Aspose.Words for C++

 
 

C++ API для створення та перетворення документів MS Word

Потужна бібліотека обробки документів C++ Word для створення, редагування, конвертації та обробки файлів Word без використання Microsoft Word.

Aspose.Words для C++ – це потужна бібліотека, яка дозволяє розробникам програмно генерувати, змінювати, рендерити, обробляти, і конвертуйте документи для обробки текстів без інсталяції Microsoft Word або будь-якого іншого програмного забезпечення сторонніх виробників. Бібліотека може бути використана для створення програм для широкого діапазону операційних систем, таких як Windows, Linux і різних платформ. Його можна використовувати для різних типів програм, як-от веб-програми, настільні комп’ютери, мобільні пристрої та хмарні програми.

Бібліотека дуже швидка та включає в себе найкращі практики з інших добре відомих API і дозволяє програмам створювати тисячі документів лише за пару хвилин. Бібліотека підтримує багато популярних форматів файлів і може використовуватися для створення документів у різних форматах, зокрема DOC, DOCX, RTF, DOT, DOTX, DOTM, PDF, PDF/A, XPS, ODT, OTT, WordML, HTML, MHTML, TIFF, JPEG, PNG, BMP, SVG, EMF, GIF та багато інших. Це також дозволяє розробникам програмно маніпулювати вмістом і форматуванням документів Word, включаючи підтримку злиття, порівняння документів і створення звітів.

Aspose.Words для C++ містить набір розширених функцій, які допомагають розробникам програмного забезпечення програмно маніпулювати вмістом і форматуванням документів Word за допомогою лише кількох рядків коду C++. Бібліотека містить декілька функцій для роботи з документами, як-от рендеринг документів у PDF, рендеринг документів у зображення, завантаження документів HTML, збереження документів HTML, вставлення онлайн-відео, злиття пошти, порівняння документів і звітування, створення діаграм DML, читання та запис VBA Макроси, збереження документів у форматі ODT, додавання HTML у документи тощо.

Previous Next

Початок роботи з Aspose.Words для C++

Рекомендований спосіб встановлення Aspose.Words для C++ — через NuGet. Будь ласка, використовуйте наступну команду для плавного встановлення.

Установіть Aspose.Words для C++ через NuGet

NuGet\Install-Package Aspose.Words.Cpp -Version 22.12.0 
Ви також можете завантажити його безпосередньо зі сторінки продукту Aspose.

Конвертуйте документ Word за допомогою програм C++

Aspose.Words для C++ дозволяє розробникам програмного забезпечення легко завантажувати та перетворювати різні типи документів у власні програми C++. Бібліотека може конвертувати документ із будь-якого підтримуваного формату завантаження в будь-який підтримуваний формат збереження. Бібліотека підтримує перетворення Word Doc і DOCX у PDF, DOCX у JPEG і PNG, конвертувати документ у Markdown, конвертувати Word у HTML і веб-формати у PDF. Окрім того, він також може конвертувати DOCX у DOC, HTML у Word, RTF у PDF, ODT у PDF, TXT у PDF, конвертувати MHT (MHTML) у PDF тощо.

Перетворіть Word DOC на PDF за допомогою C++ API

 
// Load the document from disk.
System::SharedPtr doc = System::MakeObject(inputDataDir + u"Rendering.doc");

System::String outputPath = outputDataDir + u"Doc2Pdf.SaveDoc2Pdf.pdf";
// Save the document in PDF format.
doc->Save(outputPath);

Застосування злиття через C++ API

Aspose.Words для C++ містить повну підтримку для створення різних типів документів, як-от листів, етикеток і конвертів, за допомогою функцій злиття. Бібліотека дозволяє створювати документи з шаблонів за допомогою полів злиття. За допомогою стандартних полів злиття можна створювати звіти в Microsoft Word, вставляти зображення, визначати регіони в документі, які зростають, заповнювати документи даними з будь-якого типу джерела даних тощо. Після виконання злиття збережіть отриманий документ, викликавши метод Save в об’єкті Document і передавши шлях до файлу, де потрібно зберегти отриманий документ.

