Officegen-PPTX

 
 

Бібліотека JavaScript для презентацій PowerPoint

API JavaScript з відкритим кодом для читання, запису, редагування та конвертації презентацій PPTX.

Чистий JavaScript API з відкритим вихідним кодом, який дозволяє програмістам створювати презентації PowerPoint (PPTX) для Microsoft Office 2007 і новіших версій. Чудова річ Officegen полягає в тому, що він може працювати в кількох середовищах. Його можна використовувати в усіх середовищах, які підтримують Node.js, включаючи Linux, OSX і Windows.

Officegen-PPTX повністю підтримує кілька важливих функцій для створення документів Microsoft PowerPoint (файл .pptx), таких як додавання слайдів, створення власних діаграм, додавання зображень, підтримка прихованих слайдів, підтримка макетів слайдів, додавання дати, часу та номера поточного слайда, додавання шрифти, кольори та фон тощо.

Previous Next

Початок роботи з Officegen

Останній випуск officegen можна використовувати, безпосередньо встановивши його зі сховища officegen, викликавши наведену нижче команду. 

Встановити за допомогою репозиторію officegen

 $ npm install Ziv-Barber/officegen#master 

Бібліотека JavaScript для створення презентації PowerPoint PPTX

Officegen-PPTX API дозволяє розробникам створювати презентації PowerPoint 2007 у своїх власних програмах JavaScript. У файлі презентації PPTX або PPSX необхідно створити хоча б один слайд. Після створення слайда ви можете розміщувати різні об’єкти, наприклад текстове поле, фігури, зображення тощо

Створення файлу PPTX - JavaScript

const officegen = require('officegen')
const fs = require('fs')
// Create an empty PPTX file
let pptx = officegen('pptx')
// Add slide
let slide = pptx.makeTitleSlide('FileFormat', 'FileFormat Developer Guide')
// Set output path
let out = fs.createWriteStream('slide.pptx')
// Save
pptx.generate(out)

Додайте об’єкти до презентації PPTX

Officegen-PPTX надає розробникам можливість додавати зображення до презентації PowerPoint PPTX у програмах JavaScript. Після створення нового слайда ви можете легко додати до нього об’єкт. Об’єктом може бути текстове поле, фігури чи зображення тощо. Ви можете легко встановити властивості об’єктів, такі як назва, колір, відображення тощо.

Додати зображення в PPTX - JavaScript

const officegen = require('officegen')
const fs = require('fs')
// Create a new PPTX file
let pptx = officegen('pptx')
// Create a new slide
let slide = pptx.makeNewSlide();
// Add Image 
slide.addImage('sample.jpg')
// Set save path
let out = fs.createWriteStream('image.pptx')
// Save
pptx.generate(out)

Додайте діаграму в слайд PPTX

Програмісти можуть легко додавати діаграми в PowerPoint PPTX Slide за допомогою Officegen-PPTX. Розробники можуть використовувати кілька типів діаграм у своїх програмах JavaScript, як-от стовпчасті діаграми, секторні діаграми та гістограми.

Додати діаграму в слайд - JavaScript

const officegen = require('officegen')
const fs = require('fs')
// Create a new PPTX file
let pptx = officegen('pptx')
// Create a new slide
let slide = pptx.makeTitleSlide('FileFormat', 'FileFormat Developer Guide')
// Creata a new column chart
slide = pptx.makeNewSlide();
slide.name = 'Chart slide';
slide.back = 'ffffff';
slide.addChart(
   renderType: 'column',
   valAxisTitle: 'Costs/Revenues ($)',
   catAxisTitle: 'Category',
   valAxisNumFmt: '$0',
    valAxisMaxValue: 24,
 data: [ // each item is one serie
 {
  name: 'Income',
  labels: ['2005', '2006', '2007', '2008', '2009'],
  values: [23.5, 26.2, 30.1, 29.5, 24.6],
  color: 'ff0000' // optional
 },
 {
  name: 'Expense',
  labels: ['2005', '2006', '2007', '2008', '2009'],
  values: [18.1, 22.8, 23.9, 25.1, 25],
  color: '00ff00' // optional
 }]
 }
)
// Set save path
let out = fs.createWriteStream('Chart.pptx')
// Save
pptx.generate(out)
 Українська