Kelime İşleme Belgeleri Oluşturmak için Ücretsiz .NET Kitaplığı

Açık Kaynak .NET API aracılığıyla Word dosyalarını okuyun, yazın, işleyin ve dönüştürün.

NetOffice, .NET geliştiricilerinin Microsoft Office'i otomatikleştirmesine ve Microsoft Office Eklentileri geliştirmesine olanak tanıyan açık kaynaklı bir API'dir. Geliştirici, API'yi kullanarak MS Office 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013 ve 2016 sürümlerinde bulunan tüm özellikleri kullanabilir. API, uygulamanızda COM proxy nesnelerini aldığınız ve sizin her COM proxy nesnesini serbest bırakmanız gerekir. NetOffice kullanmanın temel avantajı, tek seferde farklı bir Microsoft Office sürümüyle çalışabilme yeteneğidir ve COM proxy'lerinin yönetimi için bir koruma mekanizması sunar.

API'yi kullanarak hem 32 bit hem de 64 bit işletim sistemleri için bir uygulama geliştirebilirsiniz. NetOffice derlemelerini tüm senaryolarda endişelenmeden kullanabilirsiniz. API, ofis belgelerini işlemek için bir dizi kitaplık sağlar. Microsoft Word belgeleriyle çalışabilmek için WordApi.dll'yi OfficeApi.ddl, VBIDEApi.dll ve NetOffice.dll ile bağımlılık olarak kullanmanız gerekir.

Previous Next

NetOffice'e Başlarken

Öncelikle .NET Framework 4.5 veya üzeri bir sürüme sahip olmanız gerekmektedir. Bundan sonra, lütfen depoyu GitHub'dan manuel olarak indirin veya NuGet'ten yükleyin.

NuGet'ten NetOffice Kurulumu

 Install-Package NetOfficeFw.Word

Ücretsiz C# API kullanarak Word Belgesi Oluşturun

NetOffice, .NET programcılarının programlı olarak Microsoft Word Dosyaları oluşturmasına olanak tanır. Word dosyası oluşturmak için öncelikle bir Word uygulamasını başlatmanız ve mesaj kutularını kapatmanız gerekir. Word uygulamanız başladıktan sonra WordApplicaiton.Documents.Add() yöntemini kullanarak ona yeni bir belge ekleyebilirsiniz. WrodApplication.Selection.TypeText() yöntemini kullanarak yeni oluşturduğunuz kelime dosyanıza metin ekleyebilir ve WordApplicaiton.Selection.Font() yöntemini kullanarak yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Belgenizle işiniz bittiğinde, Document.SaveAs() yöntemini kullanarak kaydedebilirsiniz.

NetOffice Kitaplığı ile Word Belgesi Oluşturun

 
 // start word and turn off msg boxes
 Word.Application wordApplication = new Word.Application();
 wordApplication.DisplayAlerts = WdAlertLevel.wdAlertsNone;
 // create a utils instance, no need for but helpful to keep the lines of code low
 CommonUtils utils = new CommonUtils(wordApplication);
 // add a new document
 Word.Document newDocument = wordApplication.Documents.Add();
 // insert some text
 wordApplication.Selection.TypeText("This text is written by automation");
 wordApplication.Selection.HomeKey(WdUnits.wdLine, WdMovementType.wdExtend);
 wordApplication.Selection.Font.Color = WdColor.wdColorSeaGreen;
 wordApplication.Selection.Font.Bold = 1;
 wordApplication.Selection.Font.Size = 18;
 // save the document
 string documentFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example01", DocumentFormat.Normal);
 newDocument.SaveAs(documentFile);
 // close word and dispose reference
 wordApplication.Quit();
 wordApplication.Dispose();
 // show end dialog
 HostApplication.ShowFinishDialog(null, documentFile);

C# ile Word'de Tablo Oluşturma

NetOffice, .NET programcılarının Microsoft Word Dosyasına programlı olarak Tablolar eklemesine izin verir. Bir Word dosyasına tablo eklemek için önce bir Word uygulamasını başlatmanız ve mesaj kutularını kapatmanız ve WordApplicaiton.Documents.Add() yöntemini kullanarak yeni belgeler eklemeniz gerekir. Yeni oluşturduğunuz word dosyanıza Word.Table'ı başlatarak tablo ekleyebilir ve Tables.Add(wordApplication.Selection.Range, 3, 2) yöntemini kullanarak tablo aralığını ayarlayabilirsiniz. Table.Cell(1, 1).Select()'i kullanarak belirli bir hücreyi seçerek hücrelerinize metin ekleyebilir ve içine metin ekleyebilirsiniz. Belgenizle işiniz bittiğinde, Document.SaveAs() yöntemini kullanarak kaydedebilirsiniz.

.NET ile Word Dosyasında Tablo Oluşturun


 Word.Application wordApplication = new Word.Application();
 wordApplication.DisplayAlerts = WdAlertLevel.wdAlertsNone;
 // create a utils instance, not need for but helpful to keep the lines of code low
 CommonUtils utils = new CommonUtils(wordApplication);
 // add a new document
 Word.Document newDocument = wordApplication.Documents.Add();
 // add a table
 Word.Table table = newDocument.Tables.Add(wordApplication.Selection.Range, 3, 2);
 // insert some text into the cells
 table.Cell(1, 1).Select();
 wordApplication.Selection.TypeText("This");
 table.Cell(1, 2).Select();
 wordApplication.Selection.TypeText("table");
 table.Cell(2, 1).Select();
 wordApplication.Selection.TypeText("was");
 table.Cell(2, 2).Select();
 wordApplication.Selection.TypeText("created");
 table.Cell(3, 1).Select();
 wordApplication.Selection.TypeText("by");
 table.Cell(3, 2).Select();
 wordApplication.Selection.TypeText("NetOffice");
 // save the document
 string documentFile = utils.File.Combine(HostApplication.RootDirectory, "Example02", DocumentFormat.Normal);
 newDocument.SaveAs(documentFile);
 // close word and dispose reference
 wordApplication.Quit();
 wordApplication.Dispose();
 // show end dialog
 HostApplication.ShowFinishDialog(null, documentFile);
 Türkçe