Bài thuyết trình Các API định dạng tệp cho PHP

 
 

Xử lý các tệp PPT, PPTX & ODP thông qua các API PHP

Tạo, Chỉnh sửa, Thao tác & Chuyển đổi Bản trình bày sang các định dạng khác với sự trợ giúp của Thư viện nguồn mở.

 Tiếng Việt