Створюйте документи за допомогою злиття через C++ API

 
using namespace Aspose::Words;
void MailMerge()
{
  // ExStart:MailMerge
  // Create a new document.
  System::SharedPtr doc = System::MakeObject();
  doc->get_MailMerge()->set_CleanupOptions(MailMergeCleanupOptions::RemoveUnusedFields);

  // Execute mail merge.
  doc->get_MailMerge()->Execute(
    { u"FullName", u"Company", u"Address", u"Address2", u"City" },
    { { u"James Bond", u"MI6", u"Milbank", u"", u"London" },
     { u"Ethan Hunt", u"IMF", u"Curzon Street", u"", u"London" } });

  // Save the document to disk.
  doc->Save(u"MailMerge.docx");
  // ExEnd:MailMerge
}

Додавання/керування абзацом до документів Word за допомогою C++

Aspose.Words для C++ включає повну підтримку роботи з абзацами в документах Word. Бібліотека дозволяє легко вставляти новий абзац, а також керувати наявним. Бібліотека надає різні функції для роботи з абзацами, як-от застосування форматування до абзацу, автоматичне налаштування інтервалу між азійським і латинським текстом, цифрами, встановлення параметрів розриву рядка, застосування стилів до абзацу, вставлення роздільника стилю для розміщення різних стилів абзацу, визначення стиль роздільника абзацу, додавання меж і затінення до абзацу тощо.

Застосування рамок і затінення до абзацу через C++ API

System::SharedPtr doc = System::MakeObject();
System::SharedPtr builder = System::MakeObject(doc);

// Set paragraph borders
System::SharedPtr borders = builder->get_ParagraphFormat()->get_Borders();
borders->set_DistanceFromText(20);
borders->idx_get(BorderType::Left)->set_LineStyle(LineStyle::Double);
borders->idx_get(BorderType::Right)->set_LineStyle(LineStyle::Double);
borders->idx_get(BorderType::Top)->set_LineStyle(LineStyle::Double);
borders->idx_get(BorderType::Bottom)->set_LineStyle(LineStyle::Double);

// Set paragraph shading
System::SharedPtr shading = builder->get_ParagraphFormat()->get_Shading();
shading->set_Texture(TextureIndex::TextureDiagonalCross);
shading->set_BackgroundPatternColor(System::Drawing::Color::get_LightCoral());
shading->set_ForegroundPatternColor(System::Drawing::Color::get_LightSalmon());

builder->Write(u"I'm a formatted paragraph with double border and nice shading.");
System::String outputPath = outputDataDir + u"DocumentBuilderSetFormatting.ApplyBordersAndShadingToParagraph.doc";
doc->Save(outputPath);

Захист або шифрування документа через C++ API

Aspose.Words для C++ дозволяє розробникам програмного забезпечення захищати різні типи документів у своїх власних програмах C++. Захист або шифрування документа означає застосування більшого контролю над тим, хто може отримувати доступ, копіювати або змінювати документи без дозволу. Бібліотека надає різні корисні функції для захисту ваших документів, як-от відкрити документ лише для читання, зашифрувати документ, обмежити редагування документа, додати цифровий підпис тощо.

Як зашифрувати документ паролем через C++ API

// Create a document.
auto doc = System::MakeObject();
auto builder = System::MakeObject(doc);
builder->Write(u"Hello world!");

// DocSaveOptions only applies to Doc and Dot save formats.
auto options = System::MakeObject(SaveFormat::Doc);

// Set a password with which the document will be encrypted, and which will be required to open it.
options->set_Password(u"MyPassword");
doc->Save(u"DocSaveOptions.SaveAsDoc.doc", options);
 Українська