GoJS

 
 

Tạo & Thao tác Sơ đồ qua API JavaScript

Thư viện JavaScript nguồn mở cho phép các nhà phát triển tạo và xử lý các sơ đồ, biểu đồ cũng như đồ thị bên trong các ứng dụng JavaScript của riêng họ.

Một thư viện JavaScript rất mạnh mẽ cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm khả năng tạo và thao tác các sơ đồ, biểu đồ cũng như đồ thị bên trong các ứng dụng JavaScript của riêng họ. Thư viện đã bao gồm hỗ trợ cho các bố cục có sẵn như bố cục cây, bố cục xuyên tâm cũng như phân lớp và một số bố cục tùy chỉnh. Có thể dễ dàng sử dụng thư viện trong trình duyệt web hoặc phía máy chủ trong Node hoặc Puppeteer.

Thư viện GoJS rất linh hoạt và cho phép các nhà phát triển tạo một số loại sơ đồ khác nhau, chẳng hạn như sơ đồ, sơ đồ y tế, sơ đồ tổ chức, công cụ thiết kế, công cụ lập kế hoạch, biểu đồ trạng thái, sơ đồ Sankey, quy trình công nghiệp, ngôn ngữ trực quan, v.v. .

Thư viện cung cấp các tính năng tương tác rất mạnh mẽ như kéo và thả các phần tử của sơ đồ, sao chép và dán nội dung, chú giải công cụ, menu ngữ cảnh, sử dụng mẫu, hỗ trợ ràng buộc dữ liệu, trình xử lý sự kiện, bố cục tự động, áp dụng hoạt ảnh có thể tùy chỉnh và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể hiển thị phần tử HTML Canvas và xuất nó sang SVG cũng như các định dạng hình ảnh khác.

Previous Next

Bắt đầu với GoJS

Cách khuyến nghị để cài đặt GoJS là thông qua npm, nó có sẵn thông qua trình quản lý gói npm, hãy sử dụng các lệnh sau.

Cài đặt GoJS qua npm

$ npm install gojs --save

Vẽ lưu đồ qua API JavaScript

Thư viện mã nguồn mở GoJS đã cung cấp hỗ trợ để xây dựng một số loại Sơ đồ và giới thiệu các tính năng và bố cục cụ thể. Bạn có thể vẽ sơ đồ với một vài dòng mã JavaScript. Thư viện đã bao gồm hỗ trợ cho Bảng màu, Các nút có thể liên kết, hành vi Kéo / Thả, Chỉnh sửa Văn bản và việc sử dụng Bản đồ Mẫu nút để vẽ Sơ đồ lưu đồ. Bạn cũng có thể sửa đổi sơ đồ và nút sơ đồ hiện có cũng như Textblock một cách dễ dàng.

Tạo và chỉnh sửa sơ đồ trạng thái qua JavaScript

Biểu đồ trạng thái được sử dụng để mô tả hoạt động của hệ thống. Biểu đồ trạng thái có thể được sử dụng để biểu diễn điều kiện của hệ thống hoặc một phần của hệ thống tại một số trạng thái hoặc thời điểm hữu hạn. Thư viện GoJS đã cung cấp hỗ trợ để tạo cũng như chỉnh sửa các biểu đồ trạng thái một cách dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng vẽ bao nhiêu nút tùy thích và có thể vẽ nhiều liên kết từ nút này sang nút khác như mong muốn và có thể định hình lại các liên kết hoặc loại bỏ chúng khi được chọn.

Tạo mạch logic qua JavaScript

Cổng logic là khối xây dựng cơ bản của bất kỳ hệ thống kỹ thuật số nào. Cổng logic là một mô hình tính toán lý tưởng hoặc một thiết bị điện tử vật lý thực hiện một hàm Boolean. Thư viện rất giàu tính năng và đã cung cấp một số chức năng quan trọng để tạo mạch sử dụng cổng và dây dẫn. Nó rất thân thiện với người dùng và giúp người dùng quản lý sơ đồ một cách dễ dàng. Một Palette được cung cấp cho phép bạn kéo và thả các nút mới và quản lý sơ đồ của mình. Bạn có thể dễ dàng cập nhật từng nút theo loại sử dụng màu của các liên kết vào nút để xác định màu của những liên kết thoát ra khỏi nó.

Vẽ & Định vị các phần tử sơ đồ

Thư viện GoJS mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển phần mềm dễ dàng vẽ và định vị các phần tử sơ đồ bên trong các ứng dụng JavaScript của riêng họ. Thư viện cho phép các nhà phát triển chọn và định vị các Phần đã chọn của một sơ đồ tương đối với nhau chỉ bằng một vài dòng mã. Bạn cũng có thể dễ dàng xử lý các phím mũi tên và sử dụng "độ lệch dán" để dán các đối tượng sẽ xếp tầng thay vì đặt chúng chồng lên nhau.

 Tiếng Việt