1. Продукти
 2.   Презентація
 3.   .NET
 4.   Aspose.Slides for .NET

Aspose.Slides for .NET

 
 

C# .NET API для створення та перетворення електронних таблиць Excel

Розширений API презентацій PowerPoint для створення, редагування, об’єднання, захисту, перетворення та відтворення файлів PPT/PPTX без використання Microsoft PowerPoint.

Aspose.Slides для .NET — це дуже корисна бібліотека для створення та обробки презентацій PowerPoint без використання Microsoft PowerPoint або будь-якого іншого інші зовнішні залежності. Бібліотека дозволяє розробникам створювати інтерактивні та захоплюючі презентації, які можна використовувати для різних цілей, таких як презентації, звіти та маркетингові матеріали. Бібліотека включає підтримку різних презентацій PowerPoint і форматів файлів OpenOffice, таких як PPT, PPTX, PPS, POT, PPSX, PPTM, PPSM, POTX, POTM і ODP.

Aspose.Slides для .NET містить широкий спектр базових і розширених функцій для обробки презентацій, таких як створення презентацій з нуля, додавання нових слайдів, клонування слайдів, копіювання слайдів, зміна властивостей документа презентації, видалення непотрібних слайдів , копіювання шаблонів, попередній перегляд слайдів¸ експорт слайдів як зображень, експорт слайдів у формат SVG, керування примітками до слайдів, встановлення нових зразків слайдів, додавання приміток до слайдів, створення або керування фігурами, керування стилями у фігурах, створення таблиць з нуля, зміна розміру та переміщення таблиць , зміна форматування тексту та багато іншого.

Aspose.Slides для .NET містить дуже потужний конвертер, який допомагає розробникам програмного забезпечення експортувати презентації в деякі провідні формати файлів, як-от PDF, PDF/A, XPS, HTML, і популярні формати файлів зображень, як-от JPEG, PNG, BMP , TIFF і GIF. Він також надає ряд розширених можливостей, таких як підтримка коментарів, переходів між слайдами та анімації. Бібліотека включає підтримку широкого діапазону елементів PowerPoint, включаючи слайди, фігури, текст, зображення, діаграми та таблиці. Це дозволяє розробникам легко додавати, редагувати та форматувати ці елементи у своїх презентаціях.

Previous Next

Початок роботи з Aspose.Slides для .NET

Рекомендований спосіб встановлення Aspose.Slides для .NET – використання NuGet. Будь ласка, використовуйте наступну команду для плавного встановлення.

Установіть Aspose.Slides для .NET через NuGet

NuGet\Install-Package Aspose.Slides.NET -Version 23.1.0 
Ви також можете завантажити його безпосередньо зі сторінки випуску продукту Aspose.

Створення та керування презентаціями через .NET API

Aspose.Slides для .NET містить можливість створювати та керувати презентаціями PowerPoint у програмах .NET без будь-яких зовнішніх залежностей. Розробники також можуть відкривати наявні презентації та з легкістю вносити в них зміни. Також можна перевірити формат презентації та вивчити її, щоб дізнатися її властивості та зрозуміти її поведінку. Також можна отримати властивості презентації та оновити її.

Створення презентацій через .NET API

Presentation presentation = new Presentation();

presentation.Save("OutputPresenation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Конвертуйте презентації PowerPoint через .NET API

Однією з ключових особливостей Aspose.Slides для .NET є перетворення презентацій PowerPoint у широкий спектр вихідних форматів, включаючи PDF, HTML, PDF/A, XPS, SVF, GIF, TIFF, PNG, BMP, і JPEG швидко й легко. Це дозволяє легко конвертувати презентації у формат, сумісний із певною програмою чи платформою. Крім того, він також надає ряд розширених параметрів для перетворення презентацій, таких як налаштування якості та роздільної здатності зображення, визначення розміру та орієнтації сторінки та додавання водяних знаків до вихідного файлу. Бібліотека також надає можливість перетворювати слайд PowerPoint на зображення.

Перетворення PowerPoint на PDF із прихованими слайдами через .NET API

// Instantiates a Presentation class that represents a PowerPoint file
Presentation presentation = new Presentation("PowerPoint.pptx");

// Instantiates the PdfOptions class
PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();

// Adds hidden slides
pdfOptions.ShowHiddenSlides = true;

// Saves the presentation as a PDF
presentation.Save("PowerPoint-to-PDF.pdf", SaveFormat.Pdf, pdfOptions);

Додавання та керування слайдами в презентаціях через C# API

Aspose.Slides для .NET включає повну підтримку обробки слайдів у презентаціях PowerPoint у програмах .NET. Бібліотека містить численні функції для роботи зі слайдами, як-от додавання нових слайдів до презентації, доступ до наявного слайда, видалення непотрібних слайдів, клонування слайдів, копіювання існуючих слайдів, порівняння двох слайдів, керування макетом слайдів, перехід між слайдами, перетворення слайдів у растрове зображення , перетворення слайдів на зображення з нестандартними розмірами та багато іншого. Крім того, ви також можете перетворити слайди з примітками та коментарями на зображення або експортувати всі слайди на зображення за допомогою лише кількох рядків коду.

Клонуйте слайд за допомогою C# API

// Instantiate Presentation class that represents a presentation file
using (Presentation pres = new Presentation("CloneWithinSamePresentationToEnd.pptx"))
{

  // Clone the desired slide to the end of the collection of slides in the same presentation
  ISlideCollection slds = pres.Slides;

  slds.AddClone(pres.Slides[0]);

  // Write the modified presentation to disk
  pres.Save("Aspose_CloneWithinSamePresentationToEnd_out.pptx", SaveFormat.Pptx);

}

Додавання анімації до презентації PowerPoint за допомогою C#

Aspose.Slides для .NET дозволяє розробникам програмного забезпечення з легкістю застосовувати різні типи анімації до своїх презентацій. Анімація PowerPoint відіграє важливу роль, щоб зробити презентації привабливими та привабливими для аудиторії. Бібліотека підтримує понад 150 ефектів анімації, які можна легко застосувати до фігур, діаграм, таблиць, об’єктів OLE та інших елементів презентації. Крім того, це також поєднання кількох поведінок для створення власних власних анімацій.

Додайте анімаційний ефект до окремого абзацу за допомогою .NET API

using (Presentation presentation = new Presentation(dataDir + "Presentation1.pptx"))
{
  // select paragraph to add effect
  IAutoShape autoShape = (IAutoShape)presentation.Slides[0].Shapes[0];
  IParagraph paragraph = autoShape.TextFrame.Paragraphs[0];

  // add Fly animation effect to selected paragraph
  IEffect effect = presentation.Slides[0].Timeline.MainSequence.AddEffect(paragraph, EffectType.Fly, EffectSubtype.Left, EffectTriggerType.OnClick);

  presentation.Save(dataDir + "AnimationEffectinParagraph.pptx", SaveFormat.Pptx);
}
 Українська