1. Các sản phẩm
  2.   Nén
  3.   Swift
  4.   ZIP Foundation

ZIP Foundation

 
 

Thư viện mã nguồn mở Swift để tạo lưu trữ ZIP

Tệp ZIP là một kho lưu trữ được nén giúp người dùng dễ dàng giảm kích thước của các tệp lớn hoặc nhóm tệp để gửi, chia sẻ và lưu trữ chúng một cách dễ dàng. Nền tảng ZIP là một thư viện Swift có thể dễ dàng xử lý các tệp lưu trữ ZIP. Thư viện dựa trên libcompression của Apple và xử lý việc mã hóa hoặc giải mã các kho lưu trữ được nén một cách dễ dàng. Thư viện đã bao gồm chức năng nén và giải nén với hiệu suất cao và ổn định. Thư viện là nguồn mở và có sẵn theo giấy phép MIT để sử dụng công cộng.

ZIP Foundation là một phần tài liệu rất dễ sử dụng và được bảo trì tốt. Swift cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo, đọc và cập nhật các tệp lưu trữ ZIP chỉ với một vài dòng mã. Điều tuyệt vời về thư viện là nó không có sự phụ thuộc của bên thứ 3 và cung cấp các phương thức cấp cao dễ sử dụng. Thư viện đã bao gồm một số tính năng quan trọng liên quan đến lưu trữ ZIP, chẳng hạn như nén tệp hoặc thư mục, truy cập các mục nhập riêng lẻ, tạo một tệp lưu trữ mới, truy cập các mục nhập riêng lẻ, thêm mục nhập mới, xóa mục nhập cụ thể, quản lý bộ nhớ tốt hơn, v.v.

Previous Next

Bắt đầu với ZIP Foundation

Bạn có thể dễ dàng cài đặt ZIP Foundation từ CocoaPods. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt dự án trên hệ thống của bạn.

Biên dịch thư viện ZIP Foundation qua CocoaPods

 $ pod install

Bạn có thể dễ dàng cài đặt thư viện ZIP Foundation từ GitHub. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt dự án trên hệ thống của bạn.

Cài đặt Thư viện nền tảng ZIP qua GitHub

 go get https://github.com/weichsel/ZIPFoundation.git 

Tệp & Thư mục Zip qua Thư viện Swift

Thư viện ZIP Foundation mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển phần mềm nén các loại tệp hoặc thư mục khác nhau bằng cách sử dụng mã Swift. Để nén một tệp, bạn chỉ cần chuyển một URL tệp đại diện cho mục bạn muốn nén và một URL đích. Theo mặc định, không có chức năng nén nào được sử dụng trong quá trình tạo kho lưu trữ. Bạn cũng có thể tạo một kho lưu trữ ZIP được nén bằng cách đặt tham số thành .deflate. Tương tự như các tệp, nó cũng chấp nhận các mục thư mục và thêm nội dung thư mục vào kho lưu trữ một cách dễ dàng.

Thêm hoặc xóa các mục nhập riêng lẻ

Bạn thường phải truy cập hoặc đọc một số mục nhập cụ thể trong kho lưu trữ ZIP bằng cách giải nén toàn bộ kho lưu trữ. Quỹ ZIP giúp các nhà phát triển Phần mềm truy cập riêng vào các mục cụ thể và sử dụng chúng theo nhu cầu của riêng họ. Nó cũng tạo điều kiện cho các lập trình viên cập nhật từng bước nội dung lưu trữ. Người lập trình có thể dễ dàng thêm một tệp mới vào kho lưu trữ hiện có hoặc thay thế hoặc xóa một tệp trong kho lưu trữ ZIP hiện có một cách dễ dàng.

Xử lý lưu trữ trong bộ nhớ

Thư viện ZIP Foundation mã nguồn mở đã bao gồm hỗ trợ xử lý các kho lưu trữ trong bộ nhớ bằng cách sử dụng các lệnh Swift. Điều đó có nghĩa là thư viện hỗ trợ việc tạo hoặc trích xuất các tệp lưu trữ chỉ tồn tại bên trong RAM. Bạn có thể dễ dàng đọc cũng như cập nhật kho lưu trữ trong bộ nhớ chỉ với một vài dòng mã. Nó cũng cho phép sử dụng nội dung mục nhập ZIP mà không cần ghi chúng vào hệ thống tệp.

 Tiếng Việt