API C để nén & giải nén tệp dữ liệu

Mở Thư viện Nén Dữ liệu Nguồn C để Tạo Trình lưu trữ cho phép các Lập trình viên Nén và Giải nén Tệp Dữ liệu của bạn.

Thư viện C nén dữ liệu miễn phí mã nguồn mở zlib cho phép các lập trình viên máy tính tạo một trình lưu trữ để làm việc với các định dạng tệp nén bên trong các ứng dụng của riêng họ. Nó là một thư viện nén dữ liệu không mất dữ liệu để sử dụng trên hầu hết mọi phần cứng và hệ điều hành máy tính. Điều tuyệt vời là định dạng dữ liệu zlib có tính di động trên các nền tảng.

Thư viện zlib ổn định, di động và miễn phí. Công cụ Zlib sử dụng một API đơn giản để cơ khí hóa quá trình nén và giải nén các tệp của bạn. Thư viện sử dụng các chức năng ảo cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện người dùng của họ thành zlib. zlib cũng là một thành phần quan trọng của nhiều nền tảng phần mềm, bao gồm Linux, macOS và iOS. Thư viện cung cấp các phương tiện để kiểm soát việc sử dụng bộ xử lý và bộ nhớ.

Previous Next

Bắt đầu với zlib

Để chạy dự án của bạn bằng zlib, bạn cần tải xuống kho lưu trữ từ GitHub. Sử dụng lệnh sau để cài đặt nó.

Đây là lệnh

 git clone https://github.com/madler/zlib.git

Nén một chuỗi dữ liệu

zlib cung cấp chức năng nén chuỗi dữ liệu bên trong các ứng dụng của riêng bạn. Nó cho phép nén dữ liệu đầu vào đã cho vào thư mục hoặc tệp đích nhất định. Thư viện zlib cung cấp cho chúng ta hàm nén, hàm này có thể được sử dụng để nén một chuỗi dữ liệu. Nó yêu cầu hai đối số cho dữ liệu cần được nén và một tham số cho mức độ nén.

Lưu dữ liệu nén vào tệp

Thư viện mã nguồn mở zlib cung cấp cho chúng ta một bộ hàm tiện dụng để nén tệp. Nó tạo điều kiện cho người dùng và ứng dụng lưu dữ liệu nén vào một tệp hoặc dung lượng đĩa và sử dụng nó sau này. Bạn cần cung cấp dữ liệu cũng như tên tệp để lưu dữ liệu nén. Sau khi lưu dữ liệu nén, sau này bạn có thể xem và sử dụng dữ liệu đó theo nhu cầu của mình.

Giải nén chuỗi dữ liệu và dữ liệu tệp

Thư viện mã nguồn mở zlib cũng tạo điều kiện cho người dùng và ứng dụng của trình lưu trữ giải nén Chuỗi dữ liệu bên trong ứng dụng của riêng họ. Một số bộ chức năng hữu ích được cung cấp cho mục đích này. Bạn có thể dễ dàng giải nén một chuỗi dữ liệu đã nén bằng chức năng giải nén. Nó cũng hỗ trợ giải nén các luồng dữ liệu lớn cũng như dữ liệu nén chứa trong một tập tin.

 Tiếng Việt