Squid

 
 

Thư viện Ruby mã nguồn mở để vẽ biểu đồ trong PDF 

API Ruby miễn phí cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm khả năng vẽ biểu đồ trong tệp PDF chỉ với một vài dòng mã Ruby. Nó hỗ trợ các loại biểu đồ khác nhau, chẳng hạn như đường, điểm, v.v.

Squid là một thư viện Ruby mã nguồn mở giúp các nhà phát triển dễ dàng thực hiện công việc bằng cách giúp họ tạo ứng dụng của riêng họ để vẽ biểu đồ trong tệp PDF chỉ với một vài dòng mã Ruby. Thư viện rất dễ sử dụng và cung cấp tất cả các chức năng cơ bản để tạo biểu đồ. Nó cho phép các nhà phát triển vẽ chế độ xem cốt truyện hoặc duy nhất của một trang web, thêm tên của chuỗi, chèn tên của các danh mục, điều chỉnh đường viền, thiết lập chiều cao, chỉnh sửa nhãn và hơn thế nữa. Thư viện hỗ trợ các loại biểu đồ khác nhau, chẳng hạn như đường, điểm và hơn thế nữa.

Thư viện Squid cho phép các nhà phát triển mở rộng phương pháp cung cấp Prawn để dễ dàng vẽ đồ thị trong tệp PDF. Prawn cũng là một thư viện Ruby rất hữu ích hỗ trợ tạo và quản lý tài liệu PDF nhưng thiếu các thành phần cấp cao để vẽ đồ thị. Squid chỉ thêm một phương thức duy nhất vào lớp Tài liệu của thư viện Tôm, lớp này có thể được các nhà phát triển sử dụng để vẽ biểu đồ bên trong một trang PDF. Bạn có thể thêm dữ liệu bằng cách vẽ biểu đồ dưới dạng băm, với mỗi khóa / giá trị đại diện cho một chuỗi. Thư viện là nguồn mở và có sẵn dưới dạng giấy phép MIT để sử dụng công cộng.

Previous Next

Bắt đầu với Squid

Bạn dễ dàng tải xuống thư viện Squid và sử dụng nó. Cách được khuyến nghị để cài đặt là sử dụng Rubygem. Vui lòng sử dụng lệnh sau. 

Cài đặt Squid qua RubyGems

gem install squid 

Tạo biểu đồ trong PDF bằng Ruby

Thư viện Ruby mã nguồn mở Squid cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo các biểu đồ bên trong tài liệu PDF với một vài dòng mã Ruby. Thư viện giúp tạo đồ họa trong PDF rất dễ dàng bằng cách sử dụng & lt; mã & gt; biểu đồ & lt; / code & gt; phương pháp. Bạn có thể dễ dàng cung cấp một hàm băm chứa dữ liệu của chuỗi và vẽ biểu đồ bằng mã một lớp. Bạn có thể dễ dàng xác định định dạng của các giá trị trục và thêm nhãn cho biểu đồ.

Tạo tệp PDF bằng biểu đồ qua Ruby


 require 'squid'
 Prawn::Document.generate 'web traffic.pdf' do
 chart views: {2013 => 182, 2014 => 46, 2015 => 134}
 end
 

Tính năng vẽ đồ họa khác

Lớp Plotter bao bọc một đối tượng Prawn :: Document để cung cấp một phương thức hữu ích mới để vẽ các phần tử đồ thị. Thư viện Squid đã bao gồm một bộ tính năng rất hữu ích để xử lý đồ họa và hình ảnh bên trong các ứng dụng Ruby. Thư viện hỗ trợ các tính năng như thêm đường viền xung quanh biểu đồ, vẽ đường cơ sở ở cuối biểu đồ, vẽ hộp giới hạn có độ cao nhất định, đặt định dạng giá trị trục, tùy chỉnh độ cao của biểu đồ, ghi nhãn giá trị trên biểu đồ , thêm chú giải ở góc trên bên phải, thêm màu nền, vẽ một đường ngang và nhiều thứ khác.

Tạo biểu đồ cơ bản với Squid thông qua Ruby


 # By default, chart plots every category on the baseline.
 filename = File.basename(__FILE__).gsub('.rb', '.pdf')
 Prawn::ManualBuilder::Example.generate(filename) do
 data = {views: {'Jan 1' => 12, 'Jan 2' => 13, 'Jan 3' => 21, 'Jan 4' => 42,
 'Jan 5' => 32, 'Jan 6' => 45, 'Jan 7' => 62, 'Jan 8' => 22, 'Jan 9' => 31,
 'Jan 10' => 11, 'Jan 11' => 40, 'Jan 12' => 6, 'Jan 13' => 9}}
 chart data, every: 3
 end
 

Tạo biểu đồ đường thông qua Ruby


 # You can use the :type option to plot a line chart instead.
 filename = File.basename(__FILE__).gsub('.rb', '.pdf')
 Prawn::ManualBuilder::Example.generate(filename) do
 data = {views: {'Jan 1' => 12, 'Jan 2' => 13, 'Jan 3' => 21, 'Jan 4' => 42,
 'Jan 5' => 32, 'Jan 6' => 45, 'Jan 7' => 62, 'Jan 8' => 22, 'Jan 9' => 31,
 'Jan 10' => 11, 'Jan 11' => 40, 'Jan 12' => 6, 'Jan 13' => 9}}
 chart data, every: 3
 end
 
 Tiếng Việt