Thư viện C để quản lý các định dạng tệp nén

Mở Thư viện C nguồn để Tạo, Chỉnh sửa, Xóa và Giải nén Lưu trữ ZIP bên trong các ứng dụng của riêng bạn. 

Libzip là một thư viện C mã nguồn mở cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm khả năng tạo và sửa đổi các kho lưu trữ ZIP bên trong các ứng dụng của riêng họ với nỗ lực tối thiểu. Các nhà phát triển có thể dễ dàng thêm tệp từ bộ đệm dữ liệu cũng như các tệp khác nhau hoặc dữ liệu nén được sao chép trực tiếp từ các kho lưu trữ zip khác. Nó cũng hỗ trợ hoàn nguyên các thay đổi đã thực hiện mà không cần đóng kho lưu trữ. Hơn nữa, thư viện cũng hỗ trợ mã hóa và giải mã Winzip AES và PKware kế thừa.

API được ghi chép đầy đủ và có thể dễ dàng truy cập. API cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho một số tính năng liên quan đến nén và trích xuất nâng cao cho các tệp lưu trữ ZIP và ZIP64, chẳng hạn như thêm tệp vào hoặc thay thế tệp trong tệp lưu trữ ZIP, thêm thư mục vào tệp lưu trữ ZIP, xóa tệp khỏi tệp lưu trữ ZIP, mã hóa tệp và hỗ trợ giải mã, thời gian sửa đổi lần cuối, mở tệp trong kho lưu trữ ZIP để đọc, ghi dữ liệu vào nguồn zip và nhiều hơn nữa.

Previous Next

Bắt đầu với libzip

CMake được khuyến khích xây dựng thư viện libzip. Bạn có thể lấy nó từ trang web cmake một cách dễ dàng.

Mã cài đặt điển hình được cung cấp bên dưới

Biên dịch thư viện zip để sử dụng cơ bản

mkdir build
cd build
cmake ..
make
make test
make install 

Thêm hoặc thay thế tệp trong kho lưu trữ ZIP

Quản lý một kho lưu trữ ZIP trong các ứng dụng của riêng họ luôn là nhu cầu của các công ty CNTT cũng như các cá nhân. Thư viện libzip cung cấp các tính năng này tạo thuận lợi cho các lập trình viên máy tính bằng cách cho phép họ thêm tệp vào kho lưu trữ ZIP cũng như thay thế hoặc xóa các tệp trong kho lưu trữ ZIP hiện có một cách dễ dàng. Các phương pháp có sẵn rất thân thiện với người dùng và bạn chỉ cần một vài dòng mã để đạt được nhiệm vụ này.

Tạo một kho lưu trữ mới thông qua Thư viện C

Thư viện libzip cho phép các nhà phát triển tạo một kho lưu trữ zip mới bên trong các ứng dụng C của riêng họ. Bạn cũng có thể sửa đổi kho lưu trữ ZIP hiện có bằng cách thêm hoặc chỉnh sửa các tệp bên trong nó. Thư viện cung cấp quyền kiểm soát hoàn toàn cho người dùng bằng cách cho phép họ xem danh sách các tệp bên trong kho lưu trữ ZIP, xóa thư mục hoặc tệp trong kho lưu trữ ZIP, mở hoặc đóng tệp, v.v.

Đọc và giải nén tệp trong kho lưu trữ ZIP

Thư viện libzip mã nguồn mở tạo điều kiện cho người dùng dễ dàng đọc và trích xuất nội dung của kho lưu trữ ZIP. Thư viện hỗ trợ giải nén các tệp và thư mục vào một nơi bạn chọn chỉ với một vài dòng mã C. Thư viện cung cấp hỗ trợ giải nén toàn bộ dữ liệu bên trong kho lưu trữ cũng như trích xuất các tệp cụ thể mà bạn chọn.

Kiểm soát nhiều hơn đối với Kho lưu trữ ZIP

Thư viện zip cung cấp một số tính năng quan trọng để kiểm soát tốt hơn nội dung của kho lưu trữ ZIP. Một số phương pháp và thuộc tính có sẵn có thể giúp người dùng nhận được thông tin đầy đủ về kho lưu trữ trước khi giải nén nội dung của nó. Nó hỗ trợ các tính năng như đếm số lượng tệp trong kho lưu trữ, lặp lại qua tất cả các tệp trong kho lưu trữ, chỉ giải nén các tệp đã chọn, xóa tệp khỏi kho lưu trữ, v.v.

 Tiếng Việt