1. Продукти
 2.   Електронна таблиця
 3.   GO
 4.   Aspose.Cells Cloud SDK for Go

Aspose.Cells Cloud SDK for Go

 
 

Go API для створення та перетворення електронних таблиць Excel

Створюйте, змінюйте, маніпулюйте, друкуйте, аналізуйте, розділяйте, об’єднуйте та конвертуйте документи електронної таблиці Excel у хмарі за допомогою бібліотеки Go Excel.

Aspose.Cells Cloud SDK для Go — це потужне та надійне хмарне рішення, яке дозволяє розробникам програмного забезпечення працювати з файлами Excel у хмарі. Однією з головних переваг використання Aspose.Cells Cloud SDK для Go є те, що він базується на хмарі. Це означає, що ви можете легко отримати доступ до файлів Excel з будь-якого місця та на будь-якому пристрої. Тож користувачам не потрібно встановлювати будь-яке програмне забезпечення чи турбуватися про проблеми сумісності файлів, і все безпечно обробляється в хмарі. SDK можна використовувати для розробки програмного забезпечення для широкого діапазону операційних систем, таких як Windows, Linux, Mac OS та багатьох інших.

Aspose.Cells Cloud SDK для Go включає багатий набір функцій, які можуть допомогти розробникам програмного забезпечення в автоматизації багатьох завдань, пов’язаних із Excel, як-от виконання складних обчислень, форматування клітинок, додавання діаграм тощо. Він дуже простий у використанні та забезпечує підтримку деяких популярних форматів файлів Microsoft Excel, таких як XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT (TabDelimited), HTML, MHTML, DIF, PDF, XPS, TIFF, SVG, SXC, FODS та багато інших. Використовуючи Aspose.Cells Cloud SDK, розробники програмного забезпечення можуть захистити свої файли Excel паролем, а також зняти захист з файлів, захищених паролем.

Aspose.Cells Cloud SDK для Go дуже простий у користуванні та містить кілька розширених функцій, які дозволяють розробникам програмного забезпечення маніпулювати електронними таблицями Microsoft Excel, наприклад застосовувати автоматичне фільтрування, обробку зведених таблиць, керувати умовним форматуванням, перетворювати ListObject або таблицю на діапазон клітинок, керування рядками та клітинками, пошук і заміна тексту на робочому аркуші Excel, додавання фону в робочій книзі, вставлення фігури на робочому аркуші, додавання зведеної таблиці на робочому аркуші Excel, приховування рядків на робочому аркуші Excel, автоматичне підгонка стовпців у робочому зошиті та багато іншого.

Previous Next

Початок роботи з Aspose.Cells Cloud SDK для Go

Рекомендований спосіб встановлення Aspose.Cells Cloud SDK для Go – використання GitHub. Будь ласка, використовуйте наступну команду для плавного встановлення.

Установіть Aspose.Cells Cloud SDK для Go через GitHub

go get -u github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/cellsapi 
Ви також можете завантажити його безпосередньо зі сторінки випуску продукту Aspose.

Захист файлу Excel за допомогою Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK містить дуже корисну функцію, яка дозволяє розробникам програмного забезпечення захищати електронну таблицю Excel від несанкціонованого доступу до власних програм Go. Бібліотека включає різні функції для захисту електронних таблиць Excel, наприклад додавання цифрового підпису для робочої книги Excel, захист файлів Excel без використання сховища, шифрування робочих книг Excel, розшифрування робочих книг Excel, зняття захисту з робочих книг Excel, розблокування файлів Excel без використання сховища тощо. У наступному прикладі показано, як розробники програмного забезпечення можуть додавати цифровий підпис до своєї книги Excel у програмах Go.

Додайте цифровий підпис для книги Excel через GO

package main
import (
"os"
asposecellscloud "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v22"
)

func main() {
instance := asposecellscloud.NewCellsApiService(os.Getenv("ProductClientId"), os.Getenv("ProductClientSecret"))
uploadOpts := new(asposecellscloud.UploadFileOpts)
uploadOpts.Path = "roywang.pfx"
file, err := os.Open("roywang.pfx")
if err != nil {
return
}
_, _, err = instance.UploadFile(file, uploadOpts)

