ReoGrid

 
 

Бібліотека C# .NET для швидких електронних таблиць XLSX 

Open Source C# API дозволяє створювати, читати, змінювати та експортувати електронну таблицю Microsoft Excel XLSX, керувати аркушами, налаштуваннями рядків і стовпців тощо.

Потужний компонент електронної таблиці .NET із відкритим вихідним кодом, який дозволяє програмам легко створювати формати файлів Excel і керувати ними. Бібліотека дуже легка і може виконувати кілька операцій з меншими витратами часу та коштів. Він може обробляти завдання, пов’язані з електронними таблицями, у 300 разів швидше, ніж аналогічні продукти.

ReoGrid API підтримує кілька платформ і працює як на Windows Form, так і на WPF. Він дуже багатий на функції та включає кілька важливих функцій, пов’язаних зі створенням електронних таблиць Excel і керуванням ними, як-от створення нової робочої книги з нуля, керування аркушами, параметрами рядків і стовпців, підтримку стилів клітинок, обробку меж, значення клітинок і формати даних , використовувати формули, вставляти та керувати зображеннями, використовуючи плаваючі об’єкти, додавати діаграми чи графіки та багато іншого.

ReoGrid використовує оптимізовану модель керування пам’яттю, а також розширене використання пам’яті осередку. Він розбиває великі електронні таблиці на менші частини, і таким чином розподіл пам’яті та звільнення виконуються для цих маленьких частин, що пришвидшує процес. Бібліотека також використовує оптимізований алгоритм меж, який швидко розпізнає, з чого почати малювати межі.

Previous Next

Початок роботи з ReoGrid

Наступні кроки оновлюють компілятор і встановлюють відповідні змінні середовища.

Встановіть команду PIP

PM> Install-Package unvell.ReoGrid.dll 

Створення книги Excel через .NET API

Бібліотека з відкритим вихідним кодом ReoGrid дозволяє розробникам програмного забезпечення створювати нову книгу Excel лише за допомогою кількох рядків коду C#. Бібліотека також дозволяє додавати новий робочий аркуш, призначати імена робочим аркушам, видаляти непотрібні аркуші, переміщувати робочі аркуші тощо. Бібліотека також полегшує доступ до робочих аркушів і підтримує керування даними клітинок, стилями, рамками, контурами, діапазонами, обчисленням формул тощо.

Додати робочий аркуш до книги за допомогою .NET API

private void btnAddWorksheet_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			// create worksheet
			var newSheet = this.grid.CreateWorksheet();
			// set worksheet background color
			newSheet.SetRangeStyles(RangePosition.EntireRange, GetRandomBackColorStyle());
			// add worksheet into workbook
			this.grid.AddWorksheet(newSheet);
			// set worksheet as current focus
			grid.CurrentWorksheet = newSheet;
		}

Експорт файлу Excel XLSX у CSV і HTML

Компонент ReoGrid з відкритим кодом дозволяє розробникам програмного забезпечення експортувати електронні таблиці Excel XLSX в інші підтримувані формати файлів у своїх власних програмах .NET. Розробники можуть легко завантажувати файли CSV, експортувати робочі аркуші у форматі CSV, експортувати робочі аркуші у форматі HTML або PDF, виводити електронні таблиці на принтери тощо. Також можна вибрати певний діапазон рядка чи сітки, а не весь аркуш, і експортувати його в інші підтримувані формати. Він також підтримує експорт робочих аркушів у файли RGF за допомогою лише кількох рядків коду.

Перетворіть файл Excel XLSX на CSV через .NET API

// load from stream
void LoadCSV(Stream s);
// load from file
void LoadCSV(string path);
// load from stream and convert string by specified encoding
void LoadCSV(Stream s, Encoding encoding);
// load from path and convert string by specified encoding
public void LoadCSV(string path, Encoding encoding);
//Export as CSV
worksheet.ExportAsCSV(Stream steam);
worksheet.ExportAsCSV(string filepath);

Додавання діаграм до аркуша

Компонент ReoGrid надав дуже потужну підтримку для роботи з діаграмами в робочому аркуші Excel. Це дозволяє відображати діаграму на робочому аркуші та зберігати у файл Excel або завантажувати його з нього. На робочому аркуші підтримуються різні типи діаграм, наприклад лінійна діаграма, стовпчаста діаграма, гістограма Pro, діаграма з областями, секторна діаграма, кругла діаграма тощо. Ви також можете легко змінювати свої діаграми.

Додайте стовпчасту діаграму до файлу Excel XLSX за допомогою C# API

var worksheet = this.grid.CurrentWorksheet;
worksheet["A2"] = new object[,] {
  { null, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 },
  { "City 1", 3, 2, 4, 2, 6 },
  { "City 2", 7, 5, 3, 6, 4 },
  { "City 3", 13, 10, 9, 10, 9 },
  { "Total", "=SUM(B3:B5)", "=SUM(C3:C5)", "=SUM(D3:D5)", 
    "=SUM(E3:E5)", "=SUM(F3:F5)" },
};
// Create three ranges, data source range, row title range and column title range
var dataRange = worksheet.Ranges["B3:F5"];
var rowTitleRange = worksheet.Ranges["A3:A6"];
var categoryNamesRange = worksheet.Ranges["B2:F2"];
worksheet.AddHighlightRange(rowTitleRange);
worksheet.AddHighlightRange(categoryNamesRange);
worksheet.AddHighlightRange(dataRange);
 Українська