PHPWord

 
 

Microsoft® Word Belgeleri için Açık Kaynak PHP Kitaplığı

PHP API aracılığıyla MS Word DOC, DOCX, ODT, RTF ve HTML dosyalarını okuyun, yazın, işleyin ve PDF formatına dönüştürün.

PHPWord nedir?

PHPWord, çeşitli belge dosya formatlarıyla etkileşime girebilen PHP uygulamaları geliştirmenize yardımcı olacak sınıflardan oluşan açık kaynaklı bir kitaplıktır. PHPWord, LGPL Sürüm 3 altında lisanslanmıştır ve belge ayarları, stiller, şablonlar ve diğer çeşitli öğelerle çalışmanıza olanak tanır.

Previous Next

PHPWord'e Başlarken

PHPWord kullanarak bir word belgesi oluşturmak için işletim sisteminizde aşağıdaki kaynakların kurulu olması gerekir:

 • PHP sürüm 5.3.3+
 • Besteci
 • XML Ayrıştırıcı Uzantısı (Bu uzantı varsayılan olarak etkindir)
 • Zend Escaper Component Install it using besteci zendframework/zend-escaper gerektirir
 • Zend Escaper Bileşeni composer require zendframework/zend-escaper kullanarak kurun

PHPWord kullanarak Word Belgesi oluşturun

PHPWord, geliştiricilerin sıfırdan yeni Word Belgesi (DOCX) oluşturmasına olanak tanır. Yeni paragraflar, başlıklar, metin, resimler, köprüler, çizelgeler ve daha fazlasını eklemenize olanak tanır. Word belgesi oluşturmak basittir, PhpWord() yöntemini kullanarak yeni bir belge oluşturmanız gerekir.

PHP'de Word Oluşturun

 1. PhpWord kullanarak word belgesi oluşturun
 2. Belgeye bölüm ekle
 3. Bölüme metin ekle
 4. Belgeyi kaydet

Bir Word Belgesi Oluşturun - PHP

<?php
require_once 'vendor\phpoffice\phpword\bootstrap.php';
// Create the new document..
$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();
// Add an empty Section to the document
$section = $phpWord->addSection();
// Add Text element to the Section
$section->addText(
 'File Format Developer Guide - '
 . 'Learn about computer files that you come across in '
 . 'your daily work at: www.fileformat.com'
);
// Save document
$objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'Word2007');
$objWriter->save('HelloWorld.docx');
 

Belge Ayarlarını Kolaylıkla Yapılandırın

Belgelerin çeşitli ayarlarını yapabilirsiniz. Belge için varsayılan büyütme %100'dür ancak bunu başka bir değerle değiştirebilirsiniz. Çift taraflı belgeler için, örn. dergilerde, sayfa kenar boşluklarını yansıtarak karşılıklı sayfalar ayarlayabilirsiniz. Dilbilgisi veya yazım hatalarının otomatik kontrol seçeneğinin durumunu değiştirebilirsiniz.

Belge revizyonlarını takip etme özelliği de mevcuttur. PHPWord, Latin dilleri, Doğu Asya dilleri ve Karmaşık (Çift Yönlü) dillerle çalışacak şekilde yapılandırılabilir. Bir belgeyi veya bir bölümünü bir parola ile koruyabilirsiniz.

PHPWord'ün belgeler için yapılandırmanıza izin verdiği birçok başka özellik vardır, bunlardan bazıları belge bilgileri, ölçü birimleri, tireleme ve belge her açıldığında belge alanlarının otomatik olarak yeniden hesaplanmasını içerir.

DOCX Özelliklerini Ayarla - PHP

<?php
require_once 'vendor\phpoffice\phpword\bootstrap.php';
// Create the new document..
$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();
// Set document properties
$properties = $phpWord->getDocInfo();
$properties->setCreator('Ali Ahmed');
$properties->setCompany('File Format');
$properties->setTitle('PHPWord');
$properties->setDescription('File Format Developer Guide');
$properties->setCategory('My category');
$properties->setLastModifiedBy('My name');
$properties->setCreated(mktime(0, 0, 0, 3, 12, 2019));
$properties->setModified(mktime(0, 0, 0, 3, 14, 2019));
$properties->setSubject('PHPWord');
// Save document
$objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'Word2007');
$objWriter->save('DocumentProperties.docx');
 

Belge Öğelerini Düzenlemek için Kapsayıcılar

PHPWord, bir belgenin çeşitli öğelerini (tablolar, metinler, vb.) tutan kaplar adı verilen nesnelere sahiptir. 3 birincil kapsayıcı vardır; bölümler, üstbilgiler ve altbilgiler. Ayrıca konteyner görevi görebilecek 3 unsur vardır; dokular, tablo hücreleri ve dipnotlar.

Bir belgenin tüm görünür öğelerinin bir bölümün içine yerleştirilmesi gerekir. Sayfa numaraları, satır numaraları atayabilir, düzeni çok sütunlu olarak değiştirebilir ve üstbilgi/altbilgi oluşturabilirsiniz.

Başlık Kapsayıcı Ekle

<?php
require_once 'vendor\phpoffice\phpword\bootstrap.php';
// Create the new document..
$phpWord = new \PhpOffice\PhpWord\PhpWord();
// Add an empty Section to the document
$section = $phpWord->addSection();
// Add Header
$header = $section->addHeader();
$header->addImage('word-processing-image.png');
// Save document
$objWriter = \PhpOffice\PhpWord\IOFactory::createWriter($phpWord, 'Word2007');
$objWriter->save('Container.docx');

PHPWord API ile Word Belgesini Koruyun

Hassas bilgileri içeren önemli belgelerinizi korumak veya güvenceye almak her zaman akıllıca olacaktır. Açık kaynaklı PHPWord kitaplığı, Yazılım geliştiricilerin PHP uygulamaları içinde benzersiz bir parola sağlayarak Word belgelerini korumalarına olanak tanır. Koruma, Word belgesine yetkisiz erişimi veya değişiklikleri önleyen bir koruma işlevi görecektir.

 Türkçe