1. Ürün:% s
 2.   Video
 3.   .NET
 4.   Taglib-Sharp
 
  

Video Belgelerini Yönetmek için .NET Kitaplığı

Video Dosya Formatının Meta Verilerini Okuyun ve Yazın.

Taglib-Sharp, video dosyası formatlarında meta verileri okumak ve yazmak için geliştirilmiş açık kaynaklı bir API'dir. API'yi kullanarak, video dosyası formatının standart etiketlerini okuyabilir ve yazabilir ve ayrıca özel etiketlerin meta verilerini oluşturabilir ve ayıklayabilirsiniz. API, herhangi bir formatı, video dosyası formatının kullandığı herhangi bir kapsayıcıyı çıkarmak için tasarlanmıştır.

TagLib-Sharp, LGPL altında yayınlanan ücretsiz bir yazılımdır. Geliştirici, API'yi kullanarak kendi meta veri çıkarma ve oluşturma uygulamalarını oluşturabilir. Geliştiriciler, meta veri işleme için çok çeşitli video dosyası formatlarıyla çalışabilir.

Previous Next

Taglib-Sharp'a Başlarken

Taglib-Sharp'ı kurmanın en iyi yolu NuGet üzerinden aşağıdaki komutu çalıştırabilir ve Taglib-Sharp'ı uygulamanıza kurabilirsiniz.

NuGet'ten Taglib-Sharp'ı yükleyin

 Install-Package Taglib-Sharp

Ücretsiz .NET API aracılığıyla videodan Meta Veri Etiketlerini çıkarın

Taglib-Sharp, .NET programcılarının video dosyası formatlarından meta veri etiketlerini kolayca çıkarmasına olanak tanır. Etiketi, kapsayıcıdan veya etiketin biçiminden bağımsız olarak çıkarabilirsiniz. Meta veri etiketini çıkarmak için önce, video dosyasını TagLib.File.Create() yöntemini kullanarak yüklemeniz ve örneğin TagFile.Tag.Title özelliğini kullanarak Title etiketini okumanız gerekir. Aşağıdaki kod parçacığı, video dosyasından meta veri özelliklerinin nasıl çıkarılacağını gösterir.

C# kullanarak meta verileri videodan çıkarın

 1. TagLib.File.Create() yöntemini kullanarak videoyu yükleyin ve dosya yolunu dize olarak iletin
 2. tfile.Tag.Title özelliğini kullanarak başlığı bir dize olarak çıkarın
 3. tfile.Properties.Duration özelliğini kullanarak video süresini TimeSpan olarak çıkarın

C# kullanarak Video Meta Verilerini Çıkarın

var tfile = TagLib.File.Create(@"video.avi");
string title = tfile.Tag.Title;
TimeSpan duration = tfile.Properties.Duration;
Console.WriteLine("Title: {0}, duration: {1}", title, duration);
               

Video Meta Veri Etiketlerini Yazmak için Ücretsiz C# API'si

Açık kaynaklı API TagLib-Sharp, .NET geliştiricilerinin video dosyası formatlarında standart ve özel meta veri etiketleri yazmasına olanak tanır. Yazmak için TagLib.File.Create() yöntemini kullanarak bir video dosyasını ve Tag kullanarak yeni etiket değerini okuyabilirsiniz. Fayans özelliği.

.NET API aracılığıyla video Meta Veri Etiketleri yazın

var tfile = TagLib.File.Create(@"video.avi");
string title = tfile.Tag.Title;
TimeSpan duration = tfile.Properties.Duration;
Console.WriteLine("Title: {0}, duration: {1}", title, duration);
               
 Türkçe