1. Các sản phẩm
  2.   Âm thanh
  3.   .NET
  4.   LibVLCSharp
 
  

Thư viện .NET miễn phí để thao tác tài liệu âm thanh

Kết xuất, mã hóa và định dạng tệp âm thanh trực tuyến.

LibVLCSharp là một API mã nguồn mở để hiển thị, mã hóa và giải mã các định dạng tệp âm thanh. Sử dụng API, bạn không chỉ có thể phát tất cả các loại định dạng tệp âm thanh bao gồm MP3, MPEG, AAC, TrueAudio, v.v. mà còn có thể phát chúng trên mọi nền tảng bao gồm Windows, Linux, Mac, Android, iOS và TV. Tóm lại, API hỗ trợ miễn phí hầu hết các tính năng được hỗ trợ bởi ứng dụng VLC dành cho máy tính để bàn.

LibVLCSharp là phần mềm miễn phí được phát hành theo LGPL. Nhà phát triển có thể tạo ứng dụng thao tác âm thanh của riêng họ bằng cách sử dụng API. Các nhà phát triển có thể làm việc với nhiều định dạng tệp Âm thanh để thao tác siêu dữ liệu. Hơn nữa, bạn có thể phát lại âm thanh 3D, sử dụng bộ lọc âm thanh, hỗ trợ truyền âm thanh với APDIF và HDMI, v.v.

Previous Next

Bắt đầu với LibVLCSharp

Cách tốt nhất để cài đặt LibVLCSharp là thông qua NuGet, bạn có thể chạy lệnh sau và cài đặt LibVLCSharp trong ứng dụng của mình.

Cài đặt LibVLCSharp từ NuGet

 Install-Package LibVLCSharp -Version 3.4.8

Phát âm thanh với C # API LibVlcSharp miễn phí

LibVLCSharp cho phép lập trình viên .NET chơi tất cả các định dạng tệp âm thanh một cách dễ dàng. Để chạy định dạng tệp âm thanh, nhà phát triển có thể bắt đầu bằng cách khởi tạo đối tượng chính LibVLC, sau đó tải tệp âm thanh bằng cách sử dụng lớp Phương tiện chịu trách nhiệm chứng minh thông tin về định dạng tệp. Sau khi tải xong tệp âm thanh, bạn có thể mở một phiên bản mới của MediaPlayer để phát tệp âm thanh bằng phương thức MediaPlayer.Play ().

Truy xuất thông tin bản nhạc qua C #

The open source API LibVLCSharp allows .NET developers to retrieve Audio track information programmatically. In order to extract the information, first, you need to load the file using the Media class and check if the file is a proper Audio track. After that, you can extract the track information by accessing Track properties like Track.Data.Channels, Track.Data.Rate and more.
 Tiếng Việt