API з відкритим кодом .NET для керування PDF-файлами

Безкоштовний API .NET для створення, редагування та перетворення зображень у PDF-файли. Додайте захист, таблицю, водяний знак, текст і фігури до файлів PDF.

Потужна автономна бібліотека .NET з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє розробникам програмного забезпечення відкривати, читати, створювати, редагувати та маніпулювати PDF-документами без встановлення компонента Adobe Acrobat. Бібліотека дуже стабільна та повністю підтримує PDF великого розміру, у більшості випадків доступні документи розміром понад 100 Мб. Для безперебійної роботи бібліотеки потрібна платформа .NET Framework 4.0+, її можна легко інтегрувати в WinForms і ASP.NET для настільних ПК.

Бібліотека підтримує додавання водяних знаків до PDF-документів і може легко налаштувати їх розташування, розмір і колір. Розробники можуть легко створювати текстовий водяний знак або вставляти барвистий водяний знак із зображенням як захищений авторським правом. Бібліотека містить багато інших функцій, таких як створення нового PDF-файлу з нуля, завантаження та читання наявних PDF-файлів, захист PDF-файлів, шифрування або дешифрування PDF-документів, додавання зображень до PDF-файли, конвертуйте зображення, як-от JPEG, PNG і TIFF, у PDF-документ, вставляйте або видаляйте нові сторінки, вставляйте текст у PDF, додавайте форми в PDF-файл та багато іншого.

Бібліотека PDF включає чудову підтримку таблиць і надає різні функції для роботи з таблицями в документах PDF. Це дає змогу розробникам створювати таблиці в PDF, генерувати макет таблиці для розміщення вмісту, вставляти рядки та стовпці в таблиці та з легкістю об’єднувати комірки таблиці. Також можна додати цифровий підпис до цільової сторінки PDF або окремого розділу, щоб захистити його від зовнішнього втручання.

Previous Next

Початок роботи з PDF

Найкращий спосіб інсталювати PDF – через GitHub. Щоб інсталювати API, використовуйте наступну команду.

Встановіть PDF з GitHub

 go get https://github.com/iditectweb/pdf.git 

Створюйте та редагуйте PDF-файли за допомогою бібліотеки .NET

PDF-бібліотека з відкритим кодом дозволяє розробникам програмного забезпечення легко створювати нові PDF-документи у своїх власних програмах C# .NET. Після створення документів ви можете змінити їх відповідно до ваших потреб. Ви можете вставити нову сторінку, змінити наявні сторінки, змінити розмір сторінки, видалити непотрібний розділ документа тощо. Також можна легко завантажити та прочитати існуючий PDF-документ.

Створіть новий файл PDF за допомогою бібліотеки .NET

 //Create new pdf document
PdfDocument document = new PdfDocument();
document.DocumentInfo.Author = "test author";
document.DocumentInfo.Description = "test description";
document.DocumentInfo.Title = "test title";
//Insert a new page
PdfPage page = document.Pages.AddPage();
//The default page size is A4
//Customize the page sie directly
page.Size = new Size(800, 1000);
//Or change the value by standard paper size
//page.Size = PaperTypeConverter.ToSize(PaperTypes.A4);
PdfFile pdfFile = new PdfFile();
//Save pdf to file using stream
using (FileStream fs = File.Create("CreateNew.pdf"))
{
  pdfFile.Export(document, fs);
} 

Перетворіть зображення на PDF за допомогою бібліотеки C#

Бібліотека PDF дозволяє програмістам легко створювати зображення з документів PDF за допомогою лише кількох рядків коду .NET. Бібліотека також підтримує дуже цінну та вимогливу функцію для перетворення багатосторінкового TIFF у документ PDF. Він підтримує імпорт різноманітних файлів зображень, таких як JPGE, PNG, TIFF, BMP і GIF. Щоб досягти цього, вам потрібно створити порожню PDF-сторінку як оригінальний розмір зображення та намалювати зображення на сторінці в точці (0,0), щоб зображення відтворювалося як ціла сторінка. Також можна додати цю сторінку до існуючого файлу PDF або створити новий.

Експортуйте зображення в PDF через C# .NET API

 PdfDocument document = new PdfDocument();
using (Stream imgStream = File.OpenRead("sample.jpg"))
{
  iDiTect.Pdf.Resources.ImageSource image = new iDiTect.Pdf.Resources.ImageSource(imgStream);
  //Create a new page with image's size
  PdfPage page = new PdfPage();
  page.Size = new Size(image.Width, image.Height);
  PageContentBuilder builder = new PageContentBuilder(page);
  //draw image to page at position (0,0)
  builder.DrawImage(image);
  document.Pages.Add(page);
}      
using (FileStream fs = File.OpenWrite("ConvertImageToPdf.pdf"))
{
  PdfFile pdfFile = new PdfFile();
  pdfFile.Export(document, fs);
}

Як додати водяний знак до PDF через .NET

Бібліотека PDF з відкритим кодом дозволяє комп’ютерним програмістам додавати водяні знаки до PDF дуже професійно та легко. До PDF-документів можна легко додати водяний знак як текст, так і зображення. Він надає різні функції для обробки водяних знаків, наприклад змінення назви шрифту тексту, розміру шрифту, стилю шрифту, обертання тексту кольору шрифту та розташування на сторінці PDF. Він підтримує додавання барвистих або прозорих водяних знаків із фоном.

Як додати водяний знак зображення до PDF за допомогою C#

 PdfFile pdfFile = new PdfFile();
PdfDocument document;
using (FileStream fs = File.OpenRead("sample.pdf"))
{
  //Read pdf document from stream
  document = pdfFile.Import(fs);
}
//Get first page of pdf
PdfPage page = document.Pages[0];
PageContentBuilder builder = new PageContentBuilder(page);
//Set watermark image position
builder.Position.Translate(100, 100);
using (Stream stream = File.OpenRead("watermark.png"))
{
  //Insert watermark image as original size
  builder.DrawImage(stream);
  //Insert watermark image in customized size
  //builder.DrawImage(stream, new Size(80, 80));
}
using (FileStream fs = File.OpenWrite("ImageWatermark.pdf"))
{
  pdfFile.Export(document, fs);
}

Додавання та керування таблицями в PDF за допомогою C# API

Таблиці є дуже важливою частиною документа PDF, який складається з рядків і стовпців клітинок і використовується для зберігання важливих даних для обробки. Бібліотека PDF з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати та змінювати таблиці в документах PDF за допомогою C #.NET. Щоб створити стандартну таблицю, вам необхідно визначити колір, стиль рамок, які використовуються в таблиці, і додати назву таблиці. Після цього ви можете додати заголовок таблиці, додати стовпці та рядки зі значенням даних.

 Українська