Thư viện JavaScript để tạo Excel và Google Sheets

Open Source JavaScript API cho phép tạo bảng tính kiểu Excel & Google Sheets cho web. Nó hỗ trợ chèn các trang tính mới, các lệnh hoàn tác và làm lại, chọn họ phông chữ hoặc cỡ chữ, v.v.

x-bảng tính là một thư viện JavaScript dựa trên web rất hữu ích để làm việc với các tài liệu bảng tính. Đây là một thư viện JavaScript thuần túy được sử dụng để tạo bảng tính kiểu Excel & Google Trang tính cho web với ít nỗ lực và chi phí hơn. Thư viện này là nguồn mở và được cung cấp miễn phí theo giấy phép MIT. Thư viện đã bao gồm hỗ trợ nhập mô-đun bảng tính hoặc tải tệp JavaScript từ CDN.

Thư viện bảng tính x giúp nhà phát triển phần mềm dễ dàng tải dữ liệu của họ vào bảng tính trong thời gian chạy hoặc lưu hay xác thực dữ liệu sau khi thay đổi. Có một số tính năng quan trọng được thư viện hỗ trợ liên quan đến tạo và thao tác với Excel như chèn trang tính mới, hoàn tác và làm lại lệnh, chọn họ phông chữ hoặc cỡ chữ, áp dụng hoặc xóa định dạng (đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch ngang), màu văn bản hoặc tô màu, chọn đường viền, hợp nhất ô, áp dụng căn chỉnh, ngắt dòng văn bản, cố định ô, thay đổi kích thước chiều cao hàng, chiều rộng cột, sao chép hoặc cắt và Dán, tự động điền, Chèn hàng hoặc cột, xóa hàng, cột, nhiều trang tính, hỗ trợ in ấn, xác thực dữ liệu và nhiều hơn thế nữa.

Previous Next

Bắt đầu với bảng tính x

Cách cài đặt bảng tính x được khuyến nghị là sử dụng npm, vui lòng sử dụng tập lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt bảng tính x qua npm

$ npm install better-xlsx 

Bạn có thể tải xuống thư viện chia sẻ đã biên dịch từ kho lưu trữ GitHub và cài đặt nó.

Tạo bảng tính Excel XLSX qua JavaScript

Thư viện JavaScript mã nguồn mở Better-xlsx giúp các nhà phát triển phần mềm tạo bảng tính tương thích với Microsoft Excel XLSX bằng mã JavaScript. Thư viện hỗ trợ các tính năng như tạo sổ làm việc mới từ đầu, thêm trang tính vào trang tính, chèn nội dung vào trang tính, áp dụng định dạng cho trang tính, chèn hàng hoặc cột mới, thêm văn bản hoặc hình ảnh, v.v.

Quản lý hàng và cột trong bảng tính XLSX

Thư viện Better-xlsx đã cung cấp chức năng hữu ích để quản lý hàng và cột trong trang tính bằng mã JavaScript. Thư viện hỗ trợ một số chức năng quan trọng để xử lý hàng và cột như thêm hàng và cột mới, đặt chiều cao của hàng, lấy nội dung trong hàng hoặc cột, áp dụng kiểu cho cột, điền hàng hoặc cột của trang tính, đặt chiều rộng cột , v.v.

Định dạng ô & Quản lý trong sổ làm việc Excel

Thư viện JavaScript mã nguồn mở Better-xlsx cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm khả năng xử lý việc định dạng ô và quản lý ô bên trong ứng dụng JavaScript của riêng họ. Thư viện hỗ trợ áp dụng nhiều kiểu cho các ô Excel chỉ bằng một vài dòng mã. Nó cũng bao gồm một số tính năng liên quan đến ô như tạo ô mới, hợp nhất ô, ẩn ô, lấy kiểu ô, hợp nhất theo chiều dọc với các ô khác, lấy giá trị ô, đặt công thức ô, đặt giá trị ô với loại Số, s và nhiều tính năng khác. hơn nữa.

Làm cách nào để thêm nhận xét di động qua API JavaScript?

var cell = ws["A1"];

/* create comment array if it does not exist */
if(!cell.c) ws.A1.c = [];

/* create a comment part */
var comment_part = {
  a:"SheetJS",
  t:"I'm a little comment, short and stout!"
};

/* Add comment part to the comment array */
cell.c.push(comment_part);

//Modify a single cell value in a Worksheet
XLSX.utils.sheet_add_aoa(worksheet, [[new_value]], { origin: address });

//Modify multiple cell values in a Worksheet
XLSX.utils.sheet_add_aoa(worksheet, aoa, opts);

//Merge a group of cells

if(!worksheet["!merges"]) worksheet["!merges"] = [];
worksheet["!merges"].push(XLSX.utils.decode_range("A1:E1"));

 Tiếng Việt