1. Các sản phẩm
  2.   Bảng tính
  3.   Perl
  4.   Excel-Writer-XLSX
 
  

API Perl miễn phí để tạo và chuyển đổi bảng tính Excel

Thư viện Excel Perl mã nguồn mở cho phép tạo, chỉnh sửa và thao tác Excel XLSX. Nó cho phép Nhập/Xuất dữ liệu, Tạo biểu đồ, hỗ trợ công thức, v.v..

Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi để thao tác, phân tích và báo cáo dữ liệu. Khi nói đến việc thao tác các tệp Excel theo chương trình bằng Perl, thư viện Excel-Writer-XLSX nổi bật như một giải pháp đáng tin cậy và giàu tính năng. Excel-Writer-XLSX là một mô-đun Perl mã nguồn mở cho phép tạo và thao tác các tệp Excel ở định dạng XLSX, đây là định dạng mặc định được Microsoft Excel sử dụng từ năm 2007. Nó cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm một bộ công cụ và chức năng thuận tiện để tạo, sửa đổi và định dạng bảng tính Excel, biến nó thành tài nguyên thiết yếu để tự động hóa các tác vụ xử lý dữ liệu.

Thư viện Excel-Writer-XLS Perl mở ra vô số khả năng cho các nhà phát triển muốn tương tác với các tệp Excel theo chương trình. Có một số tính năng quan trọng của thư viện, chẳng hạn như xử lý Nhiều trang tính, làm việc với Chuỗi và số, hỗ trợ định dạng ô, làm việc với Công thức, chèn và quản lý Hình ảnh, làm việc với Biểu đồ, Hỗ trợ xác thực dữ liệu, Định dạng có điều kiện, chèn và quản lý Bảng , Hỗ trợ định dạng chuỗi phong phú, xử lý siêu liên kết, tùy chọn thiết lập và in trang, v.v.

Excel-Writer-XLSX là thư viện Perl linh hoạt và dễ sử dụng giúp đơn giản hóa các tác vụ tạo và thao tác tệp Excel. Thư viện hỗ trợ tạo công thức trong các ô và cung cấp một số hàm để đặt công thức bằng cú pháp Excel tiêu chuẩn, cho phép các nhà phát triển thực hiện tính toán và tự động hóa phân tích dữ liệu trong ứng dụng Perl của họ. Cho dù bạn cần tạo báo cáo, xử lý tập dữ liệu lớn hay tích hợp chức năng Excel vào ứng dụng Perl của mình, Excel-Writer-XLSX đều cung cấp các công cụ cần thiết để hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn.

Previous Next

Bắt đầu với Excel-Writer-XLSX

Cách cài đặt Excel-Writer-XLSX được khuyến nghị là sử dụng quy trình Perl tiêu chuẩn. Vui lòng sử dụng lệnh sau để cài đặt suôn sẻ.

Cài đặt Excel-Writer-XLSX qua CPAN

cpan Excel::Writer::XLSX 

Bạn cũng có thể tải xuống trực tiếp từ GitHub.

Tạo và quản lý bảng tính Excel qua Perl

Thư viện Excel-Writer-XLSX mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển phần mềm tạo và thao tác với bảng tính Excel bên trong ứng dụng Perl của họ. Nó cho phép tạo bảng tính Excel mới từ đầu chỉ bằng một vài dòng mã Perl. Nó cung cấp các chức năng để xác định trang tính, đặt giá trị ô, định dạng ô và áp dụng các tùy chọn kiểu dáng khác nhau như kích thước phông chữ, in đậm/nghiêng, viền ô, màu nền, v.v. Tính linh hoạt này cho phép tạo ra các bảng tính giàu thông tin và hấp dẫn về mặt trực quan. Ví dụ sau đây cho thấy cách các nhà phát triển phần mềm có thể tạo bảng tính Excel và điền dữ liệu vào bảng tính bằng cách chỉ định chỉ mục hàng và cột bằng lệnh Perl.

Làm cách nào để tạo tệp Excel bằng API Perl?

use Excel::Writer::XLSX;

// initialize a new Excel workbook and add a worksheet:

my $workbook = Excel::Writer::XLSX->new('output.xlsx');
my $worksheet = $workbook->add_worksheet();

//Populate the worksheet with data by specifying row and column indices

$worksheet->write('A1', 'Hello');
$worksheet->write('A2', 'Excel');
$worksheet->write('B1', 'Welcome');
$worksheet->write('B2', 'to');
$worksheet->write('C1', 'excel-writer-xlsx'); 

Thêm và quản lý biểu đồ trong bảng tính qua Perl

Trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ là yêu cầu phổ biến trong Excel. Thư viện Excel-Writer-XLSX mã nguồn mở cung cấp hỗ trợ tạo nhiều loại biểu đồ khác nhau, bao gồm biểu đồ thanh, biểu đồ đường, biểu đồ hình tròn, v.v. Nhà phát triển phần mềm có thể chỉ định phạm vi dữ liệu biểu đồ, tùy chỉnh giao diện biểu đồ và thêm tiêu đề, nhãn và chú thích để nâng cao khả năng trình bày dữ liệu trực quan. Ví dụ sau đây minh họa cách chèn biểu đồ vào bảng tính Excel bằng mã Perl.

Làm cách nào để thêm biểu đồ vào bảng tính Excel thông qua mã Perl?

 my $chart = $workbook->add_chart(type => 'column', embedded => 1);

$chart->add_series(
    categories => '=Sheet1!$A$1:$A$3',
    values     => '=Sheet1!$B$1:$B$3',
);

$worksheet->insert_chart('C4', $chart);

Nhập và xuất dữ liệu từ tệp Excel

Thư viện Excel-Writer-XLSX mã nguồn mở giúp các nhà phát triển phần mềm dễ dàng nhập và xuất dữ liệu từ tệp Excel bên trong các ứng dụng Perl. Thư viện hỗ trợ nhập và xuất dữ liệu liền mạch từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Nó có thể đọc dữ liệu từ mảng, hàm băm, kết quả truy vấn cơ sở dữ liệu và tệp CSV, giúp thuận tiện cho việc điền dữ liệu hiện có vào bảng Excel. Tương tự, nó cho phép xuất dữ liệu từ bảng Excel sang các định dạng này, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trích xuất và tích hợp dữ liệu vào các hệ thống khác.

 Tiếng Việt