cad Các API định dạng tệp cho Python

 
 

API Python mã nguồn mở cho định dạng tệp CAD

Tạo, đọc và định dạng tệp CAD thông qua API Python

 Tiếng Việt