Бібліотека Swift з відкритим кодом для електронних таблиць Microsoft® Excel

Бібліотека Swift з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє розробникам аналізувати та отримувати дані з форматів файлів Microsoft Excel (XLSX, XLSM, XLSB). Бібліотека .NET.

Що таке CoreXLSX?

CoreXLSX — це дуже корисна бібліотека Swift з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє розробникам програмного забезпечення відкривати, читати, аналізувати та маніпулювати файлами Microsoft Excel ефективним і простим способом. Бібліотека заснована на форматі XML, який використовується Microsoft Excel, що дозволяє легко інтегрувати її з іншими проектами Swift. Бібліотека підтримує читання та перегляд файлів Excel у багатьох форматах файлів, таких як XLSX, XLSM, XLSB та багато інших. Бібліотека є відкритою, що означає, що вона вільно доступна для будь-якого використання та може бути змінена відповідно до конкретних потреб будь-якої організації чи особи.

Бібліотека CoreXLSX із відкритим вихідним кодом розроблена для того, щоб бути дуже швидкою та ефективною, допомагаючи розробникам програмного забезпечення обробляти великі файли Excel без будь-яких проблем із продуктивністю у їхніх власних програмах Swift. Бібліотека містить кілька важливих функцій, як-от завантаження існуючих файлів Excel, легкий аналіз великих файлів, обмін рядками між кількома робочими аркушами, читання певних даних із файлу Excel, друк необроблених даних клітинки, точне положення клітинки, отримання інформація про порожню комірку, пошук комірки за посиланням на комірку, розбір інформації про стиль та багато іншого.

CoreXLSX можна використовувати для отримання даних із файлів Excel для візуалізації в таких інструментах, як Tableau або Power BI. Загалом бібліотека CoreXLSX з відкритим кодом є чудовим вибором для роботи з файлами Excel у проектах Swift. Він надає широкий спектр функцій і переваг, що полегшує ефективну та результативну обробку файлів Excel у програмах Swift. Якщо вам потрібно працювати з файлами Excel у ваших проектах Swift, CoreXLSX однозначно варто розглянути.

Previous Next

Початок роботи з CoreXLSX

Рекомендований спосіб встановлення CoreXLSX — використання CocoaPods. Будь ласка, використовуйте наступну команду для плавного встановлення.

Установіть CoreXLSX через CocoaPods

 pod 'CoreXLSX', '~> 0.14.1'

pod install

Ви можете завантажити його безпосередньо з GitHub.

Читання файлу даних Excel XLSX через Swift API

Бібліотека CoreXLSX з відкритим кодом дозволяє розробникам Swift відкривати наявний документ Excel XLSX, читати та отримувати дані з нього за допомогою команд Swift. Щоб отримати дані з файлу Excel, спочатку потрібно завантажити файл, а потім отримати доступ до окремих аркушів у файлі за допомогою методу sheet(named:). Після доступу до аркуша ви можете переглядати його рядки та стовпці, щоб прочитати значення клітинок. У наступному прикладі показано, як прочитати перший аркуш у файлі Excel за вказаним шляхом і роздрукувати вміст кожної комірки на аркуші.

Як прочитати перший аркуш файлу Excel за допомогою Swift API?

import CoreXLSX

guard let file = XLSXFile(filepath: "path/to/file.xlsx") else {
  fatalError("XLSX file not found")
}

do {
  let sheet = try file.parseWorksheet(at: 0)
  for row in sheet.data?.rows ?? [] {
    for cell in row.cells {
      print(cell)
    }
  }
} catch {
  print(error.localizedDescription)
}

Шукайте та знайдіть клітинку за допомогою Swift API

Бібліотека CoreXLSX із відкритим вихідним кодом надала дуже корисну функцію, яка дозволяє розробникам програмного забезпечення шукати дані клітинок робочого аркуша за допомогою посилання на клітинки в їхній програмі Swift. Бібліотека надала властивість «worksheet.cells», що дозволяє розробникам отримувати доступ до клітинок на аркуші. Потім скористайтеся методом at, щоб отримати клітинку з указаним посиланням. У наступному прикладі показано, як отримати доступ до певних клітинок на аркуші за допомогою коду Swift.

Як отримати доступ до певних клітинок на аркуші за допомогою Swift?

import CoreXLSX

# Load Excel File 

guard let file = XLSXFile(filepath: "/path/to/your/file.xlsx") else {
  fatalError("XLSX file at path not found")
}

# Access the worksheet that contains the cell

guard let worksheet = try file.parseWorksheet(at: "/xl/worksheets/sheet1.xml") else {
  fatalError("Worksheet not found")
}

# access the cells in the worksheet
guard let cell = worksheet.cells[at: "B3"] else {
  fatalError("Cell not found")
}

# Display Cell Value

print(cell.value)

Аналіз інформації про стиль файлу XLSX через Swift API

Бібліотека CoreXLSX з відкритим кодом містить дуже корисну функцію для аналізу інформації про стиль файлу XLSX, починаючи з версії 0.5.0. Розробники програмного забезпечення можуть використовувати нову функцію parseStyles() для аналізу інформації про стиль з архіву всередині своєї програми Swift. Бібліотека дозволяє розробникам отримувати список використаних шрифтів, отримувати форматування для даної комірки, отримувати інформацію про заливку та межі тощо. У наведеному нижче коді показано, як отримати список використовуваних шрифтів і форматування для даної клітинки за допомогою команд Swift.

Як отримати список використовуваних шрифтів за допомогою команд Swift?

let styles = try file.parseStyles()
let fonts = styles.fonts?.items.compactMap { $0.name?.value }

//get formatting for a given cell

let styles = try file.parseStyles()
let format = worksheet.data?.rows.first?.cells.first?.format(in: styles)
let font = worksheet.data?.rows.first?.cells.first?.font(in: styles)

 Українська