1. Продукти
 2.   Презентація
 3.   C++
 4.   Aspose.Slides for C++

Aspose.Slides for C++

 
 

C++ .NET API для створення та керування презентаціями PowerPoint

Потужна бібліотека презентацій C++ для створення, редагування, об’єднання, клонування, захисту, конвертації та керування презентаціями PowerPoint PPT, PPTX.

Aspose.Slides для C++ – це надійний API, який допомагає розробникам програмного забезпечення створювати потужні програми для роботи з Microsoft PowerPoint і презентації OpenDocument без використання зовнішніх залежностей. Ця бібліотека пропонує широкий спектр функцій для роботи з презентаціями, включаючи підтримку читання та написання презентацій, керування макетом і вмістом слайдів і перетворення презентацій в інші формати файлів. Бібліотека підтримує як старіші версії PowerPoint, такі як PowerPoint 97-2003, так і останню версію PowerPoint, що дозволяє працювати з презентаціями в різних форматах.

Aspose.Slides для C++ — це перший і єдиний компонент, який забезпечує функціональність створення та керування документами PowerPoint. Бібліотека дозволяє розробникам програмного забезпечення створювати презентації з нуля та зберігати їх у різних Microsoft PowerPoint та інших форматах файлів, таких як PPT, POT, PPS, PPTX, POTX, PPSX, PPTM, PPSM, POTM, ODP, OTP, TIFF, EMF, XML і так далі. Бібліотека також дозволяє конвертувати презентації у PDF, XPS, SWF, HTML, JPEG, PNG, GIF, BMP, SVG тощо.

Aspose.Slides для C++ є дуже гнучким і легко настроюваним. Бібліотека пропонує різноманітні альтернативи для форматування слайдів і налаштування їх зовнішнього вигляду, включаючи підтримку додавання зображень, тексту, фігур, переходів Morph, стилів та інших елементів. Бібліотека також надає кілька інструментів для маніпулювання макетом і вмістом слайдів, включаючи параметри для зміни розміру, позиціонування та перевпорядкування елементів. Загалом Aspose.Slides для C++ є чудовим вибором для тих, хто шукає потужну та гнучку бібліотеку для роботи з презентаціями без використання формату Microsoft PowerPoint.

Previous Next

Початок роботи з Aspose.Slides для C++

Рекомендований спосіб встановлення Aspose.Slides для C++ – використання NuGet. Будь ласка, використовуйте наступну команду для плавного встановлення.

Установіть Aspose.Slides для C++ через NuGet

NuGet\Install-Package Aspose.Slides.Cpp -Version 23.1.0 
Ви також можете завантажити його безпосередньо зі сторінки випуску продукту Aspose.

Створення та редагування презентацій через C++ API

Aspose.Slides для C++ — це комплексна бібліотека для керування презентаціями у форматі Microsoft PowerPoint. Завдяки потужним функціям та інтуїтивно зрозумілому API ця бібліотека дозволяє легко створювати презентації та керувати ними різними способами. Бібліотека підтримує кілька важливих функцій для керування презентаціями, як-от перегляд існуючих презентацій, імпорт і відкриття презентацій, додавання нових слайдів до презентації, вставлення зображень і вмісту до презентації, об’єднання кількох презентацій, розділення великих презентацій на меншу та багато іншого.

Створення презентацій через .NET API

Presentation presentation = new Presentation();

presentation.Save("OutputPresenation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Перетворення презентацій в інші формати за допомогою C++

Aspose.Slides для C++ — чудовий вибір для тих, хто шукає потужну та гнучку бібліотеку для перетворення презентацій у форматі Microsoft PowerPoint в інші формати файлів. Він надає ряд інструментів і функцій для конвертації презентацій, що дозволяє легко ділитися презентаціями з іншими, навіть якщо вони не мають доступу до Microsoft PowerPoint. Бібліотека підтримує перетворення в деякі популярні формати файлів, такі як PDF, XPS, HTML, формати файлів зображень (JPEG, PNG, GIF, BMP, SVG) і багато інших. Також можна налаштувати зовнішній вигляд перетворених презентацій, як-от встановити вихідну роздільну здатність, указати поля сторінки та вибрати між різними макетами сторінки.

Перетворення PowerPoint на PDF із прихованими слайдами через .NET API

// Instantiates a Presentation class that represents a PowerPoint file
Presentation presentation = new Presentation("PowerPoint.pptx");

// Instantiates the PdfOptions class
PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();

// Adds hidden slides
pdfOptions.ShowHiddenSlides = true;

// Saves the presentation as a PDF
presentation.Save("PowerPoint-to-PDF.pdf", SaveFormat.Pdf, pdfOptions);

Порівняйте, клонуйте та експортуйте слайди через C++ API

Aspose.Slides для C++ містить численні корисні функції для роботи зі слайдами презентацій у програмах C++. Розробники програмного забезпечення можуть легко додавати нові слайди до наявної презентації, вказувати власні розміри слайдів, змінювати розмір слайдів, отримувати доступ до слайдів у презентаціях, видаляти непотрібні слайди та клонувати слайди за допомогою лише кількох рядків коду C++. Також дуже легко порівняти два слайди та експортувати слайди презентації в зображення з нестандартними розмірами, конвертувати слайди в PNG, конвертувати слайди з примітками та коментарями в зображення тощо.

Клонуйте слайд за допомогою C# API

// Instantiate Presentation class that represents a presentation file
using (Presentation pres = new Presentation("CloneWithinSamePresentationToEnd.pptx"))
{

  // Clone the desired slide to the end of the collection of slides in the same presentation
  ISlideCollection slds = pres.Slides;

  slds.AddClone(pres.Slides[0]);

  // Write the modified presentation to disk
  pres.Save("Aspose_CloneWithinSamePresentationToEnd_out.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

Додавання анімаційних ефектів до презентацій за допомогою C++ API

Бібліотека Aspose.Slides для C++ дає розробникам програмного забезпечення можливість додавати ефекти анімації до слайдів у їхніх власних програмах на C. До форм і текстових полів можна додавати різні анімаційні ефекти, такі як вхід, виділення, вихід і шлях руху. Крім того, ви можете налаштувати ефект анімації за допомогою таких властивостей, як тривалість, тригер і напрямок. Також можна створити спеціальну анімацію та використовувати кілька анімаційних ефектів PowerPoint для форми.

Додайте анімаційний ефект до окремого абзацу за допомогою .NET API

using (Presentation presentation = new Presentation(dataDir + "Presentation1.pptx"))
{
  // select paragraph to add effect
  IAutoShape autoShape = (IAutoShape)presentation.Slides[0].Shapes[0];
  IParagraph paragraph = autoShape.TextFrame.Paragraphs[0];

  // add Fly animation effect to selected paragraph
  IEffect effect = presentation.Slides[0].Timeline.MainSequence.AddEffect(paragraph, EffectType.Fly, EffectSubtype.Left, EffectTriggerType.OnClick);

  presentation.Save(dataDir + "AnimationEffectinParagraph.pptx", SaveFormat.Pptx);
}
 Українська