Presentation API định dạng tệp cho Ruby

 
 

Xử lý các tệp PPT, PPTX & ODP thông qua API Ruby

Tạo, chỉnh sửa, thao tác và chuyển đổi bản trình bày sang các định dạng khác với sự trợ giúp của Thư viện Ruby mã nguồn mở.

 Tiếng Việt