Draco

 
 

Thư viện C ++ để nén dữ liệu 3D

Thư viện C ++ miễn phí để nén và giải nén nhanh chóng và giải nén các lưới hình học 3D & các đám mây điểm.

Có CPU mạnh mẽ, màn hình độ phân giải cao hơn và thẻ video mạnh mẽ là điều quan trọng khi nói đến trải nghiệm 3D chất lượng. Nhưng mặt khác, nó cũng yêu cầu tải xuống và tải lên nhanh chóng. Đó là lý do tại sao nhiều công ty đã dành rất nhiều thời gian và nguồn lực để tìm ra những cách mới để xử lý những vấn đề này. Hãy ghi nhớ tất cả những điều đó Google có một thư viện nén mới cho các mô hình 3D được gọi là Draco.

Draco là một thư viện nén mã nguồn mở cung cấp đầy đủ chức năng nén và giải nén dữ liệu 3D bằng mã C ++. Thư viện hỗ trợ đầy đủ việc nén và giải nén các mắt lưới hình học 3D với tốc độ và độ chính xác cao. Thư viện cho phép nén các điểm, thông tin kết nối, tọa độ kết cấu, thông tin màu sắc và bất kỳ thuộc tính chung nào khác liên quan đến hình học.

Định dạng nén cho tệp KML là định dạng ZIP tiêu chuẩn. Thư viện nhằm mục đích tăng cường lưu trữ và truyền tải đồ họa 3D. Điều tuyệt vời về thư viện là nó hỗ trợ tốc độ nén cao cho đồ họa 3D và tải trang nhanh hơn nhiều cho các trang web có đồ họa 3D. Thuật toán hỗ trợ cả chế độ mất dữ liệu và không mất dữ liệu.

Previous Next

Bắt đầu với Draco

Cách được đề xuất để cài đặt Draco là từ GitHub, Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ

Biên dịch thư viện Draco như một thư viện động

go get https://github.com/google/draco.git

Nén mô hình 3D qua Draco

Thư viện mã nguồn mở Draco cho phép các nhà phát triển phần mềm nén dữ liệu mô hình 3D một cách dễ dàng bên trong các ứng dụng của riêng họ. Người ta thường thấy rằng kích thước của dữ liệu 3D rất lớn và người dùng gặp khó khăn khi tải lên và tải xuống. Thư viện sử dụng thuật toán nén mất dữ liệu hoặc không mất dữ liệu tùy thuộc vào dữ liệu đầu vào. Điều này đã được quan sát thấy thư viện đang nén các mô hình 3D rất chính xác và làm cho công việc của người dùng dễ dàng trong khi tải dữ liệu lên máy chủ của họ.

Nén lưới 3D qua JavaScript

Thư viện Draco cho phép các nhà phát triển phần mềm nén và giải nén các lưới 3D của họ bên trong ứng dụng của riêng họ. Thư viện Draco đã cung cấp một API mã hóa có thể được sử dụng để nén đám mây lưới và đám mây điểm. Thư viện rất hữu ích để giảm kích thước của nội dung 3D, dẫn đến cải thiện hiệu quả và tốc độ truyền tải nội dung 3D qua web. Bạn có thể dễ dàng tạo lưới từ dữ liệu hình học, thêm chỉ số vào đó và thêm dữ liệu thuộc tính. Sau khi xây dựng, bạn có thể nén nó một cách dễ dàng.

Mã hóa dữ liệu 3D tùy chỉnh qua API siêu dữ liệu

Thư viện Draco đã cung cấp hỗ trợ cho việc mã hóa dữ liệu ngoài hình học. Thư viện có thể được sử dụng để mã hóa bất kỳ dữ liệu tùy chỉnh nào cùng với hình học, chẳng hạn như tên của các thuộc tính, tên của các đối tượng phụ và thông tin tùy chỉnh. Lưới có thể có siêu dữ liệu cấp cao nhất cũng như siêu dữ liệu phân cấp và siêu dữ liệu thuộc tính. Thư viện giúp các nhà phát triển khởi tạo id thuộc tính tương ứng trong lưới một cách dễ dàng.

 Tiếng Việt