Prawn

 
 

Tạo PDF nhanh chóng qua Thư viện Ruby mã nguồn mở

Ruby PDF API miễn phí cho phép lập trình viên tạo và sửa đổi các tệp PDF; chèn, chỉnh sửa đồ họa và vẽ văn bản trên trang PDF bên trong Ứng dụng Ruby.

Định dạng Tài liệu Di động (PDF) là một định dạng tệp đáng tin cậy và an toàn rất phổ biến để trình bày, chia sẻ và in các tệp trên toàn thế giới. Thư viện Ruby mã nguồn mở Prawn đã cung cấp đầy đủ chức năng để làm việc với các tài liệu PDF bằng thư viện Ruby. Thư viện rất dễ sử dụng và được ghi chép đầy đủ giúp công việc của nhà phát triển trở nên dễ dàng. Nó giúp các nhà phát triển tạo một hệ thống tạo tài liệu PDF linh hoạt cao một cách dễ dàng. 

Thư viện Prawn đã bao gồm một số tính năng quan trọng cho phép các nhà phát triển phần mềm xử lý tài liệu PDF của họ một cách dễ dàng, chẳng hạn như tạo PDF từ đầu, nhúng hình ảnh PNG và JPG, thêm bản vẽ vector vào PDF, sử dụng phông chữ tích hợp sẵn và phông chữ TrueType, hỗ trợ mã hóa , Bảo mật tài liệu PDF bằng mật khẩu, hỗ trợ kết xuất văn bản, hỗ trợ phông chữ dựa trên UTF-8, kết xuất văn bản từ phải sang trái, hỗ trợ phác thảo và nhiều hơn nữa.

Previous Next

Bắt đầu với Tôm

Để cài đặt Prawn trên hệ thống của bạn, vui lòng chạy lệnh sau, 

Cài đặt Prawn qua RubyGems

gem install prawn 

Tạo tệp PDF qua Thư viện Ruby

Thư viện Ruby mã nguồn mở Prawn cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo lập trình các tài liệu PDF bằng cách sử dụng một vài dòng mã Ruby. Thư viện đã cung cấp 3 cách khác nhau để tạo tài liệu PDF với cài đặt và phông chữ mặc định. Đây là thông qua phép gán, khối ngầm định hoặc khối rõ ràng. Sau khi tạo, bạn có thể dễ dàng truy cập và sửa đổi từng phần của tài liệu PDF của mình. Bạn có thể dễ dàng thêm một trang mới, đặt kích thước trang và lề, thay đổi kiểu phông chữ, áp dụng định dạng và hơn thế nữa.

Tạo và kết xuất tệp PDF qua Ruby


 # Using explicit block form and rendering to a file
 content = "Hello World"
 Prawn::Document.generate "example.pdf" do |pdf|
 # self here is left alone
 pdf.font "Times-Roman"
 pdf.draw_text content, :at => [200,720], :size => 32
 end
 

Chèn và chỉnh sửa đồ họa bên trong tệp PDF

Thư viện Prawn cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm sức mạnh để thêm các bản vẽ Vector vào tài liệu PDF của họ bằng cách sử dụng mã Ruby. Các nhà phát triển có thể dễ dàng vẽ các đường thẳng, đa giác, đường cong, hình tròn, v.v. đến bất kỳ vị trí nào họ chọn trong trang PDF. Thư viện đã bao gồm một số chức năng quan trọng để làm việc với đồ họa như tô màu, áp dụng kiểu gạch ngang và hoa văn, đặt độ dày đường và áp dụng màu cho nó, sử dụng chế độ pha trộn, áp dụng chuyển đổi cũng như độ trong suốt, v.v.

Sử dụng hình ảnh trong tài liệu PDF

Thư viện Ruby mã nguồn mở Prawn đã cung cấp hỗ trợ chèn hình ảnh vào tệp PDF của bạn bằng các lệnh Ruby. Hiện tại, thư viện đã bao gồm hỗ trợ cho hình ảnh JPEG và PNG. Có một số tính năng quan trọng được cung cấp để quản lý hình ảnh của bạn bên trong tệp PDF như điều chỉnh vị trí, hỗ trợ chia tỷ lệ hình ảnh, đặt chiều rộng và chiều cao hình ảnh riêng biệt, điều chỉnh hình ảnh theo tỷ lệ, v.v.

Tạo hình ảnh & tỷ lệ để vừa với PDF qua Ruby


 Prawn::Document.generate("image2.pdf", :page_layout => :landscape) do
  pigs = "#{Prawn::DATADIR}/images/pigs.jpg"
  image pigs, :at => [50,450], :width => 450
  dice = "#{Prawn::DATADIR}/images/dice.png"
  image dice, :at => [50, 450], :scale => 0.75
 end
 

Vẽ văn bản trên trang PDF

Thư viện Prawn cho phép các chuyên gia phần mềm vẽ văn bản trên trang PDF bên trong ứng dụng Ruby của họ một cách dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng bắt đầu vẽ văn bản trên một vị trí cụ thể của trang PDF. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh vị trí văn bản, xoay văn bản theo nhu cầu của mình, áp dụng kích thước phông chữ, hỗ trợ một dòng và nhiều dòng, v.v.

Vẽ văn bản trên trang PDF qua Thư viện Ruby

 
 def draw_text!(text, options)
  unless font.unicode? || font.class.hide_m17n_warning || text.ascii_only?
  warn "PDF's built-in fonts have very limited support for " \
   "internationalized text.\nIf you need full UTF-8 support, " \
   "consider using an external font instead.\n\nTo disable this " \
   "warning, add the following line to your code:\n" \
   "Prawn::Fonts::AFM.hide_m17n_warning = true\n"
  font.class.hide_m17n_warning = true
  end
  x, y = map_to_absolute(options[:at])
  add_text_content(text, x, y, options)
 end
 
 Tiếng Việt