if err != nil {

return

}

requestOpts := new(asposecellscloud.CellsWorkbookPostDigitalSignatureOpts)
requestOpts.Digitalsignaturefile = "roywang.pfx"
requestOpts.Folder = "CellsTests"
requestOpts.Name = "Book1.xlsx"
requestOpts.Password = "123456"
_, _, err = instance.CellsWorkbookPostDigitalSignature(requestOpts)

if err != nil {
return

}

}

Експорт книги та внутрішніх об’єктів Excel через Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK включає дуже потужні функції для експорту робочої книги Excel та її внутрішніх об’єктів до інших підтримуваних форматів файлів у програмах Go. Він дозволяє експортувати робочу книгу, об’єкт списку, діаграму, форму, зображення та багато інших об’єктів із файлу Excel у певний формат, наприклад PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS і так далі. У наведених нижче прикладах показано, як експортувати книгу Excel у формат PDF за допомогою команд Go.

Експортуйте книгу Excel у формат PDF за допомогою Go API

outputFile := "Book1.pdf"

pdfSaveOptions := &models.PdfSaveOptions{
  OnePagePerSheet:  true,
  Quality:     "Print",
  SecurityOptions: &models.PdfSecurityOptions{ 
    // set PDF security options if needed
  },
}

exportRequest := &cellsapi.PostWorkbookSaveAsRequest{
  Name:      "Book1.xlsx",
  Newfilename:  outputFile,
  SaveOptions:  pdfSaveOptions,
  Folder:     "input",
  Format:     "pdf",
}

_, _, err = cellsApi.PostWorkbookSaveAs(context.Background(), exportRequest)
if err != nil {
  fmt.Println("Error:", err)
  return
}

Створення книги Excel і керування нею за допомогою Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK дозволяє розробникам програмного забезпечення створювати та змінювати робочу книгу Excel без використання Microsoft Office Excel чи будь-якої іншої програми. Бібліотека містить різноманітні функції для роботи з робочими аркушами Excel, наприклад створення порожньої робочої книги Excel, створення робочої книги Excel із файлу шаблону, додавання нового аркуша до наявної робочої книги, перейменування робочого аркуша, вставлення діаграми в існуючу робочу книгу, створення робочої книги Excel із смарт-книги шаблон маркера та багато іншого.

Створіть нову книгу Excel за допомогою Go API

ctx := context.Background()
request := &models.PutWorkbookCreateRequest{
  Name: "MyWorkbook.xlsx",
}
response, _, err := cellsApi.PutWorkbookCreate(ctx, request)
if err != nil {
  fmt.Println("Error creating workbook:", err)
  return
}
fmt.Println("Workbook created successfully:", response.Status)

Створення та керування рядками/стовпцями за допомогою Go API

Aspose.Cells Cloud Go SDK полегшує розробникам програмного забезпечення роботу з рядками та стовпцями аркушів Excel за допомогою команд Go. Бібліотека підтримує додавання порожніх рядків або стовпців на робочому аркуші Excel, видалення вибраних рядків або стовпців з робочого аркуша, копіювання рядків і стовпців на робочому аркуші, приховування рядків і стовпців на робочому аркуші Excel, автоматичне припасування рядків і стовпців у робочій книзі Excel, групування рядків або стовпці на аркуші Excel і багато іншого.

Копіювання рядка з одного місця в інше на аркуші за допомогою Go SDK

package main
import (
  "fmt"
  "os"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/model"
  "github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-go/v21.9/api/cellsapi"
)
func main() {
  // Set up authentication and initialization
  configuration := cellsapi.NewConfiguration()
  configuration.AppKey = "your_app_key"
  configuration.AppSid = "your_app_sid"
  cellsAPI := api.NewCellsApiWithConfig(configuration)
  // Copy the row from source location to destination location
  sourceWorksheet := "Sheet1"
  sourceRowIndex := int32(1)
  destinationRowIndex := int32(2)
  copyOptions := &model.CopyOptions{
    ColumnNumber: nil,
    DestinationWorksheet: nil,
    Range: "",
    RowNumber: &destinationRowIndex,
    Worksheet: &sourceWorksheet,
  }

  _, err := cellsAPI.PostWorksheetRows(context.Background(), "test.xlsx", sourceWorksheet, sourceRowIndex, 1, copyOptions)

  if err != nil {
    fmt.Println("Error: ", err)
    os.Exit(1)
  }

  fmt.Println("Row copied successfully")
}
 Українська