PptxGenJS

 
 

Thư viện JavaScript cho các bản trình bày PPTX

Thư viện mã nguồn mở miễn phí để tạo và sửa đổi PowerPoint ® PPTX trong các ứng dụng web.

PptxGenJS là gì?

PptxGenJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở với khả năng tạo các bản trình bày PowerPoint PPTX mà không cần bất kỳ phụ thuộc bên ngoài nào. Nó có thể tạo các tệp PPTX chỉ với một vài lệnh JavaScript đơn giản trong bất kỳ trình duyệt dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động hiện đại nào và cũng có thể được tích hợp với Node, Angular, React và Electron.

Thư viện PowerPoint JavaScript hỗ trợ các tính năng như tạo và sửa đổi các trang trình bày, thêm biểu đồ, hình ảnh, tệp phương tiện & hình dạng vào trang trình bày, đồng thời chèn bảng cũng như văn bản vào trang trình bày. Nó cũng hỗ trợ Master Slides để xây dựng thương hiệu, hình ảnh SVG, ảnh gif động, video YouTube, văn bản RTL và phông chữ Châu Á. Một tính năng đáng nói khác là xuất tệp PPTX trực tiếp sang trình duyệt máy khách với kiểu MIME thích hợp cũng như ở định dạng base64, blob & stream.

Previous Next

Làm thế nào để cài đặt PptxGenJS?

Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt bằng git.

Cài đặt PptxGenJS qua git

<!-- Bundle: Easiest to use, supports all browsers -->
<script src="PptxGenJS/libs/pptxgen.bundle.js"></script>

Tạo bản trình bày PPTX qua JavaScript

Thư viện PptxGenJS cung cấp các tính năng để tạo bản trình bày PowerPoint PPTX mới với một vài dòng mã bên trong trình duyệt web hoặc ứng dụng Node trên máy tính để bàn. Sau khi bản trình bày được tạo, bạn có thể thêm một trang chiếu mới vào bản trình bày. Cũng dễ dàng thêm các đối tượng vào Slide như biểu đồ, bảng, hình dạng, hình ảnh, v.v.

Thêm Hình ảnh & Biểu đồ vào Trang trình bày PPTX

Hình ảnh và biểu đồ mang lại giá trị tuyệt vời cho một bài thuyết trình. Người lập trình phần mềm có thể dễ dàng thêm hình ảnh và biểu đồ vào Slide trình chiếu với sự trợ giúp của API PptxGenJS. Có một số tùy chọn có sẵn để thêm hình ảnh như thêm hình ảnh bằng URL cục bộ, hình ảnh từ URL từ xa, hình ảnh theo dữ liệu (base64 được mã hóa trước) và Hình ảnh với Siêu liên kết, v.v. Nó cũng hỗ trợ cắt và chia tỷ lệ hình ảnh.

Chuyển đổi HTML sang PowerPoint qua JavaScript

Thư viện PptxGenJS cho phép các nhà phát triển chuyển đổi HTML sang PowerPoint PPTX Presentation trong khi tái tạo các bảng HTML thành một hoặc nhiều slide. Nó cũng cung cấp hỗ trợ cho việc tạo kiểu ô bao gồm màu nền, đệm, phông chữ, đường viền, v.v.

Phương thức tableToSlides sao chép bảng bao gồm cả kiểu CSS và tạo trang chiếu. 3 dòng mã sau đây có thể chuyển đổi bảng HTML thành một slide PPTX.

  1. Khởi tạo PptxGenJS
  2. Gọi phương thức tableToSlides với Id phần tử HTML và các tùy chọn hiển thị
  3. Tạo tệp PPTX với sự trợ giúp của phương thức writeFile

Chuyển đổi HTML sang PPTX qua JavaScript


let pptx = new PptxGenJS();
pptx.tableToSlides('htmlTableId', { x: 1.0, y: 1.0, w:10 });
pptx.writeFile({ fileName: 'table2slides.pptx' });
 Tiếng Việt