Бібліотека .NET для створення документів для обробки текстів

.NET API з відкритим кодом дозволяє читати, писати, маніпулювати та перетворювати файли Microsoft® Word.

Що таке NPOI?

NPOI — це версія POI Java Project для .NET. Це бібліотека .NET із відкритим кодом для читання та запису форматів файлів Microsoft® Office. Простір імен NPOI.XWPF дозволяє керувати форматом файлу DOCX.

NPOI дозволяє додавати текст і абзаци, вставляти гіперпосилання, створювати та аналізувати таблиці, вставляти зображення, а за допомогою класу XWPFWordExtractor ви також можете витягувати текст із існуючих документів обробки тексту.

Previous Next

Початок роботи з NPOI

Після того, як ви виконаєте передумови, ви можете встановити за допомогою NuGet

Встановіть NPOI з NuGet

 Install-Package NPOI -Version 2.4.1

Керуйте файлом DOCX за допомогою C#

NPOI дозволяє програмістам .NET створювати, а також змінювати обробку текстів із власних програм .NET. Щоб змінити існуючий файл, ви можете відкрити наявний файл і додати зміни, як-от текст, абзаци, таблиці тощо.

Створення DOCX за допомогою NPOI - C#

XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
doc.CreateParagraph();
using (FileStream sw = File.Create("fileformat.docx"))
{
  doc.Write(sw);
}
      

Створення таблиці в DOCX за допомогою C#

API дозволяє розробникам додавати таблиці в документи обробки тексту. Ви можете додати таблицю, налаштувати властивості таблиці, налаштувати сітку таблиці та властивості сітки стовпців. Крім того, ви можете керувати клітинками та рядками таблиці за допомогою класів TableCell і TableRow відповідно. Наступні прості рядки коду можуть додати таблицю в документ Word на C#.

 1. Створіть новий документ DOCX за допомогою XWPFDocument
 2. Додайте таблицю в документ за допомогою методу doc.CreateTable() і встановіть номери рядків і стовпців як int
 3. Отримайте перший рядок і першу клітинку за допомогою table.GetRow(1).GetCell(1) і додайте до них текст за допомогою методу setText()
 4. Збережіть файл за допомогою методу FileStream() і встановіть назву вихідного файлу та режим створення файлу

Створення таблиці в DOCX за допомогою NPOI - C#

XWPFDocument doc = new XWPFDocument();
XWPFTable table = doc.CreateTable(3, 3);
table.GetRow(0).GetCell(0).SetText("File Format Developer Guide");
FileStream out1 = new FileStream("table.docx", FileMode.Create);
doc.Write(out1);
out1.Close();
      
 Українська