmt.Println("Workbook created successfully:", response.Status)

Go API aracılığıyla Satır/Sütun Oluşturma ve Yönetme

Aspose.Cells Cloud Go SDK, yazılım geliştiricilerin Go komutlarını kullanarak Excel çalışma sayfası satırları ve sütunlarıyla çalışmasını kolaylaştırır. Kitaplık, bir Excel çalışma sayfasına boş satır veya sütun eklemeyi, seçilen satır veya sütunları çalışma sayfasından silmeyi, çalışma sayfasındaki satır veya sütunları kopyalamayı, bir Excel çalışma sayfasındaki satır veya sütunları gizlemeyi, bir Excel çalışma kitabındaki satır veya sütunları otomatik sığdırmayı, satırları gruplandırmayı destekler veya bir Excel Çalışma Sayfasındaki sütunlar ve çok daha fazlası.

Go SDK'yı kullanarak bir Çalışma Sayfasındaki Bir Satırı Bir Konumdan Başka Bir Yere Kopyalama

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/model"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api/cellsapi"
)
func main() {
  // Set up authentication and initialization
  configuration := cellsapi.NewConfiguration()
  configuration.AppKey = "your_app_key"
  configuration.AppSid = "your_app_sid"
  cellsAPI := api.NewCellsApiWithConfig(configuration)
  // Copy the row from source location to destination location
  sourceWorksheet := "Sheet1"
  sourceRowIndex := int32(1)
  destinationRowIndex := int32(2)
  copyOptions := &model.CopyOptions{
    ColumnNumber: nil,
    DestinationWorksheet: nil,
    Range: "",
    RowNumber: &destinationRowIndex,
    Worksheet: &sourceWorksheet,
  }

  _, err := cellsAPI.PostWorksheetRows(context.Background(), "test.xlsx", sourceWorksheet, sourceRowIndex, 1, copyOptions)

  if err != nil {
    fmt.Println("Error: ", err)
    os.Exit(1)
  }

  fmt.Println("Row copied successfully")
}
 Türkçe