E-mail Các API định dạng tệp cho C ++

 
 

API C ++ mã nguồn mở cho tệp email

Đọc, ghi và trích xuất tệp đính kèm từ tệp MSG & EML thông qua C ++.

 Tiếng Việt