1. Продукти
 2.   Електронна таблиця
 3.   Perl
 4.   Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

Aspose.Cells Cloud SDk for Perl

 
 

Безкоштовний API Perl для створення та перетворення файлів Excel

Perl REST API, який дозволяє програмістам створювати, редагувати, маніпулювати та перетворювати електронні таблиці Microsoft Excel і OpenOffice у хмарних програмах.

У сучасному світі, що керується даними, електронні таблиці Excel стали невід’ємною частиною бізнес-операцій. Від аналізу даних і звітності до складних обчислень Excel пропонує універсальну платформу для керування даними та маніпулювання ними. Щоб використовувати потужність Excel у хмарі, розробники можуть звернутися до Aspose.Cells Cloud SDK для Perl. Цей набір для розробки програмного забезпечення (SDK) надає повний набір інструментів і функцій для роботи з файлами Excel, що забезпечує безперебійну інтеграцію в програми Perl. Він включає підтримку деяких популярних форматів файлів електронних таблиць, таких як XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM, ODS, XML, CSV, TSV, TXT, HTML, MHTML тощо.

Aspose.Cells Cloud SDK для Perl служить мостом між вашими програмами Perl і потужними функціями Aspose.Cells Cloud, хмарної служби для обробки файлів Excel. За допомогою цього SDK розробники програмного забезпечення можуть легко виконувати широкий спектр завдань, наприклад створювати файли Excel з нуля, змінювати існуючі файли Excel, перетворювати файли Excel у багато інших підтримуваних форматів файлів, витягувати дані з електронних таблиць, генерувати звіти, створювати візуально привабливі діаграми. , додавання діаграм до звітів Excel, додавання або видалення області комірки для умовного форматування, вставлення або видалення, вставлення або об’єднання робочих книг, горизонтальне або veAspose.Cells Cloud SDK для Perl

Широкі функції Aspose.Cells Cloud SDK для Perl надають розробникам програмного забезпечення надійний набір інструментів для роботи з файлами Excel, що дає їм змогу легко створювати ефективні та багатофункціональні програми. SDK надає просту та вичерпну документацію API разом із прикладами коду, що полегшує розробникам швидкий початок роботи. Завдяки цілісній інтеграції, повній документації та зосередженості на безпеці це дозволяє розробникам програмного забезпечення створювати потужні та ефективні рішення на основі Excel у хмарі. Цей Cloud-base Perl SDK є цінним надбанням для будь-якого розробника Perl, який хоче оптимізувати свої процеси керування файлами Excel.

Previous Next

Початок роботи з Aspose.Cells Cloud SDK для Perl

Щоб використовувати Aspose.Cells Cloud SDK для Perl, у вашій системі має бути встановлено Perl. Рекомендований спосіб інсталяції пакета SDK – використання комплексної архівної мережі Perl (CPAN). Будь ласка, використовуйте наступну команду для плавного встановлення.

Установіть Aspose.Cells Cloud SDK для Perl T через CPAN

cpan AsposeCellsCloud 

Ви також можете завантажити його безпосередньо з GitHub.

Створення електронної таблиці Excel різними способами за допомогою Swift API

Aspose.Cells Cloud SDK для Perl містить повну підтримку для створення та керування електронними таблицями Excel у різних форматах файлів у програмах Swift. Бібліотека дозволяє розробникам програмного забезпечення створювати робочі книги та керувати ними різними способами, наприклад, створювати порожню робочу книгу з нуля, створювати робочу книгу Excel із шаблоном розумного маркера або створювати робочу книгу Excel із файлом шаблону, отримувати кількість сторінок у робочій книзі Excel, встановити та очистити пароль для книги Excel, автоматично підбирати стовпці в книзі Excel і багато іншого.

Створення нового файлу Excel у хмарі за допомогою Perl API

Aspose.Cells Cloud SDK для Perl включає дуже потужну підтримку для створення та обробки електронних таблиць Excel у різних форматах файлів, таких як XLS, XLSX, XLSB, XLSM, XLT, XLTX, XLTM тощо. SDK дозволяє розробникам програмного забезпечення створювати нові файли Excel з нуля, змінювати існуючі, вставляти зображення, додавати нову робочу книгу, об’єднувати робочі книги та витягувати певні дані за допомогою простого та інтуїтивно зрозумілого API. Ви можете програмно додавати або видаляти аркуші, вставляти або видаляти рядки та стовпці, застосовувати форматування та встановлювати формули, серед інших операцій. Наступні приклади показують, як розробники програмного забезпечення можуть створити порожню робочу книгу у своїх власних програмах Perl.

