Âm thanh Các API định dạng tệp cho C ++

 
 

API C ++ miễn phí cho các định dạng tệp âm thanh

Phát, Đọc, Ghi, Chuyển đổi, Mã hóa & Thao tác Định dạng tệp âm thanh bằng cách sử dụng các API C ++ mã nguồn mở.

 Tiếng Việt