1. Các sản phẩm
 2.   Bài thuyết trình
 3.   GO
 4.   Gotenberg Go client
 
  

Thư viện mã nguồn mở Go để chuyển đổi tệp Microsoft ® PowerPoint

Chuyển chương trình Microsoft PowerPoint PPT và PPTX sang PDF qua Free Gt API 

Ứng dụng khách Gotenberg Go là gì?

Thông thường, các nhà phát triển GO đang tìm kiếm các API miễn phí và mã nguồn mở để chuyển đổi Bản trình bày của Microsoft sang định dạng tệp PDF. Gotenberg Go client là thư viện GO miễn phí dành cho các nhà phát triển để chuyển đổi PPT và PPTX sang định dạng tệp PDF một cách dễ dàng. Các nhà phát triển có thể dễ dàng tích hợp tính năng chuyển đổi PPTX sang PDF và PPT sang PDF bên trong ứng dụng của riêng họ.

Theo mặc định, một số ít phông chữ được cài đặt và API cũng hỗ trợ các ký tự Châu Á. Để có được bất kỳ phông chữ cụ thể nào trong tài liệu PDF đầu ra, bạn sẽ phải cài đặt phông chữ của riêng mình.

Previous Next

Bắt đầu với ứng dụng khách Gotenberg Go

Cách được khuyến nghị để cài đặt ứng dụng khách Gotenberg Go vào dự án của bạn là sử dụng Github. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt ứng dụng khách Gotenberg Go qua GitHub

$ go get -u github.com/thecodingmachine/gotenberg-go-client/v7

Chuyển đổi PPTX sang PDF qua Free Go API

Ứng dụng khách Gotenberg Go của thư viện mã nguồn mở cho phép chuyển đổi một hoặc nhiều định dạng tệp Microsoft Presentation sang định dạng tệp PDF trong một chức năng duy nhất. API sử dụng phương thức gotenberg.NewOfficeRequest () để tải một tệp mới và chấp nhận tên tệp và đường dẫn tệp làm tham số. Để chuyển đổi tệp PowerPoint sang PDF, bạn có thể tải một hoặc nhiều tệp và chuyển đổi sang PDF một cách dễ dàng. Đoạn mã sau minh họa, cách bạn có thể chuyển đổi PPTX sang PDF trong GO

Chuyển đổi PowerPoint sang PDF trong GO

 1. Tải hai tệp PPTx bằng phương thức NewDocumentFromPath () và chuyển tên tệp và đường dẫn tệp làm tham số
 2. Chuyển đổi cả hai tệp sang PDF bằng phương thức gotenberg.NewOfficeRequest () và chuyển các đối tượng doc
 3. Lưu tài liệu PDF

Chuyển đổi PPTX sang PDF qua API GO miễn phí

c := &gotenberg.Client{Hostname: "http://localhost:3000"}
 doc, _ := gotenberg.NewDocumentFromPath("document.pptx", "/path/to/file")
 doc2, _ := gotenberg.NewDocumentFromPath("document2.pptx", "/path/to/file")
 req := gotenberg.NewOfficeRequest(doc, doc2)
 dest := "fileformat.pdf"
 c.Store(req, dest)
 Tiếng Việt