Створіть порожню книгу в програмах Perl

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorkbookCreateExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorkbookCreateRequest request = new PutWorkbookCreateRequest { name = "Book1.xlsx", folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorkbookCreate(request);
    }
  }
}

Перетворення таблиці Excel в інші формати за допомогою Perl

Aspose.Cells Cloud SDK для Perl містить дуже потужний конвертер електронних таблиць, який дозволяє розробникам програмного забезпечення завантажувати та перетворювати різні типи електронних таблиць Excel у багато підтримуваних форматів файлів лише за допомогою кількох рядків коду Perl. SDK забезпечує плавне перетворення між різними форматами електронних таблиць, такими як XLS, XLSX, XLSB, CSV, TSV, XLSM, ODS, TXT, PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, NUMBERS, FODS та багато іншого. Ця універсальність забезпечує сумісність між різними системами та спрощує обмін даними між різними програмами. У наступному прикладі показано, як розробники програмного забезпечення можуть конвертувати файл Excel за допомогою Perl API.

Як конвертувати робочу книгу Excel за допомогою Perl API?

  @api = AsposeCellsCloud::CellsApi.new("appsid","appkey")
  my $format = 'pdf'; # replace NULL with a proper value
  my $password = undef; # replace NULL with a proper value
  my $out_path = undef; # replace NULL with a proper value
  my $Book1_data =undef;
  my @fileinfos = stat("D:\\Projects\\Aspose\\Aspose.Cloud\\Aspose.Cells.Cloud.SDK\\src\\TestData\\Book1.xlsx");
  my $filelength = @fileinfos[7];
  open(DATA, " $api, 'file'=>$name ,'folder' =>$folder) ; 
  $result = $api->cells_workbook_put_convert_workbook( workbook => $Book1_data, format => $format, password => $password, out_path => $out_path,folder =>$folder);conver

Робота з гіперпосиланнями у файлі Excel

Гіперпосилання у файлах Excel забезпечують зручний спосіб швидкого переходу до інших місць, веб-сайтів або файлів. Aspose.Cells Cloud SDK для Perl надав кілька чудових функцій для роботи з файлами Excel, що дозволяє розробникам програмного забезпечення ефективно додавати, змінювати та видаляти гіперпосилання на робочих аркушах Excel програмним шляхом лише за допомогою кількох рядків коду Perl. Наступний приклад демонструє, як розробники програмного забезпечення можуть змінювати існуючі гіперпосилання в своїх програмах Perl.

Як змінити існуючі гіперпосилання у файлі Excel за допомогою Perl API?

use AsposeCellsCloud;

# Set up your credentials
my $api = AsposeCellsCloud::CellsApi->new(client_id => "Your_App_SID", client_secret => "Your_App_Key");

# Specify the file name and worksheet name

my $filename = "sample.xlsx";
my $sheet_name = "Sheet1";
# Define the cell name of the hyperlink to be modified
my $cell_name = "A1";
# Define the new hyperlink URL and text
my $new_hyperlink_url = "https://www.updated-example.com";
my $new_hyperlink_text = "Updated Example Website";

# Update the hyperlink in the cell
my $response = $api->post_worksheet_hyperlink($filename, $sheet_name, $cell_name, $new_hyperlink_url, $new_hyperlink_text);

print "Hyperlink updated successfully.\n";

Створення та керування діаграмами у файлі Excel через Perl

Aspose.Cells Cloud SDK для Perl дозволяє розробникам програмного забезпечення легко створювати нові діаграми або змінювати існуючі діаграми в робочому аркуші Excel за допомогою команд Perl. Створювати візуально привабливі діаграми та графіки стало легко завдяки можливостям створення діаграм SDK. Це дозволяє розробникам програмного забезпечення динамічно генерувати різні типи діаграм, налаштовувати їх зовнішній вигляд і вставляти їх у файли Excel або експортувати у формати зображень. У наступному прикладі показано, як додати діаграму на аркуш Excel у програмі Perl.

Як додати діаграму до аркуша Excel за допомогою коду Perl?

namespace Aspose.Cells.Cloud.SDK.Example
{
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Api;
  using Aspose.Cells.Cloud.SDK.Request;
  using System;

  public partial class CellsApiExample
  {
    public void PutWorksheetAddChartExample()
    {
      CellsApi cellsApi = new CellsApi(Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientId"), Environment.GetEnvironmentVariable("CellsCloudTestClientSecret"));
      PutWorksheetAddChartRequest request = new PutWorksheetAddChartRequest { name = "Book1.xlsx", sheetName = "Sheet4",
        chartType="pie",
        upperLeftRow = 5,
        upperLeftColumn = 5,
        lowerRightRow = 10,
        lowerRightColumn = 10,
        area = "C7:D11",
        isVertical = true, folder = "TestData/In" };
      cellsApi.PutWorksheetAddChart(request);
    }
  }
}
 Українська