1. Ürün:% s
  2.   Video
  3.   .NET
  4.   YoutubeExplode
 
  

Video Belgelerini Yönetmek için .NET Kitaplığı

YouTube Videolarının Meta Verilerini Sorgulayın.

YoutubeExplode, ses dosyası formatlarında meta verileri okumak ve yazmak için geliştirilmiş açık kaynaklı bir API'dir. API'yi kullanarak, ses dosyası formatının standart etiketlerini okuyabilir ve yazabilir ve ayrıca özel etiketlerin meta verilerini oluşturabilir ve ayıklayabilirsiniz. API, herhangi bir formatı, ses dosyası formatının kullandığı herhangi bir kapsayıcıyı çıkarmak için tasarlanmıştır.

YoutubeExplode, LGPL altında yayınlanan ücretsiz yazılımda. Geliştirici, API'yi kullanarak kendi meta veri çıkarma ve oluşturma uygulamalarını oluşturabilir. Geliştiriciler, meta veri işleme için çok çeşitli ses dosyası formatlarıyla çalışabilir.

Previous Next

YoutubeExplode'a Başlarken

YoutubeExplode'u kurmanın en iyi yolu NuGet üzerinden aşağıdaki komutu çalıştırabilir ve YoutubeExplode'u uygulamanıza kurabilirsiniz.

YoutubeExplode'u NuGet'ten yükleyin

 Install-Package YoutubeExplode

Ücretsiz .NET API aracılığıyla Sesten Meta Veri Etiketlerini Çıkarın

YoutubeExplode, .NET programcılarının ses dosyası biçimlerinden meta veri etiketlerini kolayca çıkarmasına olanak tanır. Etiketleri, kapsayıcıdan veya etiketin biçiminden bağımsız olarak çıkarabilirsiniz. Meta veri etiketini çıkarmak için, önce TagLib.File.Create() yöntemini kullanarak bir ses dosyası yüklemeniz ve örneğin TagFile.Tag.Title özelliğini kullanarak Title etiketini okumanız gerekir.

Ses Meta Veri Etiketlerini Yazmak için Ücretsiz C# API'si

Açık kaynak API YoutubeExplode, .NET geliştiricilerinin ses dosyası formatlarında standart ve özel meta veri etiketleri yazmasına olanak tanır. Yazmak için TagLib.File.Create() metodunu kullanarak bir ses dosyasını ve Tag.Tile özelliğini kullanarak yeni tag değerini okuyabilirsiniz.

 Türkçe