Video Các API định dạng tệp cho C ++

 
 

API C ++ cho định dạng tệp video

Chạy, ghi, trích xuất siêu dữ liệu, mã hóa và thao tác định dạng tệp video bằng cách sử dụng các API C ++ mã nguồn mở.

 Tiếng Việt