Thư viện Ruby miễn phí để làm việc với các tệp PowerPoint của Microsoft®

API mã nguồn mở Ruby để tạo, chỉnh sửa, xem và chuyển đổi bản trình bày Microsoft PowerPoint PPT và PPTX

Các bài thuyết trình PowerPoint đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh cũng như đời sống học tập của chúng ta. Nó giúp các chuyên gia cung cấp thông tin một cách trực quan và hấp dẫn cho người thuyết trình của họ. Tuy nhiên, việc tạo một bản trình bày trông chuyên nghiệp từ đầu có thể rất tốn thời gian và đòi hỏi nhiều kỹ năng thiết kế. PowerPoint Ruby gem là một công cụ mạnh mẽ giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng bằng cách giúp bạn tạo và thao tác các bản trình bày PowerPoint theo chương trình, chỉ với một vài dòng mã.

Viên ngọc Ruby 'powerpoint' là một thư viện Ruby rất mạnh mẽ cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo và chỉnh sửa bản trình bày PowerPoint bên trong ứng dụng của riêng họ bằng ngôn ngữ lập trình Ruby. Viên ngọc này được xây dựng dựa trên Định dạng tệp Open XML của Microsoft Office, đây là một tiêu chuẩn mở để lưu trữ và thao tác các tài liệu văn phòng. Thư viện đã cung cấp nhiều chức năng khác nhau để tạo bản trình bày PowerPoint, chẳng hạn như tạo bản trình bày từ dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính hoặc tạo động bản trình bày dựa trên thông tin đầu vào của người dùng.

Viên ngọc Ruby 'powerpoint' rất dễ xử lý và giúp các nhà phát triển phần mềm dễ dàng tự động hóa việc tạo bản trình bày PowerPoint. Thư viện cung cấp cho người dùng toàn quyền kiểm soát thiết kế và định dạng bản trình bày của họ. Nó hỗ trợ các tính năng như tùy chỉnh bố cục bản trình bày, thêm các yếu tố đa phương tiện (hình ảnh, video, âm thanh) vào bản trình bày, chèn các trang trình bày mới, bảng màu đa dạng, tùy chỉnh phông chữ và kích thước của văn bản, v.v. Thư viện này là nguồn mở và miễn phí sử dụng, giúp bất kỳ ai muốn sử dụng nó trong dự án của họ đều có thể truy cập được. Nếu bạn đang tìm cách hợp lý hóa quy trình trình bày PowerPoint của mình thì PowerPoint Ruby gem chắc chắn đáng để thử.

Previous Next

Bắt đầu với 'powerpoint'

Cách cài đặt thư viện PowerPoint Ruby được khuyên dùng là sử dụng Ruby gem. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt 'powerpoint' qua Ruby gem

gem install powerpoint 

Tạo bản trình bày PowerPoint qua API Ruby

PowerPoint Ruby gem đã bao gồm chức năng hoàn chỉnh để tạo và chỉnh sửa bản trình bày Microsoft PowerPoint bên trong ứng dụng Ruby. Có một số tính năng quan trọng của thư viện giúp các nhà phát triển phần mềm xử lý bài thuyết trình của họ, chẳng hạn như thêm các slide bảng vào bản trình bày, chỉ định bố cục và tiêu đề của slide, chèn hình ảnh vào slide, thêm văn bản vào slide, xóa các slide không mong muốn, áp dụng phong cách và định dạng và nhiều hơn nữa. Ví dụ sau đây minh họa cách tạo bản trình bày PowerPoint với dữ liệu cơ bản bằng lệnh Ruby.

Tạo bản trình bày PowerPoint qua API Ruby

require 'powerpoint'

ppt = Powerpoint::Presentation.new

title_slide = ppt.add_slide(Powerpoint::TitleSlideLayout.new, 'Title')
content_slide = ppt.add_slide(Powerpoint::ContentSlideLayout.new, 'Content')
title_slide.add_title('My Presentation')
content_slide.add_text('This is the content of my presentation.')
ppt.save('my_presentation.pptx')

Thêm và quản lý các slide của bản trình bày thông qua API Ruby

Thư viện Ruby mã nguồn mở 'PowerPoint' cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm toàn quyền kiểm soát việc thêm và tùy chỉnh các trang trình bày bên trong ứng dụng Ruby của riêng họ. Thư viện đã bao gồm một số tính năng quan trọng để làm việc với các slide của bản trình bày, chẳng hạn như chèn các slide mới vào bản trình bày hiện có, thêm slide hình ảnh có nội dung văn bản, xóa các slide không mong muốn khỏi bản trình bày, lấy số lượng slide trong bản trình bày, lấy một slide cụ thể từ một bài thuyết trình, và nhiều hơn nữa. Ví dụ sau đây minh họa cách thêm một slide mới vào bản trình bày và chèn hình ảnh vào slide bằng lệnh Ruby.

Thêm trang trình bày mới vào bản trình bày bên trong Ứng dụng Ruby

require 'powerpoint'

presentation = Powerpoint::Presentation.new

# add a new slide to the presentation

slide = presentation.add_slide(Powerpoint::SlideLayout::TITLE_AND_CONTENT)
textbox = slide.add_textbox(left: 100, top: 100, width: 400, height: 200)
textbox.text = "Hello, World!"

# add an image to a slide,
slide.add_picture("image.jpg", left: 100, top: 100, width: 400, height: 200)

# Save Presentation

presentation.save("my_presentation.pptx")
presentation = Powerpoint::Presentation.open("my_presentation.pptx")

 Tiếng Việt