Zipper

 
 

Thư viện mã nguồn mở Swift để tạo lưu trữ ZIP

Thư viện Zipper cho phép các nhà phát triển phần mềm làm việc với các kho lưu trữ ZIP từ bên trong các ứng dụng Swift của riêng họ. Thư viện rất ổn định và có thể dễ dàng xử lý các tác vụ lớn với một vài lệnh Swift. Thư viện có thể dễ dàng chạy trên nhiều nền tảng như Linux, iOS, macOS, tvOS, watchOS, v.v. Thư viện Zipper là phần mềm nguồn mở và được cung cấp theo giấy phép của MIT.

API được ghi chép đầy đủ và rất dễ sử dụng. Nó đã bao gồm một số tính năng quan trọng liên quan đến lưu trữ ZIP, chẳng hạn như tạo tệp lưu trữ ZIP, đọc các lưu trữ ZIP hiện có, truy cập và sửa đổi các lưu trữ ZIP hiện có, truy cập một mục riêng lẻ trong kho lưu trữ, thêm mục nhập mới, xóa mục nhập khỏi kho lưu trữ, giải nén tài liệu đến một đường dẫn cụ thể, xử lý lỗi tốt hơn cho các hoạt động không thành công và nhiều hơn nữa.

Previous Next

Bắt đầu với Zipper

Bạn có thể dễ dàng cài đặt Zipper từ CocoaPods. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt dự án trên hệ thống của bạn.

Biên dịch thư viện Zipper qua CocoaPods

use_frameworks!
pod 'Zipper

Nén tệp qua Thư viện Swift

Thư viện Zipper mã nguồn mở đã bao gồm hỗ trợ nén nhiều loại tệp bằng cách sử dụng một vài dòng mã Swift. Trước hết, bạn cần cung cấp địa chỉ đầy đủ của các tệp và thông tin vị trí trên đĩa để lưu tệp nén ZIP. Thư viện hỗ trợ một số tính năng quan trọng như tạo tệp lưu trữ ZIP, Chỉnh sửa tệp lưu trữ hiện có, thêm tệp cụ thể vào đó, xóa tệp khỏi Kho lưu trữ và nhiều tính năng khác.

s

Giải nén kho lưu trữ qua Swift

Thư viện Zipper cho phép các lập trình viên phần mềm mở và trích xuất nội dung của kho lưu trữ ZIP bên trong ứng dụng Swift của họ. Bạn cần cung cấp URL hoặc địa chỉ của kho lưu trữ và chức năng quản lý tệp sẽ tạo thư mục mới nơi các tệp sẽ được lưu. Bạn cũng có thể trích xuất một tệp hoặc thư mục cụ thể vào nơi bạn chọn, trích xuất toàn bộ nội dung của kho lưu trữ, v.v.

Truy cập, Thêm hoặc Xóa các Mục nhập Riêng lẻ

Thư viện mã nguồn mở Zipper cho phép các nhà phát triển phần mềm dễ dàng truy cập và trích xuất các mục nhập cụ thể trong kho lưu trữ ZIP chỉ với một vài dòng mã. Nó cũng tạo điều kiện cho Lập trình viên thêm tệp mới vào kho lưu trữ hiện có hoặc thay thế hoặc xóa tệp trong kho lưu trữ ZIP hiện có một cách dễ dàng. Thư viện đã cung cấp các phương pháp rất thân thiện với người dùng và bạn chỉ cần một vài dòng mã để đạt được nhiệm vụ này.

 Tiếng Việt