Docx

 
 

Створюйте та керуйте Word DOCX за допомогою бібліотеки JavaScript

Бібліотека JavaScript з відкритим кодом для створення, зміни та конвертації документів Microsoft Word DOCX. Додайте абзац, верхні та нижні колонтитули, таблиці, маркери та числа у файли Word.

Docx — це API JavaScript із відкритим вихідним кодом, який надає можливість легко створювати та керувати файлами Word DOCX у власній програмі JavaScript. Бібліотека може безперебійно працювати як для Node, так і для браузера. Бібліотека дуже стабільна і проста у використанні. За допомогою лише кількох рядків коду розробники можуть створювати документи Word і керувати ними без будь-яких зовнішніх залежностей.

API Docx включає підтримку кількох важливих функцій, пов’язаних із роботою з документами Word, наприклад створення документів Word, змінення файлів DOCX, додавання абзацу до файлу Word, додавання та керування верхніми та нижніми колонтитулами, вставлення та редагування таблиць, підтримка маркерів і нумерації , створення вмісту, встановлення полів документа, встановлення розміру сторінки, вирівнювання тексту, керування шрифтами та розмірами шрифтів, створення розділів документа та багато іншого.

Previous Next

Початок роботи з Docx

Найновіший випуск DOCX можна встановити безпосередньо з онлайн-репозиторію DOCX, застосувавши таку команду.

Встановіть DOCX через npm

npm install --save docx 

Створення файлів Word Docx через JavaScript API

API DOCX з відкритим кодом дозволяє розробникам програмного забезпечення створювати нові документи Word у форматах файлів DOCX лише за допомогою кількох рядків коду JavaScript. Після створення документа ви можете легко змінити його та додати до нього весь свій вміст, як-от абзаци, зображення, таблиці тощо. Ви також можете отримати доступ і додати властивості документа Word, наприклад творця, опис, назву, тему, ключові слова, lastModifiedBy і версію.

Встановіть DOCX через npm

//create a new document
const doc = new docx.Document();
// add properties to document 
const doc = new docx.Document({
  creator: "Dolan Miu",
});

Керування розділом файлу Word Docx

Розділи — це підрозділи документа Word, який містить власне форматування сторінки. Розділ може являти собою набір абзаців, які мають певний набір властивостей, таких як розмір сторінки, номери сторінок, орієнтація сторінки, заголовки, межі та поля. Ці властивості використовуються для опису сторінок, на яких відображатиметься текст. Бібліотека DOCX повністю підтримує створення розділів і всі відповідні властивості, пов’язані з розділом.

Створює простий розділ у документі Word через .NET

const doc = new Document({
  sections: [{
    children: [
      new Paragraph({
        children: [new TextRun("Hello World")],
      }),
    ],
  }];
});

Керування таблицями у файлі Word

Таблиці є одним із найпоширеніших елементів форматування, які ми використовуємо в Microsoft Word. Таблиці допомагають користувачам упорядковувати свій вміст різними способами. Бібліотека DOCX з відкритим кодом дає розробникам програмного забезпечення можливість використовувати таблиці у своїх власних програмах JavaScript. Бібліотека підтримує додавання рядка до таблиці, повторення рядків таблиці, додавання комірок до таблиці, встановлення ширини комірки, додавання тексту до комірки, додавання вкладеної таблиці, об’єднання комірок, додавання стовпців, додавання рамки до таблиці, об'єднати стовпці та багато іншого.

Додати таблицю у документах Word через C#

const docx = require('docx@6.0.1');
const express = require("@runkit/runkit/express-endpoint/1.0.0");
const app = express(exports);
const { Document, Packer, Paragraph, Table, TableCell, TableRow } = docx;
app.get("/", async (req, res) => {
  const table = new Table({
    rows: [
      new TableRow({
        children: [
          new TableCell({
            children: [new Paragraph("Hello")],
          }),
          new TableCell({
            children: [],
          }),
        ],
      }),
      new TableRow({
        children: [
          new TableCell({
            children: [],
          }),
          new TableCell({
            children: [new Paragraph("World")],
          }),
        ],
      }),
    ],
  });
  const doc = new Document({
    sections: [{
      children: [table],
    }],
  });
  const b64string = await Packer.toBase64String(doc);
  res.setHeader('Content-Disposition', 'attachment; filename=My Document.docx');
  res.send(Buffer.from(b64string, 'base64'));
});

Керуйте колонтитулами у Word DOCX

Бібліотека DOCX з відкритим кодом містить повну підтримку для додавання та керування користувацькими колонтитулами у файлах Word DOCX. Бібліотека дозволяє розробникам легко вставляти таблиці, зображення, текст і діаграми в розділи верхніх і нижніх колонтитулів. Бібліотека також дозволяє нам додавати кілька верхніх і нижніх колонтитулів, створюючи більше розділів. Ви легко встановлюєте нові колонтитули відповідно до розділу.

Додати Header/Footer в Word DOCX через ET API

const docx = require('docx@6.0.1');
const express = require("@runkit/runkit/express-endpoint/1.0.0");
const app = express(exports);
const { Document, Footer, Header, Packer, Paragraph } = docx;
app.get("/", async (req, res) => {
  const doc = new Document({
    sections: [{
      headers: {
        default: new Header({
          children: [new Paragraph("Header text")],
        }),
      },
      footers: {
        default: new Footer({
          children: [new Paragraph("Footer text")],
        }),
      },
      children: [new Paragraph("Hello World")],
    }],
  });
  const b64string = await Packer.toBase64String(doc);
  res.setHeader('Content-Disposition', 'attachment; filename=My Document.docx');
  res.send(Buffer.from(b64string, 'base64'));
});
 Українська